Kom igång med 2c8 Modeling Tool | 2c8
Kom igång med 2c8 Modeling Tool

Skapa repository

När du startar 2c8 Modeling Tool öppnas Repositoryhanteraren. Repository är benämningen på den lagringsplats där dina modeller kommer sparas.

Skapa ett nytt repository genom att klicka på ”plus” i menyn.

För att öppna ett repository, dubbelklicka på det. Vill du gå tillbaka till Repositoryhanteraren klicka på “Arkiv – Stäng repository” i menyn eller klicka på krysset i högra hörnet för att stänga repositoryt och återvänta till Repositoryhanteraren.

Skapa modell

I vänsterpanelen har du en översikt över de olika modelltyperna (i modellträdet).

För att skapa en ny modell:

 1. Markera önskad modelltyp i modellträdet
 2. Klicka på plus i menyn
 3. Skriv in namn på din modell i dialogrutan ”Skapa en ny modell”

När du skapat din modell dyker den upp i modellträdet.

Är du osäker på vilken modelltyp som passar, hovra över de olika modellerna för att läsa en kortfattad beskrivning om respektive typ.

Lägg till beskrivning på objekt

För att lägga till en beskrivning på ett objekt:

 1. Högerklicka på aktuellt objekt
 2. Välj egenskaper
 3. Skriv in din text under fliken ”Beskrivning”

Länka dokument till objekt

För att länka dokument till objekt måste du först skapa din dokumentlänk.

Skapa dokumentlänk:

 1. Klicka på ”Dokumentlänkar” i vänsterpanelen
 2. Klicka på ”plus” i menyraden
 3. Fyll i uppgifterna om din dokumentlänk så som titel, bläddra efter dokumentet i ditt nätverk eller klistra in en länk.

När du är klar klicka på OK och din dokumentlänk dyker upp i vänsterpanelen.

För att koppla till ett objekt, ”ta tag” i dokumentlänken och ”släpp” på önskat objekt.

Du får upp en informationsruta som talar om att dokumentet kopplats till objektet.

För att alla som tittar på det publicerade materialet ska kunna läsa dokumenten som finns länkade i dina modeller måste dokumentet ligga på ett gemensamt utrymme.

Ett tips om du har många olika typer av dokument är att använda ”Typer”, exempelvis checklista, instruktion, mall etc. Då kan du enkelt filtrera på typ av dokument när du skapar listor.

Skapa nedbrytning

För att visa en delprocess på en mer detaljerad nivå använder vi oss av nedbrytningar. Det skapas då en länk från aktuellt objekt till en modell där du kan visa processen mer i detalj. Du kan såklart även skapa nedbrytningar från andra typer av objekt än processer om du behver. Nedbrytningar kan också skapas från relationer för att visa på mer detaljer kring en relation.

Skapa en nedbrytning genom att högerklicka på ett objekt eller relation och välj:

Nedbrytningar – Skapa ny – Önskad modelltyp

Din nya modell öppnas upp i en ny flik.

Skapa ny lista

Skapa listor som exempelvis innehåller modeller, aktiviteter eller dokumentlänkar. Du kan bland annat använda listor i ditt publicerade material, i menyraden.

För att skapa en ny lista:

 1. Klicka på ”Lista” i vänsterpanelen.
 2. Klicka på plus för att skapa en ny lista.

Du får då upp en ny flik.

 1. Filtrera på önskat resultat, exempelvis på dokumentlänkar.
 2. Välj ytterligare filter om du vill specificera.
 3. Ge listan ett namn.
 4. Spara listan och den dyker upp i vänsterpanelen.

Skapa nytt lager

Med lager styr du bland annat hur modellinnehållet presenteras i det publicerade materialet. Ett lager är kopplat till en specifik modelltyp och en objekttyp kan bara kopplas till ett lager.

För att skapa ett lager och koppla objekt till aktuellt lager:

 1. Öppna en modell av den typ där lagret ska användas, exempelvis processmodell
 2. Klicka på lager i vänsterpanelen
 3. Klicka på plus för att skapa ett nytt lager
 4. Namnge ditt lager, välj ikon och markera objekttyp/objekttyper för ditt lager
 5. Du kommer få upp en fråga om du vill applicera de nya lagerreglerna på hela repositoryt. Om du klickar ja kommer alla objekt som redan lagts ut att flyttas in till eller ut ur lagret du har ändrat, så att de matchar de nya reglerna du satt. Klickar du nej kommer endast nya objekt som läggs ut matcha de nya lagerreglerna. Klickar du nej kan du i efterhand flytta alla objekt så att de matchar lagerreglerna genom att redigera ditt lager och sedan klicka på knappen “Applicera regler på repository”.
2c8
 • en
 • sv