Visualisera din verksamhet med 2c8 Apps - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Start

View it
to improve it

Visualisera, utveckla och effektivisera din verksamhet enkelt med 2c8 Apps. 

View it

to improve it

Kartlägg, utveckla och effektivisera din verksamhet enkelt med 2c8 Apps.

users_meeting icon from the IconExperience.com O-Collection. Copyright by INCORS GmbH (www.incors.com).

Samsyn i organisationen

Användning av 2c8 Apps gör att alla i organisationen ser samma sak och gör saker på samma sätt. Det förenklar styrning och utförande.

media_fast_forward icon from the IconExperience.com O-Collection. Copyright by INCORS GmbH (www.incors.com).

Effektivisering

Med 2c8 Apps upptäcker du brister i arbetssätt, processer och rutiner och får möjlighet att åtgärda dessa. Allt för en enklare verksamhetsutveckling.

windup_key icon from the IconExperience.com O-Collection. Copyright by INCORS GmbH (www.incors.com).

Låg tröskel för införande

2c8 Apps går snabbt att föra in i organisationen och går snabbt att lära sig.

fit_to_size icon from the IconExperience.com O-Collection. Copyright by INCORS GmbH (www.incors.com).

Skalbart

2c8 Apps fungerar för och används av organisationer i olika storlekar. Allt från små firmor på under 10 personer till multinationella koncerner.

Utbildningar & stöd

- Alltid nära till hands

2c8 erbjuder både utbildningar och konsultstöd i alla faser av ditt arbete. Känn dig trygg från start med utbildningar för både nybörjare och mer erfarna modellörer.

"Där vi stod i projektet hade nästan vilket verktyg som helst kunnat användas, men i 2c8 såg vi potentialen som kunde hjälpa oss till nästa nivå. Verktyget skulle inte begränsa oss."
Läs hela kundberättelsen
Erik Lindén
HSEQ-chef, Ramirent
Huddinge Kommun
"Det blir tydligt och visuellt för alla vad vi jobbar med, att vi pratar om samma sak och vi får även se andras delar i processen. "
Se hela kundberättelsen
Elenor Eurén
Utvecklingsledare
"Vi trycker jättemycket på att det är medarbetarna själva som äger sin processdokumentation och att den har två syften; dels att medarbetarna ska använda det som ett stöd i vardagen, dels som ett viktigt underlag när man vill utveckla och förbättra"
Läs hela kundberättelsen
Eva Constantin
Processutvecklingschef, Västtrafik
nacka
"Verktygen har gett cheferna bättre förståelse för och kunskap om kvalitetsledning och även förenklat för medarbetarna genom att vi har kopplat stödmaterial och blanketter till varje process. Det gör i sin tur att medborgaren säkerställs ett gott bemötande oavsett vem som hanterar ärendet och att vi alltid kan gå tillbaka och se avvikelser i hanteringen."
Läs hela kundberättelsen
Helena Lindenius
Fd gruppchef, Nacka kommun
"Där vi stod i projektet hade nästan vilket verktyg som helst kunnat användas, men i 2c8 såg vi potentialen som kunde hjälpa oss till nästa nivå. Verktyget skulle inte begränsa oss."
Läs hela kundberättelsen
Erik Lindén
HSEQ-chef, Ramirent
"Vi trycker jättemycket på att det är medarbetarna själva som äger sin processdokumentation och att den har två syften; dels att medarbetarna ska använda det som ett stöd i vardagen, dels som ett viktigt underlag när man vill utveckla och förbättra"
Läs hela kundberättelsen
Eva Constantin
Processutvecklingschef, Västtrafik
"Den största positiva effekten är att vi fått all personal att förstå hur saker och ting hänger samman, exempelvis hur en felhantering kan skapa problem för någon annan. Det har lett till färre missförstånd."
Läs hela kundberättelsen
Pontus Ericsson
Vice VD, Cykloteket
"Verktygen har gett cheferna bättre förståelse för och kunskap om kvalitetsledning och även förenklat för medarbetarna genom att vi har kopplat stödmaterial och blanketter till varje process. Det gör i sin tur att medborgaren säkerställs ett gott bemötande oavsett vem som hanterar ärendet och att vi alltid kan gå tillbaka och se avvikelser i hanteringen."
Läs hela kundberättelsen
Helena Lindenius
Fd gruppchef, Nacka kommun
eye icon from the IconExperience.com O-Collection. Copyright by INCORS GmbH (www.incors.com).

Se organisationen ur alla perspektiv

Med olika modelltyper och återanvändbara objekt visas organisationen och informationen enkelt ur alla olika perspektiv.

users3 icon from the IconExperience.com O-Collection. Copyright by INCORS GmbH (www.incors.com).

Fördela ansvaret

För de som är ansvariga för processer men inte är lika involverade i kartläggningen har vi skapat 2c8 Lite. Ett enklare verktyg för att godkänna, granska och förvalta modeller.

data_shared icon from the IconExperience.com O-Collection. Copyright by INCORS GmbH (www.incors.com).

Dela med organisationen

Dela materialet du skapar med organisationen sammanhängande på webben, som rapporter eller enkla bilder.

users_relation icon from the IconExperience.com O-Collection. Copyright by INCORS GmbH (www.incors.com).

Samarbeta

Arbeta med samma eller angränsande modeller tillsammans med dina kollegor.

Dela med organisationen

Dela materialet du skapar med organisationen sammanhängande på webben, som rapporter eller enkla bilder.

Fördela ansvaret

För de som är ansvariga för processer men inte är lika involverade i kartläggningen har vi skapat 2c8 Lite. Ett enklare verktyg för att godkänna, granska och förvalta modeller.

Se organisationen ur alla perspektiv

Med olika modelltyper och återanvändbara objekt visas organisationen och informationen enkelt ur alla olika perspektiv.

Vad våra kunder tycker

Ida Bäckström - Sundbybergs stad

Dan Sone - Anchor Management Consulting

Anna Winckler - Chalmers University of Technology