Tillämpningar - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Tillämpningar

Tillämpningar

2c8 Apps kan användas för att uppnå en mängd olika vinster i verksamheten. Det handlar om att organisera, förstå, tydliggöra, synka, utveckla och mycket mer. Dessa vinster kan nås genom olika tillämpningar som alla har sin grund i kartläggning och stöds av 2c8 Apps och 2c8-metoden.

Vad är processkartläggning och vad är vinsterna?
Ett processbaserat ledningssystem är grunden för utveckling, förbättringar och kontinuitet.
Att utveckla verksamheter med hjälp av kartläggning.
Analysera risker utifrån processkartläggning.
Använda processkartläggning för projektplanering.
Komplettera dina kartlagda processer för efterlevnad.
Att genomföra processbaserad arkivredovisning.