Utbildningar Modelleringsforum 2023 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Utbildningar Modelleringsforum 2023

Dag 2 Modelleringsforum

Under andra dagen av Modelleringsforum kommer du ha möjlighet att gå utbildningar, delta i diskussionsrum och ta del av kund case. Dagen är uppdelad på fyra olika pass och under varje pass kan du välja en utbildning att gå på eller ett diskussionsrum att delta i. Ingen föranmälan krävs, utan du väljer på plats vad du vill delta på.

Utbildningarna är uppdelade enligt tre olika kunskapsnivåer:

Nybörjare

Nivå - Nybörjare

Mellan

Nivå - Mellan

Avancerad

Nivå - Avancerad

09:30

Nyhet!

2c8 Apps och framtiden

Läs mer

Tid: 09:30-10:20

Sal: C1 + C2

2c8 presenterar nuvarande version och framtidsplaner i produkten.

10:20

RAST

10:40

Kund case

Organisationsmodeller med HSB Stockholm

Läs mer

Nivå: Nybörjare

Typ: Kundcase

Tid: 10:40-12:00

Rum: C4

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Denna inspirationsföreläsning är en kombination av en teoretisk del av 2c8 och ett praktiskt exempel från HSB Stockholm. Vi börjar med teorin bakom organisationsmodellen och dess huvudsakliga objektdefinitioner. Sen visar Anna Hallberg Wulfing hur de framgångsrikt har praktiserat modellen på HSB och publicerar hela organisationsträdet på intranät.

Kund case

Mer nytta av processarbete

processperspektivet kompletteras med behandlingsregister enligt GDPR

Läs mer

Typ: Kund case

Tid: 10:40 - 12:00

Rum: 26

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Se hur Huddinge förbereder sitt processregister för att möta fler lagkrav i processerna.

I dagsläget används processregistret för att bygga upp ett behandlingsregister enligt GDPR för Socialnämnden och en pilot är även igång i en annan del av organisationen för att hantera informationshanteringsplaner i kommunens processregister i 2c8.

Representanter från den centrala processorganisationen och berörd verksamhet kommer och visar och diskuterar hur processperspektivet kompletterats med informationsperspektivet och hur verksamheten har involverats i framtagandet.

Vi får även se lite under huven hur det ser ut i 2c8 Apps och kommer även titta framåt på vad som kan tänkas bli nästa steg.

Diskussionsrum

SOSFSEN med 2c8

Läs mer

Typ: Diskussionsrum

Tid: 10:40 - 12:00

Rum: C3

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Diskussionsrum för er som använder 2c8 Apps för att förvalta ledningssystem för att leva upp till SOSFS 2011:09 – Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Kom och dela med dig, prata, lyssna och inspirera varandra.

Utbildning

Praktisk användning av beskrivningar och fält

Läs mer

Nivå: Avancerad

Typ: Praktisk utbildning

Tid: 10:40-12:00

Rum: 27

Applikation: 2c8 Modeling Tool

Vill du lära dig mer om hur du kan nyttja beskrivningar och fält? Under detta utbildningspass kommer du få lära dig hur du använder dig av beskrivningar och fält på olika sätt, vad fördelarna är och hur du kan visualisera dem i din webbpublicering. Fält och beskrivningar strukturerar egenskaper och metainformation, dvs att vi med hjälp av fält kan strukturera upp och lättare identifiera objekten i repositoryt. Vi kan även använda våra fält för att göra snävare urval i våra listor samt placera fält på objekt och modeller i vår webbpublicering. Beskrivningar används som standardfält på alla våra modeller och objekt, men vi kan även skapa fler beskrivningsfält för olika syften.

Partnerpass

Värdebaserad processkartläggning Trivector

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 10:40-12:00

Rum: 23

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Vår konsultpartner Trivector LogiQ beskriver vad som är viktigt tänka på vid processkartläggning utifrån värdebaserad modellering. För att lyckas med bra processkartläggning och processutveckling handlar det om att förstå både idédimensionen och teknikdimensionen.

