Kundcase | 2c8
Kundcase

Kundcase

2c8 Apps och 2c8-metoden kan verkligen användas på ett flertal sätt. Från de självklara att skapa visuellt ledningssystem och visualisera en process för gemensam verksamhetssyn till de kanske mer oväntade att använda modeller för att analysera händelseförloppet vid en inträffad avvikelse eller kravspecificera ett IT-system.

Här nedan har vi samlat våra kunders utsagor, hur de använt 2c8 och hur de har förbättrat sina verksamheter. Är du intresserad av att se vilka kunder vi har i olika branscher kan du titta på vår kundlista.

Som Alcopa Group är vi aktiva i Belgien, Nederländerna, Schweiz, Polen, Portugal, Storbritannien, Tyskland och även Sydafrika. Våra tre huvudsakliga verksamhet, är Personbilar, Motorcyklar och Kontorsmöbler. Inom personbilar tar vi …

Läs mer..

ArcelorMittal erbjuder tunnplåtsprodukter, paneler och balk för byggbranschen. I en bransch där säkerhet, kvalitet och precision betyder allt, har 2c8 Modeling Tool visualiserat processerna och minskat avvikelser i produktionen. ArcelorMittal Construction …

Läs mer..

Cenova är en kontraktstillverkare för kompletta medicintekniska plastprodukter och inom medicinteknikbranschen ställs höga regulatoriska krav. Tack vare 2c8 Modeling Tool kan Cenova möta dessa krav genom ett enda system och …

Läs mer..

För några år sedan befann sig Cykloteket i en expansiv fas och behovet av att skriva ner sina rutiner och försäljningsprocesser växte fram. Verktyget 2c8 mötte deras behov och idag …

Läs mer..

Göteborgs stad har använt 2c8 Modeling Tool för att beskriva sina PA-processer. Processbeskrivningarna med tillhörande mallar och checklistor är tillgänglig via deras chefsportal både för internt bruk och för allmänheten. Se Personalingången …

Läs mer..

Keolis Sverige vill bidra till att fördubbla det kollektiva resandet i Stockholm, Göteborg och andra städer där de verkar. För att lyckas med detta krävs ett gemensamt verksamhets-system som snabbt …

Läs mer..

När Mora, Orsa och Älvdalens kommuner förbättrar ledning, kontroll och kvalitet över den gemensamma IS/IT-verksamheten är modelleringsverktyget 2c8 Modeling Tool från 2conciliate Business Solutions kartan som visar vägen för denna …

Läs mer..

Behovet av att kunna jobba enklare och effektivare med den sociala omsorgsprocessen, ledde till ett intensivt arbete med att skapa ett nytt ledningssystem. Tillsammans med 2conciliate och Stratsys har Nacka …

Läs mer..

Att kartlägga en verksamhet som är i ständig förändring var den största utmaningen när Socialförvaltningen i Norrtälje kommun skulle implementera ett ledningssystem. Med 2c8 Modeling Tool har de nu synliggjort, …

Läs mer..

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag som består av drygt 14 000 personer organiserade i flertalet bolag och varumärken.  Utmaningen för dem var att vända alla bolags viljor till en …

Läs mer..

Självbetjäning vid anmälan av besök, samlingsfaktura varje månad och frikortsystem som hjälper patienter att hålla reda på sitt högkostnadsskydd. Region Värmland har genomfört förenklingar inom hälso- och sjukvårdsadministration som saknar …

Läs mer..

Under 2018 arbetade Sundbybergs Stads Social- och Arbetsmarknadsförvaltning intensivt och målinriktat med sitt nya ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Som stöd för arbetet med det nya ledningssystemet har de använd 2c8 …

Läs mer..

Socialförvaltningen i Vaxholms stad påbörjade under andra halvan av 2015 arbetet med att digitalisera och utveckla sitt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Genom att låta medarbetarna vara delaktiga …

Läs mer..
2c8
  • en
  • sv