2c8 Lite 5.3.5 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2022-05-09

I alla versioner av 2c8 Lite inkluderas generella fixar och funktioner som utvecklas för 2c8 Modeling Tool men som även rör 2c8 Lite. I dessa release notes specificeras bara det som är specifikt för 2c8 Lite.Om du vill veta vad som är nytt i 2c8 Modeling Tool och tidigare versioner hittar du alla release notes här.

Nytt i version 5.3.5

  • Korrigering: Vid användning av Sharepoint-pluginet och 2c8 Lite kunde dokumentväljaren välja dokument av sig själv.

Version 5.3.4

Innehåller endast generella fixar från 2c8 Modeling Tool.

Version 5.3.3

  • Korrigering: Det var möjligt att redigera beskrivningar i godkända modeller.
  • Förbättring: Log4j är helt borttaget. 

Version 5.3.2

  • Korrigering: Error vid sökning efter Sharepoint-dokument att lägga till på objekt.
  • Korrigering: Error “Duplicate key” vid tilläggning av dokument.

Version 5.3.1

Innehåller endast generella fixar från 2c8 Modeling Tool.

Version 5.3