Årshjul i 2c8 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Årshjul i 2c8

Ett årshjul är en kalender, ofta format som ett hjul, och innehåller de aktiviteter som planeras in i verksamheten under året. Årshjulet, eller årscykel/årskalender som det också kallas, kan användas i olika syften och för olika fokusområden. I 2c8 Apps kan man skapa ett årshjul med hjälp av ramobjekt, där vi kan illustrera månaderna och aktiviteterna i ett flöde. På detta vis kan vi inte bara se hur alla aktiviteter påverkar och hänger samman med varandra, utan även få mer detaljerad information i jämförelse med det traditionella årshjulet.

Skapa årshjul i 2c8 Apps. Testa gratis i 30 dagar.

Årshjul som modell

I det första exemplet nedan har vi en årskalender skapad i 2c8 Apps, där vi visar de olika månaderna och aktiviteter samt möten som ska utföras. 

Klicka på bilden för att förstora den.

I det andra exemplet nedan har vi skapat ett årshjul med fokus på medarbetarsamtal. På Y-axeln kan vi se affärsområden som är involverade och på X-axeln har vi årets månader. I dessa månader kan vi se alla aktiviteter som ska utföras. Vi får ett tydligt flöde mellan de olika aktiviteterna och kan se både syftet med mötena samt resultatet av mötena. Genom att använda oss av roller och befattningar får vi även en tydlig bild över vilka som är involverade och vilka som är ansvariga för varje enskild aktivitet i varje enskild månad. Flödet som vi illustrerar visar också hur vissa möten är områdesöverskridande och att resultatet av ett möte är input till ett annat möte.

Klicka på bilden för att förstora den.

Återanvändning av objekt

Aktiviteterna man placerar i årshjulet kan härstamma från processmodeller i andra delar av verksamheten, vilket innebär att man i varje processmodell där dessa objekt återfinns kan se på detaljnivå i vilken månad varje aktivitet utförs. Nedan har vi klickat på aktiviteten ”Genomföra 1-1 samtal, utvecklingssamtal” i en process av verksamheten, och kan då se att aktiviteten äger rum i Februari och Mars. Denna information får vi då från årshjulet i exempel 2 som visas ovan där aktiviteten också förekommer. 

Genom att vi skapat en egendefinierad relation får alla aktiviteter som placeras i ramobjektet “Tid” relationen “När”.

århjul information

Detaljnivå utefter dina behov

När du skapar ett årshjul i 2c8 Apps kan du bryta ned månaderna i separata modeller där du kan beskriva månadens aktiviteter mer detaljerat ifall behovet finns. Du kan också lägga till dokument, checklistor, policys och beskrivningstexter på dina aktiviteterna, allt utefter ert behov av information. 

Mall för årshjul

Har du 2c8 Apps? Här kan du ladda ned en exportfil innehållande mallar av ovan modeller. Importera dessa modeller i ditt repository och påbörja ert årshjul. Du kan addera och ta bort objekt utefter ditt behov, men detta är en grund för ditt fortsatta arbete. 

Notera att denna import innehåller en egendefinierad relation, där relationen “Definierar” skapar relationen “När” mellan tidsobjekt och aktiviteter. Exporten är skapad i version 5.1 av 2c8 Modeling Tool, vilket innebär att importen inte fungerar i tidigare versioner.