2c8 Lite 5.0.6 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2020-09-02

I alla versioner av 2c8 Lite inkluderas även generella fixar och funktioner som utvecklas för 2c8 Modeling Tool men som även rör 2c8 Lite. I dessa release notes specificeras bara det som är specifikt för 2c8 Lite. Läs vad som är nytt i 2c8 Modeling Tool här

Nytt i version 5.0.7

 • Korrigering: Dialogen för att sätta värden på fält betedde sig inte som den ska.

Versionen innehåller även de ändringar som gjorts i tidigare 5.0-versioner.

Version 5.0.6

 • Korrigering: Länken till manualen fungerade ej.
 • Förbättring: Länk till skärmdelning från programmet.

Version 5.0.4

 • Förbättring: Ta bort varning om fel Java-version.

Version 5.0.3

Innehåller endast generell funktionalitet som även rör 2c8 Modeling Tool.

Version 5.0.2

 • Korrigering: Kunde ej lägga till dokumentlänkar.

Version 5.0.1

Innehåller endast generell funktionalitet som även rör 2c8 Modeling Tool.

Version 5.0

 • Korrigering: Länken till “Öppna versionshistorik” fungerade ej.
 • Korrigering: Error när man la till dokumentlänk.
 • Korrigering: Error när man laddade om en modell.
 • Korrigering: Innehåll sparades inte när man klistrade in mellan modeller.
 • Förbättring: Textfärg ändrad i vänsterpanel.
 • Förbättring: Stöd för flera servrar och profiler.
 • Förbättring: Ta bort grön text och ikon för modelltitel.
 • Förbättring: Lättare att ta tag i scrollbar.
 • Förbättring: Genomgående förbättring av utseende på knappar.
 • Förbättring: Snabbval inkluderar snap.
 • Ny funktion: Dialog med kortkommandon tillagd.
 • Ny funktion: Visa en dialog före återställning av lösenord.
 • Ny funktion: Frys och hållarefunktionalitet även för 2c8 Lite.