Temadagen med Nacka kommun, 2conciliate & Stratsys - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2019-01-24

Det blev en inspirerande Temadag tillsammans med Nacka kommun, Stratsys och ett 50-tals förväntansfulla deltagare.

Under dagen höll Lina Blombergsson och Helena Lindenius från Nacka kommun en föreläsning på 1.5 timme där de pratade om deras intensiva och framgångsrika arbete med att skapa ett nytt ledningssystem för den sociala omsorgsprocessen. De har tillsammans med 2conciliate och Stratsys både kartlagt processer och fokuserat på kvalitetsledning, planering och uppföljning. Efter presentationen hölls en frågestund i tre stationer där Nacka kommun, 2conciliate och Stratsys deltog i spännande samtal kring arbetet. Temadagen blev väldigt lyckad med många intressanta diskussioner, mycket nätverkande samt utbyte av värdefulla tankar och idéer.

Vi på 2conciliate vill tacka alla som deltog och vi hoppas att ni fann det lika inspirerande som vi gjorde.

Läs mer om Nacka kommuns arbete med sitt ledningssystem här.