Svar tre tankar | 2c8
Svar tre tankar

Svar tre tankar

2021-04-13 12:48:10

Vem var lärare?
Ingen, gick onlineutbildning

Vad gick du för utbildning?
2c8 Modeling Tool nivå 1

Skriv tre tankar om utbildningen
Jag har nu jobbat mig igenom utbildningen för MT NIVÅ 1 och tycker över lag det är jättebra. • I avsnittet ”Dokumentlänkar” visas hur ni skapar en länk till ett dokument på användarens C: disk – men detta kommer inte fungera eftersom dokumentet bara ligger lokalt på den användarens dator. Har märkt att många missar detta (jag har sett länkar skapade till både C:\ och en persons egna OneDrive, dvs de kommer inte heller fungera) så det vore bra att förtydliga (även i bild/film) att man bara ska länka till dokument på platser som alla användare kommer åt, dvs publik webb, intranät, organisationens SharePoint eller filserver • Möjlighet att markera ”favorit, ”repetera senare eller liknande. Vissa områden kanske man känner att de behöver repeteras eller att övningen behöver göras om. Då vore en funktion för att markera dessa smidig, om än inte jätteviktig

Namnlös

Namnlös

2021-04-08 14:24:22

Vem var lärare?
Ingen, gick onlineutbildning

Vad gick du för utbildning?
2c8 Modeling Tool nivå 1

Skriv tre tankar om utbildningen
Lagom långa klipp, bra med reflekterande frågor, önskar ytterligare ett avsnitt hur tänka när man ritar processer. Lätt när någon förklarar men inte så lätt när man själv ska rita upp.

Namnlös

Namnlös

2021-03-22 09:46:38

Vem var lärare?
Ingen, gick onlineutbildning

Vad gick du för utbildning?
2c8 Modeling Tool nivå 1

Skriv tre tankar om utbildningen
Bra, klurig, utvecklande

Namnlös
2c8 får använda mina nedskrivna tankar i marknadsföringssyfte

Roll
Förvaltarassistent

Organisation
Åmåls Kommunfastigheter AB

Namnlös
Jag har tagit del av 2c8:s integritetspolicy

2021-03-02 15:47:45

Vem var lärare?
Ingen, gick onlineutbildning

Vad gick du för utbildning?
2c8 Modeling Tool nivå 1

Skriv tre tankar om utbildningen
1. Bra att det går att gå tillbaka och kontrollera föregående avsnitt för att förstå sammanhanget. 2. Bra att inte hela utbildningen måste göras vid ett och samma tillfälle. 3. När jag är klar med hela utbildningen vill jag gärna repetera och då passar onlineutbildningen bra.

Namnlös
2c8 får använda mina nedskrivna tankar i marknadsföringssyfte

Roll
Kvalitets- och miljöledare

Organisation
Thomas Betong AB

Namnlös
Jag har tagit del av 2c8:s integritetspolicy

2021-02-23 09:08:17

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
2c8 Modeling Tool nivå 1

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
mycket bra.

Skriv tre tankar om utbildningen
-bra utbildning och innehåll och extremt kunnig lärare, kunde svara på alla frågor som kom upp. -för högt tempo för nybörjare. -skulle gärna få en lathund med information över det vi gick igenom på utbildningen, svårt att komma igång på egen hand nu, tex över hur man publicerar. kommer inte ihåg alla stegen.

Namnlös

Namnlös

2021-02-17 17:28:24

Vem var lärare?
Cordial

Vad gick du för utbildning?
Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Klanderfritt.

Skriv tre tankar om utbildningen
Bra upplägg. Röd tråd genom utbildningen. Fungerade bra även på distans. Bra lärare. Exemplet med Sälja processen kunde varit mera avgränsad eller lite tydligare. Samtidigt är diskussionerna i gruppen lärorika.

Namnlös

Namnlös

2021-02-17 16:30:54

Vem var lärare?

Vad gick du för utbildning?
Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Lite problem med ljud under fm, sedan var det bra.

Skriv tre tankar om utbildningen
- 2c8 är mycket mer än ett bra verktyg för att rita processer - Att det kan vara smart att börja med just Informationsmodell innan man dra igång med processkartor, det hjälper att skapa en grund, mer stabilitet. - Bra föreläsare, manual och utbildningsmaterial. Tack!