Partnerpass

Dokumenthantering med Centuri

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 10:40-12:00

Rum: 24

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Vår produktpartner Centuri presenterar vad bra dokumenthantering innebär, hur dokument hanteras och hur de kan kopplas mot processerna i 2c8 och vilka andra problem och utmaningar som deras system löser.

Partnerpass

Förmågor och Informations- modellering med Cordial

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 10:40-12:00

Rum: 21

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Vår partner Cordial presenterar hur en förmågekarta kan skapas samt hur ni kan använda förmågekartan i förändring och transformation. Ni kommer även få en förståelse för hur informationsmodeller kan användas för att ge en ökad förståelse för verksamhetens informationshantering och informationsflöden.

Partnerpass

Planering och uppföljning Stratsys

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 13:00-14:20

Rum: 25

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Stratsys pratar om och öppnar för diskussion kring hur Stratsys verktyg kan komplettera 2c8 för att underlätta ert arbete med planering och uppföljning utifrån era processer. Fokus kommer främst ligga på risker, egenkontroller och förbättringsåtgärder utifrån kvalitetsledning enligt SOSFS 2011:9, men vi kommer även att beröra andra användningsområden som risk & kontroll och informationssäkerhet.

12:00

LUNCH

13:00

Utbildning

Processförvaltning - följ med i hela flödet

Läs mer

Nivå: Mellan

Typ: Teoretisk utbildning

Tid: 13:00-14:20

Rum: 26

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Vill du lära dig mer om att förvalta dina processer och hur du gör detta på ett strukturerat sätt? Hur kan processen se ut för att förvalta och kontinuerligt förbättra befintliga processer och är den ändamålsenlig? Vi kommer dels teoretisk visa hur en processorganisation kan se till att de processbeskrivningar ni har hålls levande men även praktiskt visa hur man arbetar med ett förvaltningsflöde i 2c8 Apps.

Utbildning

Modellera rätt

Läs mer

Nivå: Nybörjare

Typ: Praktisk utbildning

Tid: 13:00-14:20

Rum: 27

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Under detta utbildningspass kommer du få smarta tips och tricks på hur du kan underlätta din modellering i 2c8 Apps. Vi kommer gå igenom kortkommandon och andra smidiga knep som kommer göra din modellering mer effektiv. Du kommer också lära dig hur du modellerar på rätt sätt för att göra modellerna så läsbara som möjligt för slutanvändarna att ta del av.

Diskussionsrum

Säkerhet och hosting

Läs mer

Typ: Diskussionsrum

Tid: 13:00 - 14:20

Rum: C3

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Diskussionsrum för er som vill stöta och blöta hantering av personuppgifter, molntjänster och hosting med våra produktägare.

Diskussionsrum

Karlstad Energi

Läs mer

Typ: Diskussionsrum

Tid: 13:00 - 14:20

Rum: C4

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

I detta rum kommer ni ha möjlighet att prata med och ställa vidare frågor till de som har utfört arbetet på Karlstad Energi. Är ni nyfikna på något speciellt efter deras presentation från dag 1 av modelleringsforumet är detta ett bra tillfälle att få svar på dina frågor.

Partnerpass

Kombinationen av 2c8 Apps och SharePoint tar arbetet med styrdokument till en helt ny nivå

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 13:00 - 14:20

Rum: 21

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Ways lär dig mer om hur kombinationen av två användarvänliga gränssnitt visualiserar verksamhetens processer och relaterar styrdokument till rätt process så att arbetet blir logiskt och alla hanterar dokument på samma sätt. Du får en enkel beskrivning av affärsfördelarna med smart dokumenthantering, varför metadata är framtiden och hur du enkelt kommer igång med införandet av metadata och publicering av 2c8 till SharePoint.

Partnerpass

Planering och uppföljning Stratsys

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 13:00-14:20

Rum: 25

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Stratsys pratar om och öppnar för diskussion kring hur Stratsys verktyg kan komplettera 2c8 för att underlätta ert arbete med planering och uppföljning utifrån era processer. Fokus kommer främst ligga på risker, egenkontroller och förbättringsåtgärder utifrån kvalitetsledning enligt SOSFS 2011:9, men vi kommer även att beröra andra användningsområden som risk & kontroll och informationssäkerhet.

