Partners

Genom samarbete är vi stora

För att bibehålla och ständigt utveckla kompetens för att genomföra affärsidén ska 2conciliate ha en hög marknadsnärvaro genom egna resurser och genom partners. Hög marknadsnärvaro innebär också att kunderna uppfattar hög tillgänglighet av kompetens kring produkter och tjänster.
Målet är att våra partners varje år ska generera större licensförsäljning än 2conciliate och att ha möjlighet att själva utföra tjänster relaterade till våra produkter.

2conciliate ska sträva efter att alla uppdrag som vi utför med egna konsulter ska genomföras genom våra partners.
2conciliate har för avsikt att öka antalet produktutvecklare i den takt som marknaden efterfrågar befintliga och kommande produkterbjudanden. För att ha förmågan att utveckla dessa erbjudanden ska 2conciliate ha egna verksamhetsutvecklare som genomför uppdrag och kan bearbeta marknaden tillsammans med våra partners.

Vill du bli partner?

En framgångsfaktor för 2conciliate är att utbilda partners att använda våra verktyg i sina uppdrag och på det sättet kontinuerligt öka antalet konsulter som använder våra produkter och därigenom öka omsättning och lönsamhet för båda parter.
Kunderna kommer att erbjudas produkter från 2conciliate av många. Skillnader kommer att förekomma i de paketerade tjänsteutbuden vilket kommer att gynna kunderna.

Våra partners

2conciliate Business Solutions