Namnlös
2c8 får använda mina nedskrivna tankar i marknadsföringssyfte

Roll
Projektcontroller

Organisation
Stadsmissionen

Namnlös
Jag har tagit del av 2c8:s integritetspolicy

2021-02-16 14:02:28

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
2c8 Modeling Tool nivå 1

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Bra!

Skriv tre tankar om utbildningen
Skrapning på ytan i Modeling Tools olika funktioner kräver pålästa, pigga o nyfikna deltagare. Tobias lät deltagarna få komma ikapp i de olika övningsexempel som gavs. Helt klart ska här övas för att förhoppningsvis snart vara deltagare i någon av era andra 2c8-utbildningar.

Namnlös

Namnlös

2020-11-13 14:45:13

Vem var lärare?
Line Nilsson

Vad gick du för utbildning?
2c8 Lite nivå 1

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Bra

Skriv tre tankar om utbildningen
Pedagogisk Lagom längd och innehåll Bra övningar

Namnlös
2c8 får använda mina nedskrivna tankar i marknadsföringssyfte

Namnlös
Jag har tagit del av 2c8:s integritetspolicy

2020-09-25 12:37:15

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
2c8 Modeling Tool nivå 2

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Ja

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Fungerade bra

Skriv tre tankar om utbildningen
Snabb, innehållsrik, nödvändig för mitt nästa steg i arbetet med 2c8.

Namnlös

Namnlös

2020-08-28 08:50:37

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
2c8 Modeling Tool nivå 1

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Gemensamt rum

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
OK

Skriv tre tankar om utbildningen
Bitvis gick det lite fort med tanke på att man skulle lyssna, titta och sen komma ihåg hur det skulel utföras. Bra och tydlig kursledare!

Namnlös

Namnlös

2020-08-26 07:26:27

Vem var lärare?
Tobias Nyberg
Cordial

Vad gick du för utbildning?
Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Helt OK Första gången med MS Teams för mig. Använde webbklienten och förstod aldrig hur jag skulle göra för att se alla deltagare (det kanske inte går i webbklienten) men det var ju inget problem.

Skriv tre tankar om utbildningen
Välstrukturerad, välplanerad och väl genomförd. Hade velat se lite fler verkliga exempel. Nyfiken på mer avancerade möjligheter.

Namnlös
2c8 får använda mina nedskrivna tankar i marknadsföringssyfte

Roll
Strateg

Organisation
VGR, Koncernkontoret

Namnlös
Jag har tagit del av 2c8:s integritetspolicy

2020-08-25 15:23:11

Vem var lärare?
Cordial

Vad gick du för utbildning?
Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Bra. Alla hördes och syntes som de skulle

Namnlös

Namnlös

2020-08-25 15:10:17

Vem var lärare?
Cordial

Vad gick du för utbildning?
Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Helt OK för de flesta deltagare. Några deltagare hade ljud som strulade lite, och vid något tillfälle var det nog min uppkoppling som svajade lite. Men inget som egentligen störde.

Skriv tre tankar om utbildningen
Lyhörda lärare, som anpassade sig efter deltagarnas behov - snabbade på när vi signalerade att det gick lite långsamt och stannade upp och försökte fördjupa när vi inte förstod. Skickliga på att peka på det som gjordes bra i övningarna, även när gruppen körde fast. För just den här gruppen hade vi kunnat gå igenom grunderna lite fortare och fördjupa oss mer i nyttorna med olika riktiga case. Men är ju svårt att veta i förväg :)

Namnlös
2c8 får använda mina nedskrivna tankar i marknadsföringssyfte

Roll
Verksamhetsutvecklare

Organisation
Chalmers tekniska högskola AB

Namnlös
Jag har tagit del av 2c8:s integritetspolicy

2020-06-18 08:42:32

Vem var lärare?
Cordial

Vad gick du för utbildning?
Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Helt ok, men om lärarna använder bättre mikrofon så förhöjs upplevelsen avsevärt! (Nu lät det som att det var en vanlig konferenstelefon som användes...)

