GDPR-paket - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

GDPR-paket

GDPR-paket

Med 2c8 Apps kan du skapa fält, relationer och rapporter för att arbeta med GDPR i era modeller. Du kan enkelt få en överblick kring alla processer och aktiviteter i din verksamhet som hanterar personuppgifter, samt vilken typ av personuppgifter det är som behandlas.

Vi har tagit fram en färdig lösning där inställningar och material för att arbeta med GDPR levereras i kombination med en 4 timmars workshop tillsammans med en metodkonsult från 2c8. Efter workshopen levereras även dokumentation kring hur allt är uppsatt och hur ni fortsatt förvaltar arbetet på egen hand.

Om ni vill boka konsultstöd för att arbeta med GDPR rekommenderar vi att någon inom din organisation har gått 2c8 Modeling Tool Nivå 2 eller har motsvarande kunskap för att kunna ta till sig informationen vid överlämnande på bästa sätt.

Vill ni ha hjälp med att arbeta med GDPR i 2c8 Apps? 

Kontakta oss