Kundcase - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Kundcase

Kundcase

2c8 Apps och 2c8-metoden kan verkligen användas på ett flertal sätt. Från de självklara att skapa visuellt ledningssystem och visualisera en process för gemensam verksamhetssyn till de kanske mer oväntade att använda modeller för att analysera händelseförloppet vid en inträffad avvikelse eller kravspecificera ett IT-system.

Här nedan har vi samlat våra kunders utsagor, hur de använt 2c8 och hur de har förbättrat sina verksamheter.

ArcelorMittal erbjuder tunnplåtsprodukter, paneler och balk för byggbranschen. I en bransch där säkerhet, kvalitet och precision betyder allt, har 2c8 Modeling Tool visualiserat processerna och minskat avvikelser i produktionen. ArcelorMittal Construction …

Läs mer..

Cenova är en kontraktstillverkare för kompletta medicintekniska plastprodukter och inom medicinteknikbranschen ställs höga regulatoriska krav. Tack vare 2c8 Modeling Tool kan Cenova möta dessa krav genom ett enda system och …

Läs mer..

Euromaint Components and Materials Euromaint Components and Materials, ett dotterbolag till Euromaint Rail, har en lång erfarenhet att tillhandahålla underhålls- och servicetjänster för spårburna fordon. En stor del av det vardagliga …

Läs mer..

Göteborgs stad har använt 2c8 Modeling Tool för att beskriva sina PA-processer. Processbeskrivningarna med tillhörande mallar och checklistor är tillgänglig via deras chefsportal både för internt bruk och för allmänheten. Klicka …

Läs mer..

Huddinge kommun har drygt 110 000 invånare och 6500 anställda. Under vår användarkonferens Modelleringsforum 2021 höll Huddinge kommun en presentation om deras kommunövergripande processarbete och processregister. Kolla in presentationen nedan …

Läs mer..

Behovet av att kunna jobba enklare och effektivare med den sociala omsorgsprocessen, ledde till ett intensivt arbete med att skapa ett nytt ledningssystem. Tillsammans med 2c8 och Stratsys har Nacka …

Läs mer..

Nordic MedTest är ett IT-företag som jobbar med testning och utveckling av digital infrastruktur inom välfärden. Genom testning och utveckling bidrar Nordic MedTest till en fungerande digital infrastruktur på nationellt …

Läs mer..

Att kartlägga en verksamhet som är i ständig förändring var den största utmaningen när Socialförvaltningen i Norrtälje kommun skulle implementera ett ledningssystem. Med 2c8 Apps har de nu synliggjort, effektiviserat …

Läs mer..

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag som består av drygt 14 000 personer organiserade i flertalet bolag och varumärken.  Utmaningen för dem var att vända alla bolags viljor till en …

Läs mer..

Redan 2013 började man på Ramirent att arbeta med ledningssystemet, 2019 bestämde man sig för att skapa ledningssystemet i 2c8 Apps. Ramirent är en ledande leverantör av uthyrningslösningar. De hjälper såväl …

Läs mer..

Kunskapsförvaltningen i Sandvikens kommun består av 26 förskolor, 16 grundskolor och 2 gymnasieskolor. En av gymnasieskolorna är kommunal och en är en friskola. Förskolorna är fördelade på tre olika områden, …

Läs mer..

Under 2018 arbetade Sundbybergs Stads Social- och Arbetsmarknadsförvaltning intensivt och målinriktat med sitt nya ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Som stöd för arbetet med det nya ledningssystemet har de använd 2c8 …

Läs mer..

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige och varje dag väljer över 444 000 människor att resa med Västtrafik. Resorna sker via spårvagn, tåg, buss och båt. Deras arbete går ut …

Läs mer..

Socialförvaltningen i Vaxholms stad påbörjade under andra halvan av 2015 arbetet med att digitalisera och utveckla sitt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Genom att låta medarbetarna vara delaktiga …

Läs mer..