2c8 Modeling Tool 5.3 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2022-05-09

Om du vill veta vad som är nytt i 2c8 Lite och tidigare versioner hittar du alla release notes här.

2c8 Modeling Tool 5.3 är nu släppt. Om du har 2c8 Modeling Tool 5.1 eller 5.2 med automatiska uppdateringar och inte använder serverfunktionalitet kommer applikationen uppdateras automatiskt när du startar om den. Har du version 4.5 eller en tidigare version (och inte använder server) kan du ladda ner den senaste versionen här.

Om din organisation använder en serverlösning behöver ni boka en serveruppgradering för att börja använda version 5.3.

Ny webbpublicering

I 5.3 släpps vår nya webbpublicering som dels gör det enklare och mer visuellt att ställa in hur webbpubliceringen ska se ut och webbsidan som genereras har fått ett rejält lyft.

Nyheter i nya webbpubliceringen:

 • Materialet blir responsivt och fungerar lika bra på en datorskärm som på plattor eller mobiltelefoner.
 • Det publicerade materialet uppfyller Webbtillgänglighetsdirektivet.
 • Om man har publicerat på flera olika språk går det att länka till materialet på ett specifikt språk i url:en.
 • Datum när publiceringen senast uppdaterades.
 • Modellen du visar blir markerad i modellträdet.
 • Du kan använda alternativa namn för listor och matriser i publiceringen.
 • Du kan ställa in vilket innehåll som ska visas för modeller och objekt baserat på mer än bara modell-/objekttyp, t.ex. fält.
 • Du kan ställa in vad som ska visas i menyn baserat på urval av modeller.
 • Förhandsgranska dina ändringar både för dator- och mobilskärmar direkt i webbprofilen innan du publicerar.
 • Observera att vi inte längre stödjer Internet Explorer. Se till att de som ska komma åt det publicerade materialet har tillgång till Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari.
 • Vi stödjer inte möjligheten att lagra sin publicering i Sharepoint. Vår gamla publicering går fortfarande att lagra i Sharepoint, men möjligheterna för det begränsas mer och mer med jämna mellanrum från Sharepoints sida. Därför tas stödet bort helt iom den nya webbpubliceringen, och vi kan inte garantera att den gamla webbpubliceringen fortsätter att fungera i Sharepoint.

Redigera nya webbprofilen.

Förhandsgranska i mobilläge.

Redigera innehållet i en panel.

Dokument-API och Sharepoint-plugin

Vi har utvecklat ett API för våra dokument som gör att dokument kan laddas in från andra dokumentkällor på ett enkelt sätt. Det öppnar upp för att dokumenthanteringsystem bygger plugin till 2c8 för att dokumenten ur dessa system ska kunna hanteras i 2c8. Detta är precis vad vår partner Axalon har gjort. De har byggt ett plugin mellan 2c8 och Sharepoint för att kunna ladda in sharepoint-dokument i 2c8 automatiskt. Hör av er till Axalon för demo och prisuppgifter.

Inställningar för Sharepoint-plugin.

I utforskaren kan du visa alla dokument från Sharepoint och även vanliga 2c8-dokument om du använder såna. Du kan sedan koppla dem till dina modeller och objekt eller skapa listor utifrån dem precis som för dokument som du lagt in manuellt i 2c8.

Små ändringar i godkända modeller

Om man behöver göra en ändring i ett objekt som ingår i flera modeller som är godkända så är det korrekta tillvägagångssättet att skapa en ny version av alla modeller och sedan godkänna dem en och en så att det bildas en ny godkänd version som innehåller ändringen. Detta kan i vissa situationer generera väldigt mycket jobb för att t.ex. rätta ett stavfel. Därför har vi lagt till en funktion för att kunna göra ändringar på enskilda objekt utan att behöva skapa en ny version av alla modeller objektet ingår i. För att kunna använda funktionen behöver det dels slås på i Admin Tool och den användare som ska få använda sig av funktionen måste ha det privilegiet.

Inställning i Admin Tool.

Privilegie för användare i ett repository.

Enklare att hantera fält

Gränssnittet runt att skapa fält och att koppla dem till modeller och objekt har uppdaterats. Nu kan du ändra ordning på dina fältvärden och du kopplar fälten till objekt och modeller direkt när du skapar dem.