Kundcase | 2c8
Kundcase

Kundcase

2c8 Apps och 2c8-metoden kan verkligen användas på ett flertal sätt. Från de självklara att skapa visuellt ledningssystem och visualisera en process för gemensam verksamhetssyn till de kanske mer oväntade att använda modeller för att analysera händelseförloppet vid en inträffad avvikelse eller kravspecificera ett IT-system.

Här nedan har vi samlat våra kunders utsagor, hur de använt 2c8 och hur de har förbättrat sina verksamheter. Är du intresserad av att se vilka kunder vi har i olika branscher kan du titta på vår kundlista.

Alcopa group​ Som Alcopa Group är vi aktiva i Belgien, Nederländerna, Schweiz, Polen, Portugal, Storbritannien, Tyskland och även Syd-Afrika. Våra tre huvudsakliga verksamhet, är Personbilar, Motorcyklar och Kontorsmöbler. Inom personbilar tar …

Läs mer..

Tydligare processer och bättre riskbedömning med 2c8 Apps ArcelorMittal erbjuder tunnplåtsprodukter, paneler och balk för byggbranschen. I en bransch där säkerhet, kvalitet och precision betyder allt, har 2c8 Modeling Tool visualiserat …

Läs mer..

Cenova möter högt ställda krav med 2c8 Apps Cenova är en kontraktstillverkare för kompletta medicintekniska plastprodukter och inom medicinteknikbranschen ställs höga regulatoriska krav. Tack vare 2c8 Modeling Tool kan Cenova möta …

Läs mer..

Samma köpupplevelse i alla Cyklotekets butiker För några år sedan befann sig Cykloteket i en expansiv fas och behovet av att skriva ner sina rutiner och försäljningsprocesser växte fram. Verktyget 2c8 …

Läs mer..

Göteborgs stad Göteborgs stad har använt 2c8 Modeling Tool för att beskriva sina PA-processer. Processbeskrivningarna med tillhörande mallar och checklistor är tillgänglig via deras chefsportal både för internt bruk och för allmänheten. Se …

Läs mer..

Får fler att åka miljövänligt - med hjälp av 2c8 Apps Keolis Sverige vill bidra till att fördubbla det kollektiva resandet i Stockholm, Göteborg och andra städer där de verkar. För …

Läs mer..

2c8 Apps visar vägen till mer verksamhetsnytta med IS/IT När Mora, Orsa och Älvdalens kommuner förbättrar ledning, kontroll och kvalitet över den gemensamma IS/IT-verksamheten är modelleringsverktyget 2c8 Modeling Tool från 2conciliate …

Läs mer..

Nacka kommun uppnår god kvalitet för medborgare och medarbetare med hjälp av 2c8 och 2c8 Apps Behovet av att kunna jobba enklare och effektivare med den sociala omsorgsprocessen, ledde till ett …

Läs mer..

Från rutinpärm till digitala processer för Norrtälje kommun med 2c8 Apps Att kartlägga en verksamhet som är i ständig förändring var den största utmaningen när Socialförvaltningen i Norrtälje kommun skulle implementera …

Läs mer..

Peab skapar struktur inom alla bolag med 2c8 Apps Peab är ett bygg- och anläggningsföretag som består av drygt 14 000 personer organiserade i flertalet bolag och varumärken.  Utmaningen för dem …

Läs mer..

Region Värmland förenklar för patienterna - med hjälp av 2c8 Apps Självbetjäning vid anmälan av besök, samlingsfaktura varje månad och frikortsystem som hjälper patienter att hålla reda på sitt högkostnadsskydd. Region …

Läs mer..

Sundbybergs Stads Social- och arbetsmarknadsförvaltning har lanserat sitt nya ledningssystem! Under 2018 arbetade Sundbybergs Stads Social- och Arbetsmarknadsförvaltning intensivt och målinriktat med sitt nya ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Som stöd för …

Läs mer..

Vaxholm stad har digitaliserat sitt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med hjälp av 2c8 Apps Socialförvaltningen i Vaxholms stad påbörjade under andra halvan av 2015 arbetet med att digitalisera och utveckla sitt …

Läs mer..
2c8
  • en
  • sv