Vad händer framöver med 2c8 Apps? - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Vad händer framöver med 2c8 Apps?

2c8 Apps står inför en spännande resa mot att modernisera våra produkter och göra dem helt webbaserade. Vägen till detta är uppbyggt på en mängd olika projekt och initiativ som succesivt kommer släppas till kund och tillsammans skapa världens enklaste verktyg för modellering. 

I detta blogginlägg kan du ta del av hur planen ser ut framöver, med reservation för förändringar.

2024

AD synkronisering

I större organisationer används ofta AD (Active Directory) för att hantera uppgifter, åtkomster och konton för anställda.

Med AD synkronisering kommer ni kunna synkronisera utvalda delar av er användarkatalog till 2c8 Portal. Det här effektiviserar användarhanteringen i 2c8 Portal genom att automatiskt lägga till, ta bort eller uppdatera användaruppgifter vid ändringar i ert AD – utan behov av manuellt arbete. 

Planerad release: 2024

Single Sign-On

Med stöd för Single Sign-On i 2c8 Apps kommer du kunna utnyttja din organisations befintliga inloggningslösningar för att logga in i 2c8 Apps. På detta vis minskar du inte bara mängden manuella inloggningar, men höjer även säkerheten för lösningen. 

Planerad release: 2024

2c8 Lite blir 2c8 Modeling Tool

2c8 Lite kommer ha samma design, utformning och upplevelse som 2c8 Modeling Tool – fast med färre funktioner. Detta kommer inte bara hjälpa användare av 2c8 Modeling Tool att förstå produkten 2c8 Lite (och vice versa), men även effektivisera utveckling och bugg-fixar i produkten. 

Planerad release: 2024

2025

Öppna API:er

Öppna API:er gör det möjligt att få ut mer av 2c8 Apps genom sömlösa integrationer till andra system. 

Planerad release: 2025 

2c8 Live

Med 2c8 Live tar vi bort den manuella processen av att publicera modeller och gör det istället möjligt med realtids-uppdateringar av publiceringen. På detta vis kan ni säkerställa att medarbetare alltid har tillgång till uppdaterad information, samt reducera tiden ni spenderar med att underhålla infrastrukturen kring er publicering. 

  • Användare kan fokusera på modellering istället för publicering.
  • Alltid uppdaterat material.
  • Inget individ-beroende för publicering.
  • Gör åtkomstkontroll möjligt – dela modeller som är tillgänglig för alla med länk.
  • Inget behov av resurser från IT för att sätta upp webbservrar, FTP-servrar och åtkomst.

Planerad release: 2025

Bättre hantering av plugins

Kunder som använder plugins upplever ofta problem gällande vem som ska installera och distribuera pluginet, vilka versioner som behövs och ifall de är kompatibla med systemet som pluginet är skapat för. 

Målet i framtida versioner är att låta 2c8 server ansvara för att tillhandahålla plugins till kunder så att alla (med rätt åtkomst) automatiskt får en version som är kompatibel med både den version av 2c8 Apps som organisationen använder, men också med det tredjepartssystem som pluginet ansluter till. Tillhandahållandet av plugins blir därav en centraliserad uppgift där användarna inte längre behöver veta vilka plugins de behöver, utan får de plugins som en administratör valt för deras system. 

Planerad release: 2025

2026

Fler möjligheter med listor och matriser

Utöver visualiseringen har 2c8 Apps många kraftfulla funktioner som baseras på den data som skapas när du placerar ut objekt, drar relationer mellan dem eller använder dig av fält. Med listor, matriser eller anpassade relationer kan du få ut mer av er modellering, exempelvis en matris som visar alla roller med ett huvudansvar inom organisationen. För tillfället är det enbart användare av 2c8 Apps som kan skapa något med hjälp av denna funktionalitet. 

Syftet med projektet är att göra funktionaliteten tillgänglig för en bredare grupp människor. Föreställ dig att någon efterfrågar en lista över alla system som behandlar personuppgifter inom organisationen. Framöver kan denna person skapa en lista över detta utan att fråga en användare av 2c8 Modeling Tool, baserat på det som redan är skapat i 2c8 Apps. 

Planerad release: 2026

Centrala inställningar och konfigurationer

I framtida versioner kommer du kunna hantera alla inställningar och konfigurationer på ett och samma ställe. Det kan röra sig om beskrivningstyper, publiceringsprofiler, användarinställningar, programkonfigurationer eller branding med färgprofiler. Du kommer alltså kunna förvara alla inställningar och konfigurationer på ett och samma ställe för att administrera centralt. Genom att flytta dessa uppgifter bort från modelleringsområdet ger också en bättre användarupplevelse där fokuset kan ligga på att modellera verksamheten.

  • Förenkla 2c8 Modeling Tool för icke-administratörer.
  • Endast tilldelade administratörer kan nu uppdatera metadata.
  • Mer tillgängligt för administratörer som inte modellerar.
  • Mer strukturerat sätt att hantera alla typer av profiler. Det finns bara en källa för profilerna och de hanteras direkt av dig som kund. Inga fler lokala filer på olika platser.
  • Inget krav på att köpa 2c8 Modeling Tool för icke-modellerare inom organisationen. Exempelvis kan er marknadsavdelning som hanterar er grafiska profil sätta upp en färgprofil för era modeller.

Planerad release: 2026

2c8 Cloud

Med 2c8 Cloud behöver du inte längre installera en klient på din dator, utan istället modellera direkt i din webbläsare. Modernt, intuitivt, smidigt att uppgradera och inget behov av IT för att installera. 2c8 Cloud kommer förenkla allt gällande er verksamhetsmodellering! 

Planerad release: 2026

Vill du vara med och påverka framtidens 2c8 Apps?

I projekten framöver söker vi efter kunder som vill ingå i fokusgrupper för varje enskilt projekt. Är du intresserad av att vara med i en fokusgrupp för något av ovan projekt, eller vill du veta mer om vad det innebär? Kontakta utveckling@2c8.com.