Modellefterlysning! - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2021-05-11

Denna månad har vi fått in tre efterlysningar av modeller. De modeller som efterlyses är:

  • Modeller för elevhälsa. Efterfrågas av en kunskapsförvaltning.
  • Ekonomiprocesser. Efterfrågas av en kommun.
  • Avvikelse- och anmälningsprocesser. Efterfrågas av en region.

Har du någon/några av dessa modeller på lager? Eller har du någon liknande modell man kan arbeta vidare på? Klicka här och följ instruktionerna för att skicka in din/dina modeller. Modellerna kommer göras tillgängliga i Modellarkivet så att andra kunder kan använda sig av dem i sitt arbete. Tillsammans gör vi Modellarkivet bättre!