Utbildningar Modelleringsforum 2023 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Utbildningar Modelleringsforum 2023

Dag 2 Modelleringsforum

Under andra dagen av Modelleringsforum kommer du ha möjlighet att gå utbildningar, delta i diskussionsrum och ta del av kund case. Dagen är uppdelad på fyra olika pass och under varje pass kan du välja en utbildning att gå på eller ett diskussionsrum att delta i. Ingen föranmälan krävs, utan du väljer på plats vad du vill delta på.

Utbildningarna är uppdelade enligt tre olika kunskapsnivåer:

Nybörjare

Nivå - Nybörjare

Mellan

Nivå - Mellan

Avancerad

Nivå - Avancerad

09:00

Nyhet!

Heta soffan

Läs mer

Tid: 09:00-10:20

Rum: C3

Mer info om heta soffan kommer.

10:20

RAST

10:40

Utbildning

Organisationsmodeller med HSB Stockholm

Läs mer

Nivå: Nybörjare

Typ: Teoretisk utbildning

Tid: 10:40-12:00

Rum: C3

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Denna inspirationsföreläsning är en kombination av en teoretisk del av 2c8 och ett praktiskt exempel från HSB Stockholm. Vi börjar med teorin bakom organisationsmodellen och dess huvudsakliga objektdefinitioner. Sen visar Anna Hallberg Wulfing hur de framgångsrikt har praktiserat modellen på HSB och publicerar hela organisationsträdet på intranät.

Utbildning

Kom igång med din modellering

Läs mer

Nivå: Nybörjare

Typ: Praktisk utbildning

Tid: 10:40-12:00

Rum: C2

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Under detta praktiska utbildningspass kommer vi gå igenom hur du på bästa sätt startar din modellering och skapar förutsättningar för det fortsatta arbetet. Du kommer bland annat lära dig skapa en startmodell och lägga pusslet av en huvudprocesskarta att bygga vidare strukturen på.

Utbildning

Praktisk användning av beskrivningar och fält

Läs mer

Nivå: Mellan

Typ: Praktisk utbildning

Tid: 10:40-12:00

Rum: 27

Applikation: 2c8 Modeling Tool

Vill du lära dig mer om hur du kan nyttja beskrivningar och fält? Under detta utbildningspass kommer du få lära dig hur du använder dig av beskrivningar och fält på olika sätt, vad fördelarna är och hur du kan visualisera dem i din webbpublicering. Fält och beskrivningar strukturerar egenskaper och metainformation, dvs att vi med hjälp av fält kan strukturera upp och lättare identifiera objekten i repositoryt. Vi kan även använda våra fält för att göra snävare urval i våra listor samt placera fält på objekt och modeller i vår webbpublicering. Beskrivningar används som standardfält på alla våra modeller och objekt, men vi kan även skapa fler beskrivningsfält för olika syften.

Utbildning

Informationshantering

Läs mer

Nivå: Mellan

Typ: Teoretisk utbildning

Tid: 10:40-12:00

Rum: C2

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Funderar du på när man använder en matris eller lista? Till vad man använder fält och hur kan egna relationer användas? Under detta utbildningspass kommer en 2c8 konsult att berätta hur man presenterar och visualiserar information på ett bra sätt. Hur separerar vi objekt från varandra och vad är lämpligt som fält och som relation för att beskriva en helhet! Behöver allt finnas med i en publicering eller vilka andra sätt kan vi använda oss av.

Diskussionsrum

SOSFSEN med 2c8

Läs mer

Typ: Diskussionsrum

Tid: 10:40 - 12:00

Rum: 26

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Diskussionsrum för er som använder 2c8 Apps för att förvalta ledningssystem för att leva upp till SOSFS 2011:09 – Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Kom och dela med dig, prata, lyssna och inspirera varandra.

Diskussionsrum

Arkivredovisning

Läs mer

Typ: Diskussionsrum

Tid: 10:40 - 12:00

Rum: 25

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Diskussionsrum för er som använder 2c8 Apps för informationshantering, hanteringsanvisningar eller processorienterad arkivredovisning. Kom och dela med dig, prata, lyssna och inspirera varandra.

Kund case

Mer nytta av processarbete

processperspektivet kompletteras med behandlingsregister enligt GDPR

Läs mer

Typ: Kund case

Tid: 10:40 - 12:00

Rum: C1

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Se hur Huddinge förbereder sitt processregister för att möta fler lagkrav i processerna.

I dagsläget används processregistret för att bygga upp finns ett behandlingsregister enligt GDPR för Socialnämnden och en pilot är även igång i en annan del av organisationen för att hantera informationshanteringsplaner i kommunens processregister i 2c8.

