Utvärdering temadag - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Utvärdering temadag

Utvärdering temadag

Utvärdering: turnéstopp Sundsvall

Tack för ditt deltagande under turnéstoppet i Sundsvall. Eftersom vi är på turné och kommer göra detta på fler platser samt för att vi vurmar för ständiga förbättringar skulle vi uppskatta om du kunde svara på följande frågor angående arrangemanget.