Enkät funktioner 2c8 Approve - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Enkät funktioner 2c8 Approve

Enkät funktioner 2c8 Approve

/

Få se skillnader mellan versioner på modellen
Inom 2c8 Approve kunna byta mellan modeller som du ska granska/godkänna
Kunna rita förslag på ändringar i modellen
Kunna kommentera på specifika objekt och inte enbart på modellen som helhet
Kunna följa nedbrytningar i modellen som granskas/godkänns
Kunna sätta en deadline för när en modell måste ha godkänts eller underkänts
Få en notifikation när modellen har öppnats i 2c8 Approve av den som ska granska/godkänna
2c8