Agenda Modelleringsforum - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Agenda Modelleringsforum

Agenda Modelleringsforum

Här kan ni se agendan för Modelleringsforum 2023 men med reservation för förändringar.

Dag 1

09.00

Morgonfika

09.30

Introduktion

10.10

Processkartan som verktyg för samarbete
Tekniskaverken

10.50

RAST

11.20

Att använda en process som stöd i handläggning av ärenden
Tillväxtverket

12.00

LUNCH

13.00

Att starta ett processarbete och vad som behöver vara på plats innan du börjar
Karlstads energi

13.40

2c8 Apps och framtiden

14.20

RAST

14.20

Key note speaker
Magnus Helgesson

16.30

Avslutning för dag 1

19.00

2c8 Middag med underhållning

Dag 2

09.00

Heta soffan

10.20

RAST

12.00

LUNCH

14.20

RAST

16.00

Slut