Säkerhetsärende Apache Log4j - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2022-02-01

Från och med 2c8 Modeling Tool 5.3.32 samt 2c8 Lite 5.3.3 används inte Log4j i våra produkter.

Vill du veta vilken version av programmet som du har? Öppna applikationen, klicka på “Hjälp” i menyraden. Klicka sedan “Om”. Där kan du då se vilken version av 2c8 Apps du har.