Skriv tre tankar om utbildningen
Bra genomgång med lämpligt pedagogiskt upplägg. Grupparbeten på distans är svårt att få effektiva. Där hade det varit bättre med enskilt arbete och efterföljande diskussioner i mindre grupper.

Namnlös

Namnlös

2020-06-18 05:46:42

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Överlag bra bild och ljud. Alltid knepigt att få kontinuerlig bra uppkoppling från samtliga deltagare.

Skriv tre tankar om utbildningen
Kursen gav en bra överblick över informationsmodellering, både vad gäller syfte och mål, vad man vill uppnå med det, och på vilket sätt 2c8 som verktyg kan vara ett stöd när man bygger sina modeller. I slutet gick vi igenom objektgrupper översiktligt, ett område som jag tycker det är "skitknepigt" att sätta sig in i. Kändes som att det gick lite snabbt, vi kanske fick ont om tid. Samtidigt ett område som kräver en hel del för att sätta sig in i (enligt min uppfattning). Övningarna fungerade förvånansvärt bra med tanke på att vi körde på distans och i flera arbetsgrupper. Kul att det går att köra gruppövningar även på distanskurser.

Namnlös

Namnlös

2020-06-17 08:49:09

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Funkade perfekt, eventuella tekniska problem orsakades av deltagarna själva.

Skriv tre tankar om utbildningen
- Digital utbildning på distans är här för att stanna. Utbildning i gemensam lokal tillför inget mervärde. Utom "fri" lunch... - Hög nivå på utbildningsledarna som verkligen kunde sin sak, men jag har svårt att se att jag kan implementera informationsmodellering på mina kunder. Alldeles för abstrakt och otydligt vad jag ska ha det till. - Jag är av födsel och ohejdad vana mot alla former av grupparbete. Detta gäller alla forum. Själv är bäste dräng, resultatet av grupparbete blir bara någon slags medelväg för att alla ska komma överens om det inte finns någon i gruppen som älskar sin egen röst, då blir det ofta den linjen (för husfridens skull).

Namnlös

Namnlös

2020-06-17 07:08:36

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Bra

Skriv tre tankar om utbildningen
Bra upp lägg med Why What How Lättlyssnade och tydliga föreläsare (Jörgen och Henrik). Bra att vi fick testa själva att modelera

Namnlös
2c8 får använda mina nedskrivna tankar i marknadsföringssyfte

Roll
Utredningsledare

Organisation
Trafikverket

Namnlös
Jag har tagit del av 2c8:s integritetspolicy

2020-06-17 06:17:27

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Att interagera via Teams när vi är såpass många blir struligt. Alltid någon mick som glöms på och det blir störande ljud, svårt att veta vem som ska prata när och svårt att få till tekniken med uppdelning i grupprum. Bättre att var och en hade jobbat på egen hand med uppgifterna och sedan genomgång i helgrupp. Det gick onödigt mycket tid till teknikstrulande tyvärr.

Skriv tre tankar om utbildningen
Bra genomgång av informationsmodellering och tankar kring det, pedagogiskt och tydligt. Bra att vi fick prova att modellera lite själva med uppgifterna.

Namnlös

Namnlös

2020-06-17 05:30:18

Vem var lärare?
Tobias Nyberg
Cordial

Vad gick du för utbildning?
Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Ljud och bild fungerade bra. Det kan vara lite problem med att köra via Teams då alla kanske inte har (får ha) app installerad.

Skriv tre tankar om utbildningen
Bra genomförd, lagom tempo. Bra upplägg mellan teori och praktiska övningar Lagom stor grupp eftersom det var på distans.

Namnlös

Namnlös

2020-06-16 15:59:15

Vem var lärare?
Tobias Nyberg
Cordial

Vad gick du för utbildning?
Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Perfekt!

