Skillnad 2c8 Modeling Tool vs 2c8 Lite | 2c8
Skillnad 2c8 Modeling Tool vs 2c8 Lite

Vad är skillnaden mellan 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite?

I produktfloran 2c8 Apps ingår både 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite. 2c8 Modeling Tool är vår basprodukt som är en förutsättning för att organisationen ska kunna arbeta med kartläggning i våra produkter. 2c8 Lite är en komplementprodukt innehållande endast en del av funktionaliteten från 2c8 Modeling Tool. 2c8 Lite passar bra för t.ex. processansvariga som ska vara lite mindre involverade i själva kartläggningen som helhet men ändå ska ha ansvar över sina processer.

2c8 Modeling Tool

Skapa modeller

Underhålla modeller

Granska och godkänna modeller

Lägga till dokument

Jobba mot server

Jobba lokalt

Publicera modellerna

Tillgång till alla modeller och överblick över strukturen

Skapa lager

Skapa listor och matriser

Skapa fält

Skapa egendefinierade relationer

Sätta rättigheter för användare

Tilldela 2c8 Lite-användare ansvar över modeller

Skapa separerade repositoryn där modellerna lagras

2c8 Lite

Skapa utkast till modeller

Underhålla tilldelade modeller

Granska och godkänna modeller

Lägga till dokument

Jobba mot server

Jobba lokalt

Publicera modellerna

Tillgång till alla modeller och överblick över strukturen

Skapa lager

Skapa listor och matriser

Skapa fält

Skapa egendefinierade relationer

Sätta rättigheter för användare

Tilldela 2c8 Lite-användare ansvar över modeller

Skapa separerade repositoryn där modellerna lagras

2c8
  • en
  • sv