Projektledning - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Projektledning

Projektledning

Effektiv projektledning innefattar ofta samordning av resurser för att uppnå ett visst resultat vid en given deadline. Externa och interna intressenter inverkar ofta på projektet vilket ställer ytterligare krav på projektledare att upprätthålla ett effektivt arbetsflöde för att leverera förväntat resultat.

projektledning

Projektledning i 2c8 Apps. Testa gratis i 30 dagar.

2c8 Apps som verktyg för projektledning

2c8 Apps erbjuder praktiska lösningar för att underlätta processen för projektledning och är utrustat med de funktioner som kan förväntas i ett kraftfullt projektledningsverktyg.

Visualisera, organisera, prioritera

2c8 är ett utmärkt verktyg för att visualisera, organisera och prioritera aktiviteter och resurser från projektets början till slut. Med verktyget kan du bryta ner varje projektelement i aktiviteter, ansvarsområden och uppdrag. Du kan också knyta samman dem med en viss roll eller aktivitet. Kartor och modeller kan skapas av projektledare, arbetslag eller utvecklas gemensamt i workshops. De kan även enkelt distribueras inom teamet och till externa intressenter som vill överse projektets utveckling.

Hantera teamet

Projektledning handlar till stor del om att hantera ditt team. Genom visualisering av projektet kan även alla som arbetar med det enkelt få en överblick över projektet och vilket ansvar de har. Verktyget gör det möjligt att bryta ner uppgifter och processer i flera grupper eller aktiviteter. Olika team eller medarbetare kan se intressenter, deltagare, deadlines, potentiella flaskhalsar, krav etc.

Hantera möten

2c8 Apps underlättar även samordningen av möten. Visualisering av projektmöten gör det möjligt att koppla specifika möten till vilka beslut och utfall det måste generera för att arbetet ska kunna gå vidare. Det gör det lätt att få en överblick över hur möten bidrar till projektets framsteg och resultat. Kartor och modeller visar också vilka positioner eller roller som behöver närvara vid ett möte. Mötesnoteringar och andra relevanta dokument kan även länkas till tidigare eller kommande möten.

Hantera dokument, agendor, att göra-listor, scheman

Projekt tenderar till att resultera i många dokument av olika slag och det kan vara svårt att hålla koll på dem. 2c8 Apps låter dig hantera relevanta och nödvändiga dokument, agendor eller scheman som är relevanta för en viss process, aktivitet, roll eller position. Dokumenten kan antingen delas externt eller hållas privat inom en projektgrupp. Länkning av dokument gör det enkelt att hålla ordning på vilka beslut som tagits i tidigare möten och göra anteckningar tillgängliga för granskning.

Dela online

Du kan enkelt dela kartor och modeller du har skapat med andra personer i ditt team eller i din organisation. Det är möjligt att dela både övergripande eller detaljerade planer som beskriver aktiviteter och ansvar.