Höjning av priser från den 1 april 2023 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2022-11-29

Från och med den 1 april 2023 kommer vi att höja priserna för 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite. Vi har valt att reglera årspriset för att behålla kvalitet i produkt och support, samt fortsatt kunna utveckla nya lösningar för våra kunder.

Supportavtal för 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite ger er fortsatt tillgång till:

  • Marknadens bästa modelleringsverktyg
  • Tillgång till nya versioner av 2c8 Apps
  • Tillgång till support, Help Center och Community
  • Möjligheten för dig att vara med och påverka utvecklingen av 2c8 Apps
  • Nyhetsbrev och frukostseminarier
  • Tillgång till modellarkiv och exempelmodeller för er att nyttja

Supportavtalet för 2c8 Modeling Tool höjs till 4 900 kr och supportavtalet för 2c8 Lite höjs till 3 500 kr. Licenspriset för 2c8 Lite höjs till 3 500 kr men licenspriset för 2c8 Modeling Tool hålls oförändrad på 10 500 kr. Om ni följer prislistan där licenspriset för 2c8 Modeling Tool idag är 9 500 kr samt betalar en separat kostnad för server innebär detta en prishöjning för licensen på 1 000 kr. Serverintervallet tas dock bort och serverfunktionalitet blir nu inkluderat i det nya priset för supportavtal.

De nya licenspriserna gäller från 1 april 2023 och de nya årspriserna för supportavtal kommer att debiteras nästa gång ert supportsavtal förlängs, dock tidigast 1 april 2023.

Våra uppsägningsvillkor är oförändrade och eventuell uppsägning ska precis som tidigare vara oss tillhanda 90 dagar innan det befintliga avtalet löper ut. Vi tackar för er förståelse och som alltid lovar vi att fortsatt leverera kvalitet i våra produkter och tjänster. Har ni frågor kring våra avtalsvillkor kan du kontakta vår ekonomiavdelning på invoice@2c8.com eller 054-21 27 28.