Vara kommun på MVTe-mässan - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2019-03-05

Den 23 januari befann sig representanter från Vara kommun på MVTe-mässan i Kista. På mässan presenterade de en förstudie vars syfte var att jämföra manuellt och digitalt arbetssätt med signeringslistor inom kommunal hälso- och sjukvård, samt beräkna kostnaden och nyttan med en digital lösning. Under programpunkten talade de exempelvis om hur nyttorealiseringen bygger på en kartläggning av processen idag samt om en digital process som visualiseras med hjälp av 2c8 Apps.