Ett komplett ledningssystem för alla - 2c8, Stratsys, Timrå- och Nordanstig kommun åker på turné! - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2020-04-23

Vi välkomnar till en förmiddag i Sundsvall tillsammans med Timrå kommun, Nordanstig kommun, 2c8 och Stratsys! Temat under förmiddagen kommer vara – ”Ett komplett ledningssystem för alla”. Eventet kommer även att live-sändas vilket innebär att du kan ta del av presentationer utan att vara på plats.

2c8 och Stratsys har tillsammans cirka 800 kunder runtom i Sverige. Dessa kunder sköter allt från ledningssystem till verksamhetsplaner och verksamhetsutveckling i verktygen. Vi är nu ute på turné och bjuder härmed in er till en förmiddag där vi visar upp ett par spännande kundcase och diskuterar möjligheterna för just er. Ta chansen att nätverka med andra organisationer på plats!

Processarbetet i Timrå kommun

Under de senaste åren har Timrå kommun arbetat med sina processer i 2c8 Apps. Allt började som ett initiativ i samband med att kommunen ville ta ett aktivt steg framåt i sitt arbete med verksamhetsutveckling och digitalisering. Med en kommungemensam basstruktur för processer som grund har en mängd olika initiativ varit igång inom kommunens verksamhet.

En viktig insikt i arbetet har varit behovet av arbetssätt och förklaringsmodeller för arbetet mellan och över förvaltningsgränserna för att skapa ett större värde för medborgare. Följ med och titta på hur Timrå har lagt upp arbete och processtruktur för hela verksamheten och ta del av hur arbetet gått, var de står idag och hur de ser på framtiden.

Nordanstigsmodellen

Nordanstigs kommun har nyligen genomfört en resa mot en tillitsbaserad styrmodell och därmed skapat Nordanstigsmodellen. Nordanstig har länge varit kunder till Stratsys och valde under hösten att kombinera det med verktygen 2c8 Apps.

Nils-Olof Nilsson, Ifo-chef, berättar om deras arbete med modellen där fokus legat på att skapa total transparens och enkelhet för sina medarbetare genom ett samlat ledningssystem. I ledningssystemet hittar man allt från de kartlagda processerna med tillhörande rutiner, till riskbedömningar och egenkontroller. Han kommer att tala om vikten av att detta är allas ansvar och allas redskap samt hur man bäst förankrar verktygen i organisationen där tilliten till medarbetarna spelat en stor roll. Vi får ta del av Nordanstigs resa där de berättar hur de rent praktiskt gått tillväga och vad som väntar dem framöver.

Representanter från 2c8 och Stratsys kommer även ge en inblick i hur du kan underlätta arbetet med det systematiska förbättringsarbetet och att hålla arbetet med verksamhetsprocesserna levande med hjälp av verktygen.

Missa inte chansen att få höra och samtala om Timrå- och Nordanstigs kommuns effekter och nyttor med – Ett komplett ledningssystem för alla.
Hoppas vi ses i Sundsvall!

Plats och genomförande: På plats på Quality Hotel Sundsvall Konferenslokaler, Esplanaden 29. Seminariet kommer även att live-sändas vilket innebär att du även kan anmäla dig till att delta via live-sändning. Kamera och ljud kommer vara fokuserat på talarna men vi kan inte garantera att du som är på plats i Sundsvall aldrig syns i bild. Det är enbart presentationer som filmas och inte under rast eller andra tillfällen. Genom din anmälan godkänner du detta.

När: 11 mars 09:00-12:00 (förmiddagsfika ingår)

Pris: 0 Kr

Anmälan: När ni klickar er vidare nedan för anmälan kan ni läsa om integritetspolicy samt välja mellan att anmäla sig till “delta på plats” eller till “delta via live-sändning”. Om du har anmält dig och inte kan komma kan du alltid skicka en kollega istället.

Anmälan Tema: Ett komplett ledningssystem för alla

[temadag]