Från process till informationsmodell | 2c8
Från process till informationsmodell

Från process till informationsmodell

I processmodellerna framgår vilka aktiviteter som genomförs för att skapa förväntade resultat och vilka resurser som behövs men för att beskriva den information som hanteras i processen och dess struktur använder vi en informationsmodell.

För att gå från processmodell till informationsmodell har vi tagit fram en arbetsmetod som resulterar i en färdig informationsmodell.

  • Identifiera objekt
  • Sortera objekt och dra relationer mellan objekten
  • Lägg till egenskaper
  • Skapa tabellexempel för respektive objekt

Eftersom vi kan återanvända objekten mellan de olika modellerna skapas en koppling mellan Processen,- där vi beskriver hur vi arbetar och Informationsmodellen – där vi beskriver informationen.

Nedan beskriver vi kort metoden och du kan se ett färdigt exempel som webbpublicering

Är du intresserad av att lära dig mer om informationsmodeller och hur du kan skapa dem från en processmodell så har vi en 2 dagars utbildning.

Identifiera objekt

Utifrån processen vill vi identifiera de objekt som ska tas vill ta med till informationsmodellen. Exempel på objekt kan vara personer som kund, anställd eller leverantör eller platser som kontor, adress, stad eller land. Det kan också vara saker/ting utrustning, produkter eller fordon. Händelser som beställning, leverans eller faktureringstillfälle är relevant att ta med till informationsmodellen.

 

De gröna pilarna visar objekt i processmodellen som vi kopierar till informationsmodellen som entiteter.

Sortera objekt och dra relationer mellan objekten

När man identifierat ett antal informationsobjekt så är det dags att börja sortera och se hur dessa relaterar till varandra och om de kan grupperas på något sätt. En start i arbetet kan vara att vi skiljer ut de objekt som beskriver händelser från övriga, händelseobjekten har ofta en central roll i informationsmodellen.

sorterade entiteter

Lägg till egenskaper

För att tydliggöra bilden av ett informationsobjekt så lägger vi till egenskaper som objektet har. Det kan till exempel vara egenskaper som namn, telefon och personnummer på en person eller ordernummer och beställningsdatum för en beställning.

egenskapsdialogrutan

Skapa tabellexempel för respektive objekt

När alla egenskaper lagts till på objekten kan vi komplettera med exempelrader för att illustrera hur informationen som lagras kan se ut.

dialogrutan för tabellexempel

 

Som slutresultat kan detta publiceras till webb eller skrivas ut i rapporter för vidare presentation, antingen separat eller tillsammans med processerna.

olika exempel på publiceringar

Här kan du se ett färdigt exempel som är publicerat till webb.

 

 

 

2c8
  • sv