Från process till informationsmodell - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Från process till informationsmodell

Från process till informations-modell

En verksamhet är uppbyggd och förlitar sig på stora mängder information av olika slag. Detta kan vara information gällande kunder, tillgångar, applikationer, personal och mycket mer. För att samla och beskriva denna information som verksamheten är beroende av använder man sig av informationsmodellen. Genom att skapa en informationsmodell tar man vara på den information som finns i verksamheter, både genom att förvalta och utveckla den.

Medan informationsmodellen är statisk, så kan man se processmodellen som flödande. Den används för att visa vilka aktiviteter som utförs och i vilken ordning för att skapa förväntade resultat samt vilka resurser som behövs. I detta blogginlägg kommer vi gå igenom hur man går från en processmodell till en informationsmodell genom att återanvända strukturen och därmed kunna beskriva den information som hanteras i processen.

För att gå från processmodell till informationsmodell har vi tagit fram en arbetsmetod som resulterar i en färdig informationsmodell.

  1. Identifiera objekt

  2. Sortera objekt och dra relationer mellan objekten

  3. Lägg till egenskaper

  4. Skapa tabellexempel för respektive objekt

Eftersom vi kan återanvända objekten mellan de olika modellerna skapas en koppling mellan processen (där vi beskriver hur vi arbetar) och Informationsmodellen (där vi beskriver informationen).
 

Nedan beskriver vi kort metoden och du kan se ett färdigt exempel som webbpublicering.

Informationsmodellering i 2c8 Apps. Testa gratis i 30 dagar.

10123456789

Identifiera objekt

Utifrån processen vill vi identifiera de objekt som ska tas vill ta med till informationsmodellen. Exempel på objekt kan vara personer som kund, anställd eller leverantör eller platser som kontor, adress, stad eller land. Det kan också vara saker som utrustning, produkter eller fordon. Händelser som beställning, leverans eller faktureringstillfälle är relevant att ta med till informationsmodellen.

Klicka på bilden för att göra den större.

Från processmodell till informationsmodell
De turkosa pilarna visar de objekt i processmodellen som vi kopierar till informationsmodellen som entiteter
10123456789

Sortera objekt och dra relationer mellan objekten

När man identifierat ett antal informationsobjekt så är det dags att börja sortera och se hur dessa relaterar till varandra och om de kan grupperas på något sätt. En start i arbetet kan vara att vi skiljer ut de objekt som beskriver händelser från övriga, händelseobjekten har ofta en central roll i informationsmodellen.

Informationsmodell entiteter
10123456789

Lägg till egenskaper

För att tydliggöra bilden av ett informationsobjekt så lägger vi till egenskaper som objektet har. Det kan till exempel vara egenskaper som namn, telefon och personnummer på en person eller ordernummer och beställningsdatum för en beställning.

10123456789

Skapa tabellexempel för respektive objekt

När alla egenskaper lagts till på objekten kan vi komplettera med exempelrader för att illustrera hur informationen som lagras kan se ut.

Tabellexempel

Slutresultat

Som slutresultat kan detta publiceras till webb eller skrivas ut i rapporter för vidare presentation, antingen separat eller tillsammans med processerna.

Informationsmodell