Representanter från den centrala processorganisationen och berörd verksamhet kommer och visar och diskuterar hur processperspektivet kompletterats med informationsperspektivet och hur verksamheten har involverats i framtagandet.

Vi får även se lite under huven hur det ser ut i 2c8 Apps och kommer även titta framåt på vad som kan tänkas bli nästa steg.

Partnerpass

Värdebaserad processkartläggning Trivector

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 10:40-12:00

Rum: 23

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Mer info kommer senare.

Partnerpass

Dokumenthantering med Centuri

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 10:40-12:00

Rum: 22

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Vår produktpartner Centuri presenterar vad bra dokumenthantering innebär, hur dokument hanteras och hur de kan kopplas mot processerna i 2c8 och vilka andra problem och utmaningar som deras system löser.

Partnerpass

Informations-modellering Cordial

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 10:40-12:00

Rum: 21

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Mer info kommer senare.

12:00

LUNCH

13:00

Utbildning

Processförvaltning

Läs mer

Nivå: Mellan

Typ: Teoretisk utbildning

Tid: 13:00-14:20

Rum: C3

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Mer info kommer senare.

Utbildning

2c8 Approve med förvaltningsflöde och prenumeranter

Läs mer

Nivå: Mellan

Typ: Teoretisk utbildning

Tid: 13:00-14:20

Rum: C4

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Under detta utbildningspass kommer vi göra en djupdykning i hur man jobbar med förvaltningsflödet i 2c8 Apps. Du kommer lära dig hur man sätter förvaltningsroller på modeller samt hur man skickar vidare, och tillslut godkänner en modell i förvaltningsflödet. Du kommer även att få en inblick i hur man skapar prenumeranter av förvaltningsflödet och hur man med 2c8 Approve licens kan ge feedback och godkänna modeller i 2c8 Apps.

Utbildning

Inspiration av publicerade modeller

Läs mer

Nivå: Mellan

Typ: Praktisk utbildning

Tid: 13:00-14:20

Rum: 27

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Under denna utbildning kommer vi gå igenom flera olika varianter av publiceringar som du kan inspireras av. I publiceringarna kommer du få se exempel på hur du kan visa information för slutanvändarna, vilka funktioner du kan lägga till i det publicerade materialet samt hur du får till en lättnavigerad struktur. Vi kommer även gå igenom inställningarna som kan göras i webbprofilen för att få till en snygg, användarvänlig och ändamålsenlig publicering.

Utbildning

Ny funktionalitet i version 5.5 + Förmågor

Läs mer

Nivå: Avancerad

Typ: Praktisk utbildning

Tid: 13:00 - 14:20

Rum: C2

Applikation: 2c8 Modeling Tool

Under detta utbildningspass kommer vi bland annat presentera ny funktionalitet i den senaste versionen av 2c8 Apps. Förutom några mindre förbättringar och nya funktioner kommer du även lära dig om 2c8 Apps nya modelltyp. Vi går igenom vad det nya Förmåge-objektet är, vad nyttan med det är samt hur du kan använda dig av den nya modelltypen för att visualisera förmågorna i din organisation och hur de relaterar till övriga perspektiv.

Diskussionsrum

Säkerhet och hosting

Läs mer

Typ: Diskussionsrum

Tid: 13:00 - 14:20

Rum: 26

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Diskussionsrum för er som vill stöta och blöta hantering av personuppgifter, molntjänster och hosting med våra produktägare.

Diskussionsrum

Karlstad Energi

Läs mer

Typ: Diskussionsrum

Tid: 13:00 - 14:20

Rum: 25

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

I detta rum kommer ni ha möjlighet att prata med och ställa vidare frågor till de som har utfört arbetet på Karlstad Energi. Är ni nyfikna på något speciellt efter deras presentation från dag 1 av modelleringsforumet är detta ett bra tillfälle att få svar på dina frågor.

Kund case

Läs mer

Typ: Kund case

Tid: 13:00 - 14:20

Rum: C1

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Mer info kommer senare.

Partnerpass

Planering och uppföljning Stratsys

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 13:00-14:20

Rum: 23

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Mer info kommer senare.

Partnerpass

Digitalisera dina processer med flexite

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 13:00-14:20

Rum: 22

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Med low-code plattformen flexite kan ni snabbt skapa kraftfulla applikationer direkt från era processer i 2c8.

14:20

RAST

14:40

Utbildning

Modellera rätt

Läs mer

Nivå: Nybörjare

Typ: Praktisk utbildning

Tid: 14:40-16:00

Rum: C3

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Under detta utbildningspass kommer du få smarta tips och tricks på hur du kan underlätta din modellering i 2c8 Apps. Vi kommer gå igenom kortkommandon och andra smidiga knep som kommer göra din modellering mer effektiv. Du kommer också lära dig hur du modellerar på rätt sätt för att göra modellerna så läsbara som möjligt för slutanvändarna att ta del av.

