EY och 2c8 ingår i partnerskap - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2020-06-08

EY och 2c8 har ingått ett samarbetsavtal och stärker positionen som ledare inom affärs- och processutveckling. Samarbetet innebär att EY:s konsulter ges möjlighet att använda 2c8s Apps som systemstöd vid kartläggning av processer och arbetssätt. Tillsammans kommer EY och 2c8 att kunna erbjuda en effektiv metodik och ett kraftfullt verktyg för verksamhetsutveckling, samt tydliggörande av ansvarsstrukturer och processer.

”EY och 2c8 har redan genomfört ett antal projekt på uppdrag av olika kunder. Projekten har varit väldigt lyckade och resulterat i effektiva processer för kundernas verksamhetsplanering, rapportering och uppföljning. Projekten har också resulterat i en klargjord ansvarsfördelning, där det tydligt framgår vem som är utförare och vem som ansvarar för verksamhetens olika delar. I vårt arbete med att hjälpa våra kunder att bli mer digitaliserade har vi kunnat se fördelarna med att dokumentera i 2c8s applikation.”, säger Lisa Hallin på EY.

Johan Funnemark inom EY Business Services säger: ”Vi har stora förväntningar på samarbetet. 2c8 som systemstöd och dess arbetsmetodik passar oss och våra kunder väldigt bra.”

”För 2c8 är samarbetsavtalet med EY väldigt inspirerande. Samarbetet innebär en helt ny möjlighet som stöttar vår strategi att öka användningsområdena för 2c8 hos våra kunder. EY och dess konsulter har spetskompetens inom ett flertal områden som saknas hos oss. EY stärker 2c8 genom sina kunskaper och erfarenheter inom affärsutveckling.”, säger JanE Larsson på 2c8.

För mer information om samarbetet kontakta:

JanE Larsson, +46 70 7875025, jane@2c8.com

Johan Funnemark, +46 70 5393938, johan.funnemark@se.ey.com

Lisa Hallin, +46 70 3830120,  anne-louise.hallin@se.ey.com