Arkivredovisning med 2c8 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Arkivredovisning med 2c8

Arkivredovisning

Med 2c8 Apps kan du kvalitetssäkra arkivredovinsingen genom att skapa lättlästa modeller som visar verksamhetsprocesserna och de handlingar som ingår i dessa. Modellerna du skapar kan utökas med ytterligare information genom att komplettera med beskrivningar av IT-system och innehåll. Funktionalitet så som listor, matriser och vyer möjliggör styrning av presentation och detaljeringsgrad i processerna utan att läsbarheten försämras.  

Visuell informationshantering

Klicka på bilden för att se ett exempel som visar hur processer kan kompletteras med information för att uppfylla kraven runt arkivredovisning.

Se hur verksamhetens processer kompletterats med information om ansvar och IT-stöd som används samt vilka handlingar och handlingsslag som förekommer i respektive process. I modellerna används en lagerfunktion för att möjliggöra en anpassning av informationsmängd utifrån den målgrupp publiceringen riktar sig till. Här kan du läsa mer om processorienterad arkivredovisning i 2c8 Apps.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med informationshantering och arkivredovisning i 2c8 Apps? Boka in en kostnadsfri demo med Johan som visar er möjligheterna med verktyget.

Boka demo