Webbhosting - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Webbhosting

Webbhosting

Åtkomst och lagring

2c8 erbjuder drifttjänst för att publicera och ge tillgång till modeller via webben. Alla webbplatser har krypterad kommunikation aktiverad för att säkerställa kommunikationen mellan webbläsare och server. Detta gäller både vid publicering och läsning av webbplatsen. Kund får vid beställning ett konto som används för att ladda upp filer till webbplatsen och om inte annat överenskoms även ett konto som används för läsning. Dessa två är skilda konton.

Webbplatsen är anpassad för att användas för publiceringar av material från 2c8 Modeling Tool och inget stöd finns för att exekvera annan aktiv kod på serversidan. Utrymmet per webbplats är begränsat till 500MB.

Leveransförutsättningar

För att kunna grundkonfigurera webbplatsen för er behöver vi information om:

  • Om materialet ska ligga fritt åtkomligt eller använda lösenord för att ge åtkomst för de som ska läsa.
  • Önskad benämning på webbplatsens rotmatt (ex https:(//h069.2c8.com/PROCESSER/)
  • Vem som är kontaktperson hos er samt kontaktuppgifter. Denna person kommer att kontaktas av 2c8 vid eventuella frågor eller planerade driftavbrott.

I drifttjänsten ingår den grundläggande drift som behövs för att säkerställa tillgänglighet på webbserverplattformen. Kunden administrerar själv de filer som ska kunna nås via servern på samma sätt som om det vore en kundintern miljö.

Säkerhet

2c8 erbjuder tre olika säkerhetsnivåer för webbhosting. Oavsett säkerhetsnivå så är all trafik till och från våra servrar för webbhosting krypterad (HTTPS SSL/TLS).

  • Nivå 1: Publiceringen ligger helt öppet dvs. ingen inloggning för åtkomst krävs.
  • Nivå 2: För åtkomst finns ett användarnamn och ett lösenord oavsett antal personer.
  • Nivå 3: Åtkomst utan inloggning men enbart från registrerade fasta IP-adresses.

Det går även att kombinera nivå 2 och 3 på något av följande sätt:

  1. Personer från ett godkänt IP-nummer måste även ange användarnamn och lösenord.
  2. Personer från ett godkänt IP-nummer får access direkt medan personer från ett icke godkänt IP-nummer måste ange användarnamn och lösenord. 

Tillgänglighet

Om inte annat avtalas garanteras tjänsten ha en tillgänglighet på 99,6% vardag mellan 09:00 till 16:00. Avbrott för planerat underhåll räknas inte av på tillgänlighetstiden. Som tillgänglighet räknas den server som går att logga in i från 2c8 Modeling Tool, avbrott som beror på kommunikationsproblem hos kund räknas inte av på tillgänglighetstiden

Underhåll

Säkerhetskopiering av data för webbplatsen sker varje dygn och dessa kopior sparas i 30 dagar. Om kund önskar återläsning av säkerhetskopia för att återgå till äldre data/modeller kontaktas support. Löpande kostnad debiteras för återläsning av säkerhetskopior.

Planerat underhåll av servrar sker företrädesvis måndagar och aviseras i förekommande fall en vecka i förväg.

Support

Säkerhetskopiering av data för webbplatsen sker varje dygn och dessa kopior sparas i 30 dagar. Om kund önskar återläsning av säkerhetskopia för att återgå till äldre data/modeller kontaktas support. Löpande kostnad debiteras för återläsning av säkerhetskopior.

Planerat underhåll av servrar sker företrädesvis måndagar och aviseras i förekommande fall en vecka i förväg.