Skriv tre tankar om utbildningen
Kunniga och pedagogiska lärare Bra med egna övningar - vi tvingades tänka i små grupper Teams funkar helt OK när lärare kan handleda Exempel kan hänga ihop ännu bättre (cykel blev hyrbil blev produktportfölj) Bjud in till Teams inte bara till möte och lägg upp det så det funkar i webbsnittet (alla får inte installera appen)

Namnlös
2c8 får använda mina nedskrivna tankar i marknadsföringssyfte

Roll
Projektledare

Organisation
Metronom Projekt AB

Namnlös
Jag har tagit del av 2c8:s integritetspolicy

2020-06-11 15:03:23

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
2c8 Modeling Tool nivå 1

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Bra

Skriv tre tankar om utbildningen
Tobias var riktigt bra och jag upplevde att han var kunnig och sannolikt jobbar själv i verktyget med riktiga case. Det är bra med uppdelningen i 3x2tim med övningsuppgifter emellan. Jag är ganska säker på att jag lärde mig mer än om jag skulle suttit 6 timmar i sträck. Distans funkar helt okej - går gärna distans igen om det blir aktuellt. Jag hade testat verktyget en del innan - och det är min rekommendation att man haft tillgång till licensen ett tag innan.

Namnlös
2c8 får använda mina nedskrivna tankar i marknadsföringssyfte

Namnlös
Jag har tagit del av 2c8:s integritetspolicy

2020-06-11 12:47:53

Vem var lärare?
Line Nilsson

Vad gick du för utbildning?
2c8 Lite nivå 1

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Perfekt

Skriv tre tankar om utbildningen
Bra upplägg Lugn och bra kursledare För att ännu bättre nå offentliga kunder fokusera på leverans av tjänster för de har ingen referens till tillverkande verksamheter

Namnlös
2c8 får använda mina nedskrivna tankar i marknadsföringssyfte

Roll
Projektledare

Organisation
Metronom Projekt AB

Namnlös
Jag har tagit del av 2c8:s integritetspolicy

2020-06-11 06:15:48

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
2c8 Modeling Tool nivå 1

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Mycket bra.

Skriv tre tankar om utbildningen
Tydligt upplägg. Pedagogiskt förklarat. Spännande möjligheter

Namnlös

Namnlös

2020-06-03 07:51:58

Vem var lärare?
Evelina Hessling

Vad gick du för utbildning?
Kundanpassad utbildning

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Bra!

Skriv tre tankar om utbildningen
Jag gick ”Fördjupning i 2c8-metoden”. Jag hade gärna haft utbildningen uppdelat på två olika dagar och pass. Det blir mycket att ta in på en dag och extra prövande när man sitter på distans och vid datorn. Det gör mig tröttare jämfört med om jag går en utbildning på plats en dag. Utbildningen var väldigt givande. Väldigt bra komplement till grundutbildningen i modeling tool som jag tidigare gått. Jag har nu fler perspektiv och verktyg att jobba med. Får större användning av 2c8. Evelina är mycket professionell. Lyhörd, tydlig och pedagogisk. Själva "svårighetsnivån" är lagom.

Namnlös
2c8 får använda mina nedskrivna tankar i marknadsföringssyfte

Roll
Samordnare

Organisation
Linköpings kommun

Namnlös
Jag har tagit del av 2c8:s integritetspolicy

2020-06-02 09:00:32

Vem var lärare?
Evelina Hessling

Vad gick du för utbildning?
Kundanpassad utbildning

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Bra

Skriv tre tankar om utbildningen
Utbildningen gäller "Fördjupning i 2c8-metoden" * Bra med repetition kring grunden med 2c8 - hålla en "röd tråd" från andra utbildningar och alltid utgå från grundtanken med systemet, processerna mm * Bra variation mellan föreläsning och praktiskt arbete (grupparbete) med stöd av själva systemet * Utbildningen fungerade bra via distans men bör tilläggas att vi bara var två kursdeltagare. Om man ska hålla utbildningen distans så bör gruppen inte vara för stor. Det var väldigt givande att ha gruppdiskussioner kring övningsexemplet men skulle vi ha varit för många deltagare hade det nog varit svårt via distans

Namnlös

Namnlös

2020-05-27 11:36:18

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
Grundutbildning 2c8 Modeling Tool

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Bra!

Skriv tre tankar om utbildningen
Bra upplägg och Tobias är jätteduktig! Ibland gick det lite snabbt. Man hann med att göra alla uppgifter men hann inte reflektera så mycket. Skulle varit roligt med lite mer diskussion i gruppen om lite olika användningsområden.

