Modeling Tool 5.0.13 | 2c8

Se vad som är nytt i 2c8 Lite här.

Nytt i version 5.0.13

 • Korrigering: Misslyckades med att starta meddelandetjänsten.
 • Korrigering: Programmet frös ibland av att stänga repository.
 • Korrigering: Tillåt inte import av dubbletter för webb-ID och prefix.
 • Korrigering: Prefix på dokument med fler än 20 tecken ledde till krasch.
 • Korrigering: Kunde inte skapa repository ibland.
 • Korrigering: Kunde inte stänga programmet efter publicering.
 • Korrigering: Kunde ej klistra in bild i beskrivning.
 • Korrigering: Bilder bifogade i beskrivningar blev suddiga.
 • Korrigering: Dokument som visas genom en egendefinierad relation syntes inte alltid i publiceringen.
 • Korrigering: Texteditorn blev snedställd ibland.
 • Förbättring: Samla in statistik kring användning.

Versionen innehåller även de ändringar som gjorts i tidigare 5.0-versioner.

Version 5.0.12

 • Korrigering: Programmet krashade efter användaren varit inaktiv en tid.
 • Korrigering: Problem med att starta programmet.
 • Förbättring: DLL-filer blir nu digitalt signerade och flyttade från temp-mappen.

Version 5.0.11

 • Korrigering: Uppdaterad servermanual

Version 5.0.10

 • Korrigering: Fix av tabellen i lagerinställningar i webbprofilen.
 • Korrigering: Modellikoner syntes ej i dashboarden för Mac.
 • Korrigering: Relationspilar gick ej ända fram till objekt.
 • Korrigering: Problem med publicering vid borttagen dokumenttyp.
 • Korrigering: Relationspilar la sig fel vid flytt av flera objekt.
 • Korrigering: Snabbval tolkar 2c8 Admin Tool fel.
 • Korrigering: Ny revision av modell placerade gamla revisioner av objekt i papperskorgen.
 • Korrigering: Centuri 2-pluginet tappade ibland serverinställningarna.

Version 5.0.9

 • Korrigering: Titel på fält ändrades.
 • Korrigering: Den förra startmodellen gick ej att klicka ur i webbprofilen om man kopierade en webbprofil och satte en ny startmodell.
 • Korrigering: Tog lång tid att öppna publiceringsprofiler.
 • Korrigering: Etikettstorlek på objekt ändrade sig vid redigering av egenskaper för objekt.
 • Korrigering: Problem med att markera horisontella relationer.
 • Korrigering: Workflow-status gick ej att ändra ibland.
 • Korrigering: Problem med ”ingår i” i kontextmeny.
 • Korrigering: Programmet tog för mycket minne och krashade.
 • Korrigering: Gick inte att publicera från kommandoprompten.
 • Korrigering: Fält som är checklistor eller rullgardiner sparade nycklar fel.
 • Förbättring: Bättre loggning i 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite.
 • Förbättring: Länk från hjälpdialogen i 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite till skärmdelning.

Version 5.0.8

 • Korrigering: 2c8 Admin Tool sparade repositorykonfigurationer i fel mapp.
 • Korrigering: Problem med att starta 2c8 Admin Tool från klienten.

Version 5.0.7

 • Korrigering: Ny version av modell tog lång tid att göra.
 • Korrigering: Ta bort man-individsymbolen från standardkonfigurationen.
 • Förbättring: Förkorta laddtiden för att öppna en modell.
 • Förbättring: Förkorta laddtiden för att starta applikationen.

Version 5.0.6

 • Korrigering: Kunde ej öppna manualen från 2c8 Lite.
 • Korrigering: Fonten som användes fungerade ej för vissa användare.
 • Korrigering: Lista fungerade inte alltid med relationsfiltret.

Version 5.0.5

 • Korrigering: Import av existerande lista och matris fungerade ej.

Version 5.0.4

 • Korrigering: Symboler blev förvrängda vid publicering.
 • Korrigering: Etiketter blev ibland avklippta om en symbol låg i ett lager.
 • Korrigering: Problem med att kopiera som bild.
 • Korrigering: Applikationsprofil laddades inte alltid korrekt.
 • Korrigering: Borttagna användare gav felmeddelande vid import.
 • Korrigering: Modellträdet visades inte korrekt på högupplösta skärmar.
 • Korrigering: Matriser ritades ibland ut snedställda.
 • Förbättring: Generera ej pdf:er per default av listor, då publiceringen tar lång tid pga det. Ett val lades till.

Version 5.0.3

 • Korrigering: Dokument kunde ej redigeras när rättigheter ej var påslaget.
 • Korrigering: RACI användes istället för HUKI i matriser när svenska var satt som applikationsspråk.
 • Korrigering: Problem med att avbryta publicering.

Version 5.0.2

 • Korrigering: Problem med att lägga till nya dokumentlänkar i 2c8 Lite.
 • Korrigering: Dela en modell öppnade ej Outlook.
 • Korrigering: Modell med mycket överlappande relationer var långsam att publicera.

Version 5.0.1

 • Korrigering: Manualen fungerade ej för kund.

 

2c8
 • en
 • sv