5 anledningar till att ha ett digitalt ledningssystem - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

5 anledningar till att ha ett digitalt ledningssystem

Det finns många anledningar till att ha ett digitalt ledningssystem, istället för att ha det undangömt i ett gammalt arkivskåp eller nedskrivet i en pärm. Nedan har vi samlat de främsta fördelarna med att visualisera sitt ledningssystem i digital form.

  • Lättare att förstå
  • Det digitala ledningssystemet ersätter text med modeller
  • Lättillgängligt för medarbetarna
  • Påvisar följsamhet till förordningar och krav
  • Lättare att förvalta och få stöd i utveckling med ett digitalt ledningssystem

Skapa ditt digitala ledningssystem. Testa 2c8 Apps gratis i 30 dagar.

10123456789

Lättare att förstå

digitalt ledningssystemDefinitionen av att visualisera något är att åskådliggöra ett komplext och flerdimensionellt sammanhang genom människans synsinne. Sedan barnsben vet vi att vi lättast förstår något när vi får det visualiserat. Genom visualisering kan du synliggöra ett sammanhang, så som en verksamhets komplexa verklighet. Istället för abstrakta begrepp och beskrivningar kan du visa hur verksamheten i teorin ser ut och fungerar, hela vägen från en övergripande bild ned till detaljnivå.

10123456789

Det digitala ledningssystemet ersätter text med modeller

Att visualisera något är betydligt enklare än att beskriva det i ord. Med mindre text som du kompletterar med grafiska element kan du på ett tydligare och mer effektivt vis beskriva verksamheten. Låt bilderna över processer och andra verksamhetsmodeller ersätta alla oändligt långa dokument som finns inom organisationen.

digitalt ledningssystem
10123456789

Lättillgängligt för medarbetarna

digitalt ledningssystemAtt sätta sig och läsa ett dokument på tusentals ord är inte alltid praktiskt när man snabbt vill få information om verksamheten. Kanske är medarbetarna ute i fält? Eller kanske sitter man i en annan situation som kräver att man snabbt får tag i information? Med ett digitalt ledningssystem går det snabbt att söka upp information du är i behov av just nu.

10123456789

Påvisar följsamhet till förordningar och krav

Med ett visuellt ledningssystem synliggör du tydligt för omvärlden att verksamheten exempelvis följer de förordningar som krävs eller uppfyller krav som ställs av intressenter. Med hjälp av ledningssystemet kan verksamheten exempelvis bli certifierade enligt olika standarder som verksamheten måste följa. Genom att visa att ni uppfyller de krav som ställs av intressenter kan ni också öka antalet affärer eller känna er lugna inför en revision. 

10123456789

Lättare att förvalta och få stöd i utveckling med ett digitalt ledningssystem

Att ständigt göra förändringar och uppdatera information i massa papper blir snabbt omständligt. Ett digitalt ledningssystem är enkelt att förvalta och hela tiden hålla uppdaterat med den senaste informationen. Medarbetarna kan förlita sig på att de alltid finner relevanta och uppdaterade arbetsbeskrivningar, checklistor och dokument. Läs mer om ledningssystem skapade med 2c8 Apps här!