Om oss

Vilka vi är och varför vi finns till

2conciliate Business Solutions AB är ett produktbolag som utvecklar och äger 2c8 Apps.

Missionen

Världens enklaste modelleringsverktyg

Historien

2conciliate har sitt ursprung i verksamhetsutvecklande konsulter. JanE Larsson, grundare och VD, har arbetat med att visualisera verksamheter sedan slutet av 90-talet och då använt allt från enkla ritplankor till avancerade kartläggningssystem. Det var just när JanE Larsson kom tillbaka till en kund han byggt ett ledningssystem åt ett år tidigare som han insåg behovet av enkla modelleringsverktyg. För trots den investering kunden gjort i form av konsultarvode och tid, hade de inte rört ledningssystemet sedan lanseringen – och detta under ett år då mycket hade hänt i verksamheten.

Anlysen var att kunden inte ville ta till sig verktyg som var komplexa och dyra och drömmen om att skapa ett verktyg som var bättre än Powerpoint och Visio men inte lika komplext (eller dyrt) som de system som fanns på marknaden föddes. Drömmen om världens enklaste modelleringsverktyg där kunden själv har förmågan att förvalta sina modeller.

Namnet

2conciliate är en ordlek med det latinska ordet conciliātus i presens som betyder att vinna, förena och medla vilket vi anser är effekten när vi möts runt grafiska modeller. Detta återspeglas även i vårt bildmärke som består av två pilar som möts där cirklarna i bakgrunden drar tankarna till kvalitetscirkeln Plan-Do-Check-Act, ett ständigt pågående arbete, konstant rörelse, som kan se lätt kaotiskt ut men som får en tydlig mittpunkt där pilarna möts.

Fakta

  • Grundat 2006
  • Huvudkontor i Karlstad
  • Filial i Stockholm
  • Kunder i över 40 länder
  • Bolag i Sverige, Norge och USA
  • Lönsamt sedan starten
  • 100% organisk tillväxt
  • Inget externt kapital

Besöksadress

Älvgatan 5
652 25 Karlstad
Sweden
Ringvägen 100
118 60 Stockholm
Sweden
American Chamber of Commerce
Attention: 2conciliate Business Solutions Inc
570 Lexington Avenue, 20th Floor, New York, NY, 10022

Faktureringsadress

2conciliate Business Solutions AB
MOTKOD: EY 7365567152511
Box 171
831 22 Östersund

2conciliate Business Solutions