Namnlös
2c8 får använda mina nedskrivna tankar i marknadsföringssyfte

Roll
Verksamhetsutvecklare

Organisation
Falu kommun

Namnlös
Jag har tagit del av 2c8:s integritetspolicy

2020-05-26 10:04:56

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
Systemadministration

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Bra

Skriv tre tankar om utbildningen
Bra med 3 st 2 h-pass. Funkade jättebra att köra denna innan del 2.

Namnlös

Namnlös

2020-05-26 09:20:55

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
Presentation och publicering

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Bra

Skriv tre tankar om utbildningen
* Jättebra med 3 st 2h-pass istället för en heldag då det var lättare att ta till sig all bra information * Bra uppbyggnad med genomgång och övningar * Ibland gick det lite snabbt med övningarna och tid att hinna tänka samt att hinna justera vid genomgång av "facit" - vore fantastiskt med tex printscreens över hur du gjort konfigurationen enligt övning.

Namnlös

Namnlös

2020-05-07 07:35:11

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
Grundutbildning 2c8 Lite

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Ibland hackade ljudet lite men inget som påverkade hur jag kunde ta till mig föreläsningen.

Skriv tre tankar om utbildningen
Pedagogiskt upplägg, lagomt ingående i en grundutbildning för någon som aldrig sett programmet förr. Mycket öppet klimat för frågor. Intensivt, men väldigt lärorikt. Tack!

Namnlös
2c8 får använda mina nedskrivna tankar i marknadsföringssyfte

Roll
socialsekreterare

Namnlös
Jag har tagit del av 2c8:s integritetspolicy

2020-04-27 06:44:06

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
Metod och angreppssätt

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Det fungerade alldeles utmärkt!

Skriv tre tankar om utbildningen
1. Bra att vi fick repetera delar vi lärde oss i grundutbildningen. Fick en bekräftelse på att vi verkligen utvecklats. 2. Bra att lägga till dag 2 med intressentdelen kopplat till vår huvudprocess. Blev mycket lyckat. 3. Tror att 2 + 1 dags utbildning i metodutbildningen är att föredra. Då har man verkligen tid att fånga upp och kvalitetssäkra att alla "ligger på samma nivå" innan man går över till sista dagen (som bör ligga några veckor efter) där man "skarpt" går in och leder workshops.

Namnlös
2c8 får använda mina nedskrivna tankar i marknadsföringssyfte

Organisation
Partillebo AB

Namnlös
Jag har tagit del av 2c8:s integritetspolicy

2020-04-24 07:00:38

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
Metod och angreppssätt

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Jättebra! Enda strulet var att växla mellan grupprum och gemensamt, vilket inte fungerade riktigt bra. Även svårt att ställa frågor, då det lätt blir att man avbryter läraren - finns inget naturligt sätt att "räcka upp handen".

Skriv tre tankar om utbildningen
Otroligt nyttig, lärde mig massor! Enormt bra lärare, duktig och lugn. Utmärkt pedagog. Vissa övningar blev lite låg svårighetsgrad. Skulle vilja ha lite mer realistiska exempel. Där jag fastnar i mina kartläggningar är när verkligheten inte riktigt stäär så enkel som modellen eller där produktionskedjan inte är lika tydlig.

Namnlös

Namnlös

2020-04-23 14:28:46

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
Metod och angreppssätt

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Bra

Skriv tre tankar om utbildningen
Väl sammansatt Bra och pedagogisk lärare

Namnlös

Namnlös

2020-04-23 11:39:05

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
Kundanpassad utbildning

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Egen dator

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Bra

Skriv tre tankar om utbildningen
Bra, tydligt, hög kvalitét

Namnlös

Namnlös

2020-04-20 12:23:14

Vem var lärare?
Tobias Nyberg

Vad gick du för utbildning?
Grundutbildning 2c8 Modeling Tool

Hur var utbildningen upplagd?
Distans

Var du den enda deltagaren i utbildningen?
Nej, det var fler deltagare

Satt du vid din egen dator eller i ett gemensamt rum, t.ex. konferensrum, med kollegor?
Gemensamt rum

Hur upplevde du bild- och ljudkvaliteten?
Bra, inga större problem

Skriv tre tankar om utbildningen
Roligt, interaktivt, givande

Namnlös

Namnlös

2c8
  • sv