Modellpaket - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Modellpaket

Modellpaket

När man skapar sitt visuella ledningssystem är det mycket man behöver tänka på. I ledningssystemet bör man utöver beskrivning av sina processer, sina stödprocesser, sin organisation och sina möten också beskriva sina arbetssätt kring planering och uppföljning av verksamheten i stort.

Ledningssystemet ska i många fall fungera som ett stöd för medarbetare och bidrar till en ökad trygghet i utförandet av arbetsuppgifter samt till vidareutveckling av verksamheten. Utöver detta så syftar ledningssystemet också till att uppfylla yttre krav, så som lagar, förordningar eller standarder som verksamheten ställs inför.

Att börja från noll kan för vissa verksamheter vara en utmaning. Därför har 2c8 tagit fram ett modellpaket för dig som snabbt och enkelt vill komma igång med ert ledningssystem. Modellpaketet kan anpassas utefter din verksamhet och används för att inspirera och vägleda dig i skapandet av ert ledningssystem.

De modeller som ingår i modellpaketet är standardmodeller för ledningsprocesser och stödprocesser. Inga så kallade huvud-/kärn-/affärsprocesser är inkluderade, utan det kan du enkelt addera själv utifrån just er verksamhet.

Modellpaketet kan självklart kompletteras med ett konsultstöd för anpassning av modeller och för att kartlägga era huvud-/kärn-/affärsprocesser. 

Modellpaketet består av följande: 

Ledningsprocesser

Planera verksamheten

 • Bedöma affärsidé och vision
 • Bedöma nya/ ändrade förutsättningar
 • Bedöma risker och möjligheter
 • Besluta kring övervakning och mätning
 • Bestämma krav på produkter och tjänster
 • Bestämma resurser
 • Bestämma risker och möjligheter
 • Bestämma styrning och kontroll av produkter och tjänster
 • Fastställa behov och förväntningar (krav)
 • Fastställa planer, mål, nyckeltal och organisation
 • Kommunicera förutsättningar
 • Kommunicera med medarbetare och intressenter
 • Planera uppföljning av efterlevnad av lagar och standarder
 • Planera verksamheten
 • Prioritera nya/ ändrade behov
 • Styra/ underhålla dokumenterad information
 • Ta fram revisionsplan
 • Upprätta mål och strategi
 • Upprätta policys och riktlinjer
 • Upprätta/ revidera affärsplan och budget

Följa upp verksamheten

 • Analysera avvikelser
 • Analysera kundtillfredsställelse
 • Analysera resultat av revisioner
 • Bereda ledningsmöte
 • Följa upp ekonomi
 • Följa upp lagar
 • Följa upp mål och nyckeltal
 • Följa upp och analysera efterlevnad
 • Följa upp produktion, konstruktion och utveckling
 • Följa upp projekt/ program
 • Följa upp verksamheten
 • Genomföra ledningsgruppsmöte
 • Planera och genomföra förändringar
 • Planera verksamheten
 • Se över kravöverensstämmelse
 • Styra/ underhålla dokumenterad information

Stödprocesser

 • Hantera avvikelser
 • Kompetensförsörja
 • Styra och kontrollera externt tillhandahållna processer
 • Kontinuerligt förbättra
 • Hantera synpunkter och förbättringsförslag
 • Styra/ underhålla dokumenterad information
 • Genomföra miljöutredning
 • Utvärdera kundnöjdhet
 • Genomföra revisioner

Andra modeller

 • Organisation
 • Intressent
 • Relation/ Krav
 • Möte/Forum
 • Mål
 • Riskanalys
 • SWOT -analys

I publiceringen nedan kan du se några av modellerna som ingår i modellpaketet.

Klicka här för att se publiceringen i ett eget fönster

Stora modellpaketet

Alla modeller + 30 h konsultstöd

Efter konsultstödet kan du anpassa modellerna samt bygga vidare på ditt ledningssystem utefter behov.

Förutsättningar

Stora modellpaketet förutsätter att modellörerna har licenser samt att de gått 2c8 Modeling Tool Nivå 1.

Kostnad

Kontakta sales@2c8.com för prisinformation.

Lilla modellpaketet

Alla modeller + 10 h konsultstöd

Efter konsultstödet kan du anpassa modellerna samt bygga vidare på ditt ledningssystem utefter behov.

Förutsättningar

Lilla modellpaketet förutsätter att modellörerna har licenser samt att de gått 2c8 Modeling Tool Nivå 1.

Kostnad

Kontakta sales@2c8.com för prisinformation.

Endast modeller (inget konsultstöd)

Alla modeller + Överlämning

Kostnad

Kontakta sales@2c8.com för prisinformation.