Utbildning

Kom igång med din modellering

Läs mer

Nivå: Nybörjare

Typ: Praktisk utbildning

Tid: 14:40-16:00

Rum: C4

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Under detta praktiska utbildningspass kommer vi gå igenom hur du på bästa sätt startar din modellering och skapar förutsättningar för det fortsatta arbetet. Du kommer bland annat lära dig skapa en startmodell och lägga pusslet av en huvudprocesskarta att bygga vidare strukturen på.

Utbildning

Processförvaltning

Läs mer

Nivå: Mellan

Typ: Teoretisk utbildning

Tid: 14:40-16:00

Rum: C3

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Mer info kommer senare.

Utbildning

Informationshantering

Läs mer

Nivå: Mellan

Typ: Teoretisk utbildning

Tid: 14:40-16:00

Rum: C2

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Funderar du på när man använder en matris eller lista? Till vad man använder fält och hur kan egna relationer användas? Under detta utbildningspass kommer en 2c8 konsult att berätta hur man presenterar och visualiserar information på ett bra sätt. Hur separerar vi objekt från varandra och vad är lämpligt som fält och som relation för att beskriva en helhet! Behöver allt finnas med i en publicering eller vilka andra sätt kan vi använda oss av.

Utbildning

Praktisk användning av beskrivningar och fält

Läs mer

Nivå: Mellan

Typ: Praktisk utbildning

Tid: 14:40-16:00

Rum: 27

Applikation: 2c8 Modeling Tool

Vill du lära dig mer om hur du kan nyttja beskrivningar och fält? Under detta utbildningspass kommer du få lära dig hur du använder dig av beskrivningar och fält på olika sätt, vad fördelarna är och hur du kan visualisera dem i din webbpublicering. Fält och beskrivningar strukturerar egenskaper och metainformation, dvs att vi med hjälp av fält kan strukturera upp och lättare identifiera objekten i repositoryt. Vi kan även använda våra fält för att göra snävare urval i våra listor samt placera fält på objekt och modeller i vår webbpublicering. Beskrivningar används som standardfält på alla våra modeller och objekt, men vi kan även skapa fler beskrivningsfält för olika syften.

Diskussionsrum

Dokumenthantering

Läs mer

Typ: Diskussionsrum

Tid: 14:40 - 16:00

Rum: 26

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Diskussionsrum för er som vill diskutera dokumenthantering i samband med 2c8 Apps. Hur håller ni koll på dokumenten som finns länkade i era modeller? Vad är bra att veta innan man börjar länka ytterligare information på sina modeller? Vad är din lösning på dokumenthantering i samband med 2c8 Apps? Kom och dela med dig och inspirera varandra.

Diskussionsrum

Förvaltningsflöde - Engagera flera i verksamheten

Läs mer

Typ: Diskussionsrum

Tid: 14:40 - 16:00

Rum: 25

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

I detta diskussionsrum kommer vi diskutera hur man engagerar fler i verksamheten i modelleringen med 2c8 Apps. Hur skapar man engagemang? Vad behövs för att bli fler modellörer i en verksamhet?

Kund case

Mer nytta av processarbete

processperspektivet kompletteras med behandlingsregister enligt GDPR

Läs mer

Typ: Kund case

Tid: 10:40 - 12:00

Rum: C1

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Se hur Huddinge förbereder sitt processregister för att möta fler lagkrav i processerna.

I dagsläget används processregistret för att bygga upp finns ett behandlingsregister enligt GDPR för Socialnämnden och en pilot är även igång i en annan del av organisationen för att hantera informationshanteringsplaner i kommunens processregister i 2c8.

Representanter från den centrala processorganisationen och berörd verksamhet kommer och visar och diskuterar hur processperspektivet kompletterats med informationsperspektivet och hur verksamheten har involverats i framtagandet.

Vi får även se lite under huven hur det ser ut i 2c8 Apps och kommer även titta framåt på vad som kan tänkas bli nästa steg.

Partnerpass

Värdebaserad processkartläggning Trivector

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 14:40-16:00

Rum: 23

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Mer info kommer senare.

Partnerpass

Digitalisera dina processer med flexite

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 14:40-16:00

Rum: 22

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Med low-code plattformen flexite kan ni snabbt skapa kraftfulla applikationer direkt från era processer i 2c8.

Partnerpass

Informations-modellering Cordial

Läs mer

Typ: Partnerpass

Tid: 14:40-16:00

Rum: 21

Applikation: 2c8 Modeling Tool & 2c8 Lite

Mer info kommer senare.