Enkät funktioner 2c8 Approve - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Enkät funktioner 2c8 Approve

Enkät funktioner 2c8 Approve

/

Steg 1 av 2

Bakgrundsfrågor

Använder ni workflow-funktionen i 2c8?
Har ni processägare (eller motsvarande) i er organisation?
Är det processägaren som godkänner modellerna i 2c8?