2conciliate Business Solutions

KOM IGÅNG

SENASTE NYTT

Anmäl dig till vårt månadsbrev och andra viktiga utskick

* obligatorisk

ENKELT MEN KRAFTFULLT

 • Enkelt att komma igång

 • Enkelt att publicera och dela med andra

 • Enkelt att distribuera förvaltningen till flera

 • Enkelt att komma överens och vinna tillsammans

VÅRA KUNDER TYCKER TILL

URPLOCK PÅ LÖSNINGAR

2conciliate är metoden, tillvägagångssättet, strategin som stödjer oss i arbetet att kartlägga, analysera och utveckla organisationen. Metoden tillämpas och är integrerad i verktyget 2c8 Modeling Tool.

 1. Riskanalys

  Det finns olika metoder för riskanalys och i 2c8 Modeling Tool kan du oavsett vald metod effektivt arbeta med insamling och värdering av riskerna. Läs mer

 2. Kvalitetsledningssystem

  2c8 Modeling Tool är ett ypperligt verktyg för att kartlägga sin verksamhet och för att t ex.uppfylla Socialstyrelsens krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 eller kvalitetsstandarden ISO 9001. Läs mer

 3. Processbaserad arkiveringsplan

  Kvalitetssäkra arkivredovisningen genom att ge medarbetaren förutsättningarna att enkelt finna vägledning och beskrivningar för hantering av arkivhandlingar, t ex regler för gallring och sekretess. Läs mer

2conciliate Business Solutions

Boka gratis demovisning