Ledningssystem - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Ledningssystem

Ledningssystem för kvalitet och utveckling

Ett ledningssystem fungerar som ett verktyg för styrning, utveckling och uppföljning av er verksamhet. Ledningssystem kan ha olika inriktningar som beskriver hur man konstant förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta uppsatta mål. Dessa mål kan beröra flertal olika fokusområden så som exempelvis miljö, kvalité eller informationssäkerhet. Vanligt förekommande standarder och lagar kan vara:

 • ISO 9001 (kvalitet)
 • ISO 14001 (miljö)
 • ISO 26000 (socialt ansvar)
 • ISO/TS 16949 (fordon)
 • ISO 13485 (medicinteknik)
 • ISO 22000/BRC (livsmedel)
 • ISO 27001 (informationssäkerhet)
 • ISO 50001 (energiledning)
 • AFS 2001:1 och OHSAS 18001 (arbetsmiljö)
 • AS 9100 (flyg)
 • SOX (finans/ekonomi)
 • SOSFS

Här kan du läsa mer om allt vad ett ledningssystem innebär och hur du kommer igång på bästa sätt!

Skapa ditt eget ledningssystem. Testa 2c8 Apps gratis i 30 dagar.

Visualisera ditt ledningssystem med 2c8 Apps

Med 2c8 Apps kan du och dina kollegor enkelt bygga upp och förvalta ett visuellt ledningssystem. Ett visuellt ledningssystem kan bestå av exempelvis processer, intressentmodeller, kravmodeller eller målmodeller. Modellerna byggs upp i ett visuellt gränssnitt och tillgängliggörs sedan via webbläsaren. Ni kan publicera materialet direkt på ert intranät och därmed skapa en gemensam plattform för ständiga förbättringar. 

Ditt ledningssystem uppbyggt i 2c8 Apps ger alla i verksamheten den information som är relevant för just dem, men också ett helhetsperspektiv som bidrar till ökad förståelse för sina medarbetares arbete. Tillsammans med dina kollegor kan ni med enkelhet kartlägga och visualisera alla delar av verksamheten, från överblicken ända ner till detaljerna. Med hjälp av styrande dokument kopplat till ledningssystemet blir det den naturliga platsen för medarbetare att finna information. Resultatet blir ett lättnavigerat ledningssystem där slutanvändarna kan klicka sig ner i strukturen, se listor eller finna information via sökfunktionen. 

ledningssystem

Det visuella ledningssystemet - för ett hållbart systematiskt arbete

Genom att kartlägga er verksamhet och dess processer i 2c8 Apps kan krav enkelt adresseras utifrån lagar, föreskrifter och standarder till de aktiviteter som ska hantera dem. I modellerna finns information kopplat till olika objekt om hur arbete ska genomföras och om det finns datasystem, standarder eller andra verktyg som stödjer processerna. På detta vis kan arbetsuppgifter och processer hanteras utifrån ett systematiskt arbetssätt. Detta bidrar i sin tur till en utveckling av nödvändiga arbetssätt och ökad kunskap, samtidigt som verksamheten uppnår sina mål och tillfredsställer krav från intressenter. Här kan du läsa mer om kravefterlevnad i 2c8 Apps!

Förvalta ditt ledningssystem med 2c8 Workflow

För ett hållbart ledningssystem krävs förvaltning. Ett ledningssystem uppbyggt i 2c8 Apps möjliggör en effektiv förvaltning av verksamhetens processer.

Versionshantering

I förvaltningen av modeller så sker hela tiden nyutveckling som godkänns och publiceras. 2c8 Workflow håller dels reda på vem som ansvarar för uppdateringen och vem som skall godkänna. Allt blir även versionshanterat så att man kan gå tillbaka och granska äldre versioner av sin verksamhet.

Spårbarhet

Förändringar som görs går att spåra och ni kan enkelt få en överblick kring när i tiden ändringar i ert ledningssystem gjordes.

Decentralisera förvaltningen

I 2c8 Apps kan förvaltningen decentraliseras, vilket innebär att ägaren av processen godkänner nya versioner. Med 2c8 Workflow kan organisationer dela ut ansvaret för modellerna i ledningssystem till dem som faktiskt ansvarar för dem. Processägare och processförvaltare kan då ändra eller godkänna och kommentera sina modeller utan större kunskap i 2c8 Modeling Tool.

Nacka kommuns framgångsrika arbete med sitt ledningssystem

Under hösten 2017 bedrev Nacka kommun ett projekt tillsammans med 2c8 och Stratsys för att skapa ett nytt ledningssystem för den sociala omsorgsprocessen. De har kartlagt och ritat sina processer i 2c8 Apps, vilket har resulterat i att de identifierat såväl lednings-, huvud- och stödprocesser.

“Verktygen har gett cheferna bättre förståelse för och kunskap om kvalitetsledning och även förenklat för medarbetarna genom att vi har kopplat stödmaterial och blanketter till varje process. Det gör i sin tur att medborgaren säkerställs ett gott bemötande oavsett vem som hanterar ärendet och att vi alltid kan gå tillbaka och se avvikelser i hanteringen.”
– Helena Lindenius, gruppchef Nacka kommun

Läs mer om Nacka kommuns framgångsrika och intensiva arbete med deras ledningssystem här.

Ledningssystem i 2c8 Apps

Här kan du se exempel på publicerade ledningssystem kartlagda i 2c8 Apps