Agenda Modelleringsforum - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Agenda Modelleringsforum

Agenda Modelleringsforum

Här kan ni se agendan för Modelleringsforum 2023 men med reservation för förändringar.

Dag 1

09.00

Morgonfika

09.30

Introduktion

10.10

Processkartan som verktyg för samarbete
Tekniska verken

10.50

RAST

11.20

Att använda en process som stöd i handläggning av ärenden
Tillväxtverket

12.00

LUNCH

12.50

Att starta ett processarbete och vad som behöver vara på plats innan du börjar
Karlstads energi

13.30

Key note speaker
Magnus Helgesson

15.00

RAST

15.30

Förmågeorienterad planering
Sara Herrman, VGR

16.20

Avslutning för dag 1

19.00

2c8 Middag med underhållning

Dag 2

09.00

Morgonfika

09.30

2c8 Apps och framtiden

10.20

RAST

12.00

LUNCH

14.20

RAST

16.00

Slut