Partnerpass

Digitalisera dina processer med Flexite

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 13:00-14:20

Rum: 23

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Med low-code plattformen flexite kan ni snabbt skapa kraftfulla applikationer direkt från era processer i 2c8.

Partnerpass

Dokumenthantering med Centuri

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 13:00-14:20

Rum: 24

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Vår produktpartner Centuri presenterar vad bra dokumenthantering innebär, hur dokument hanteras och hur de kan kopplas mot processerna i 2c8 och vilka andra problem och utmaningar som deras system löser.

14:20

RAST

14:40

Utbildning

Kom igång med din modellering

Läs mer

Nivå: Nybörjare

Typ: Praktisk utbildning

Tid: 14:40-16:00

Rum: 27

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Under detta praktiska utbildningspass kommer vi gå igenom hur du på bästa sätt startar din modellering och skapar förutsättningar för det fortsatta arbetet. Du kommer bland annat lära dig skapa en startmodell och lägga pusslet av en huvudprocesskarta att bygga vidare strukturen på.

Diskussionsrum

Arkivredovisning och informationshantering

Läs mer

Typ: Diskussionsrum

Tid: 14:40-16:00

Rum: C3

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Diskussionsrum för er som använder 2c8 Apps för informationshantering, hanteringsanvisningar eller processorienterad arkivredovisning. Kom och dela med dig, prata, lyssna och inspirera varandra.

Utbildning

Inspiration av publicerade modeller

Läs mer

Nivå: Mellan

Typ: Praktisk utbildning

Tid: 14:40-16:00

Rum: 26

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Under denna utbildning kommer vi gå igenom flera olika varianter av publiceringar som du kan inspireras av. I publiceringarna kommer du få se exempel på hur du kan visa information för slutanvändarna, vilka funktioner du kan lägga till i det publicerade materialet samt hur du får till en lättnavigerad struktur. Vi kommer även gå igenom inställningarna som kan göras i webbprofilen för att få till en snygg, användarvänlig och ändamålsenlig publicering.

Diskussionsrum

Förvaltningsflöde- Engagera flera i verksamheten

Läs mer

Typ: Diskussionsrum

Tid: 14:40 - 16:00

Rum: C4

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

I detta diskussionsrum kommer vi diskutera hur man engagerar fler i verksamheten i modelleringen med 2c8 Apps. Hur skapar man engagemang? vad behövs för att bli fler modellörer i en verksamhet?

Partnerpass

Kombinationen av 2c8 Apps och SharePoint tar arbetet med styrdokument till en helt ny nivå

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 14:40-16:00

Rum: 21

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Ways lär dig mer om hur kombinationen av två användarvänliga gränssnitt visualiserar verksamhetens processer och relaterar styrdokument till rätt process så att arbetet blir logiskt och alla hanterar dokument på samma sätt. Du får en enkel beskrivning av affärsfördelarna med smart dokumenthantering, varför metadata är framtiden och hur du enkelt kommer igång med införandet av metadata och publicering av 2c8 till SharePoint.

Partnerpass

Värdebaserad processkartläggning Trivector

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 14:40-16:00

Rum: 24

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Vår konsultpartner Trivector LogiQ beskriver vad som är viktigt tänka på vid processkartläggning utifrån värdebaserad modellering. För att lyckas med bra processkartläggning och processutveckling handlar det om att förstå både idédimensionen och teknikdimensionen.

Partnerpass

Digitalisera dina processer med flexite

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 14:40-16:00

Rum: 23

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Med low-code plattformen flexite kan ni snabbt skapa kraftfulla applikationer direkt från era processer i 2c8.

Partnerpass

Förmågor och Informations- modellering med Cordial

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 14:40-16:00

Rum: 25

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Vår partner Cordial presenterar hur en förmågekarta kan skapas samt hur ni kan använda förmågekartan i förändring och transformation. Ni kommer även få en förståelse för hur informationsmodeller kan användas för att ge en ökad förståelse för verksamhetens informationshantering och informationsflöden.