Om oss - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Om oss

Om oss

2c8 (2c8 Business Solutions AB) utvecklar och äger 2c8 Apps, marknadens enklaste och mest kraftfulla system för att modellera verksamhetsprocesser och skapa ledningssystem. 

Många processinitiativ stannar ofta då ett lättanvänt visualiseringsverktyg saknas i företaget, och många ledningssystem används tyvärr inte i den dagliga verksamheten av olika anledningar.

Med hjälp av 2c8 kan företag effektivt möta alla krav från sina olika intressenter genom att processer, instruktioner, organisation, ansvar, roller, mm visualiseras i olika affärsmodeller och tillämpningar. Tack vare 2c8 så blir det enklare att identifiera förbättringar och dela kunskap inom organisationen. Kortfattat, 2c8 hjälper till att skapa ordning och skapa samsyn, så att alla i organisationen kan arbeta tillsammans som i en samspelt orkester.

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda en kombination av marknadsledande lösningar för modellering och verksamhetsutveckling tillsammans med en unik kompetens för att utveckla, visualisera och förenkla processer och affärsmodeller som skapar ett bestående värde för våra kunder.

Vision

Världens enklaste modelleringsverktyg

Mission

Vi hjälper organisationer att förbättra och effektivisera sin verksamhet genom att visualisera och utveckla processer och informationsflöden, så att de kan möta alla krav från sina olika intressenter.

Kunder

Idag har vi drygt 1200 kunder i en mängd olika branscher som använder 2c8 Apps för att utveckla sin verksamhet.

Några ord från våra kunder:

“Vi har fått all personal att förstå hur saker och ting hänger samman tack vare 2c8”

”Vi byter ut MS Visio mot 2c8 för hela vårt arbete kring processer och verksamhetsutveckling”

”Tack vare 2c8 så älskar vi numera ISO-revisioner”

Fler ord från våra kunder och presentation av olika kundcase finns under vår kunskapsbank

Vår historia

2c8 har sitt ursprung i verksamhetsutvecklande konsulter. Grundaren JanE Larsson har arbetat med att visualisera verksamheter sedan slutet av 90-talet och då använt allt från enkla ritplankor till avancerade kartläggningssystem. Under denna tid uppmärksammades ett behov av ett enkelt modelleringsverktyg, då verksamheter trots stora investeringar inte nyttjade visualiseringen av processer och system.

Analysen var att verksamheter inte ville ta till sig verktyg som var komplexa och dyra. Detta var startskottet för drömmen om att skapa ett verktyg som var bättre än konkurrenternas men inte lika komplex och dyrt. 

Namnet

2c8 är en förenkling av 2conciliate som är en ordlek med det latinska ordet conciliātus i presens. Ordet betyder att vinna, förena och medla vilket vi anser är effekten när vi möts runt grafiska modeller. 

Loggan

Märket i vår logga föreställer en kub, vilket spelar på att verksamheten är som en kub som man kan betrakta från olika perspektiv. Vårt verktyg gör att dessa perspektiv kopplas samman. Man kan vrida på verksamheten som en kub och få en helhetsbild genom att man ser den sammanhängande informationen i olika perspektiv. 

Hämta vår logga i olika storlekar för pressutskick, intranätet eller något annat.

Fakta

  • Grundat 2006
  • Huvudkontor i Karlstad
  • Kontor i Stockholm
  • Kunder i över 40 länder
  • Bolag i Sverige, Norge och USA
  • Lönsamt sedan starten

Besöksadress

Gustaf Anders Gata 7B
653 40 Karlstad
Sweden

Drakens gränd 6
111 30 Stockholm
Sweden

Faktureringsadress

2c8 Business Solutions AB
MOTKOD: EY 7365567152511
Box 171
831 22 Östersund

Partners

Vi har två olika typer av parnerskap där vi drar nytta av varandra på olika sätt. Dels samarbetar vi med produktbolag för att dra nytta av integrationer, plugins och gemensamma lösningar för kunder. Vi samarbetar även med partners som använder våra produkter i konsultuppdrag vilket ger spridning av våra produkter och samtidigt ger kunder mer tillgänglig kompetens kring våra produkter och tjänster.   

Som medlem i Handelskammaren Värmland bidrar vi till att göra Värmland till en bättre plats, för förtagen och människorna som bor här. Vi är en del av en röst och en mötesplats. Alltid med hjärta för Värmland.