Verksamhetsutveckling - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling är en bred term men handlar kort sagt om att utveckla verksamheten och dess processer. Fokus för utvecklingen kan ligga inom olika områden, så som marknadsutveckling, miljöarbete, innovation management eller kvalité. För att driva en framgångsrik verksamhetsutveckling krävs dock ett samarbete och samordning över flera funktioner och avdelningar, vilket möjliggörs genom att beskåda och analysera verksamhetens processer.

Utveckla genom visualisering. Testa 2c8 Apps gratis i 30 dagar.

Processbaserad verksamhetsutveckling - synliggör behoven med 2c8 Apps

För att kunna förbättra och utveckla en verksamhet krävs det att man identifierar och synliggör behoven som finns. Med hjälp av ett visualiseringsverktyg som 2c8 Apps kan du kartlägga verksamhetens alla processer och därmed synliggöra vart det finns behov av resurser, roller, befattningar, IT-stöd, utrustning och andra förutsättningar. Genom visualiseringen av processer blir det också tydligare att identifiera de risker, möjligheter eller krav som ställs på verksamheten.  

Verksamhetsutveckling

Frågor som driver verksamhetsutveckling

För att effektivisera verksamhetens inre produktivitet och bidra till en långsiktig och hållbar utveckling krävs det att man optimerar processerna utifrån några enkla frågor:

 • Varför finns processen?
  Vilka krav och behov finns/ska tillgodoses? Vad är det som triggar flödet och vilka värden förväntas skapas och till vem?
 • Vad ska ske?
  Vilka processer/aktiviteter utförs i vilken ordning?
 • Hur ska det göras?
  Vilka beskrivningar finns som ska stödja så att arbetet utförs på avsett sätt? Finns det stödsystem, utrustning, instruktionstexter, mallar eller checklistor som ska användas?
 • Vem ansvarar och vem utför?
  Vilka roller/befattningar är involverade? Vem är ansvarig för att det blir utfört på korrekt sätt? Är det någon som ska konsulteras och är det någon som ska informeras när aktiviteten är utförs? Finns det kompetens? Har vi tillräckligt många som kan?

Samtidigt som du kartlägger besvaras dessa frågor och processerna optimeras utifrån kompetens, resurser, tid eller krav. Detta innebär att du och dina medarbetare får tydliga arbetsbeskrivningar och kan fokusera på att göra rätt saker, vid rätt tillfälle och med rätt kompetens för ändamålet. Titta på exempel-publiceringar skapade i 2c8 Apps här!

Testa 2c8 Apps för din verksamhetsutveckling

Är du ute efter ett verktyg som kan hjälpa dig med din verksamhetsutveckling? Med 2c8 Apps kan du få en bättre inblick i verksamhetens alla processer och uppmärksamma alla förbättringsmöjligheter. Testa 2c8 Apps gratis idag, eller boka en demo-visning där våra konsulter guidar dig runt i programmet och svarar på dina frågor.