2c8 Modeling Tool 5.0.20 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2022-01-04

Se vad som är nytt i 2c8 Lite här.

Nytt i version 5.0.20

 • Förbättring: Vid publicering av centuridokument får dokumenten en ikon.
 • Korrigering: Webbpublicering med många rapporter åt slut på minne.
 • Korrigering: I det publicerade materialet fick titeln ”Beskrivning” ett mellanrum till själva texten nedanför.
 • Korrigering: Listor med många kolumner hamnade utanför webbläsarfönstret.

Versionen innehåller även de ändringar som gjorts i tidigare 5.0-versioner.

Version 5.0.19

 • Korrigering: Beskrivningen följde ej med vid kopiering från lista/utforskaren.
 • Korrigering: Listor sorterades efter borttagna fältvärden.
 • Korrigering: Kolumnordningen ändrades när man la till en kolumn i en lista.
 • Korrigering: Vissa listor var tomma efter 5.0-uppgraderingen.

Version 5.0.18

 • Korrigering: Error när man laddade modeller som innehåller låsta (godkända) objekt.

Version 5.0.17

 • Förbättring: ÅÄÖ och andra specialtecken kan nu användas i prefix.

Version 5.0.15

 • Korrigering: Import skapade dubbletter av objektrevisioner.
 • Korrigering: Saknades verksamhetsobjekt i intressentmodell i standardkonfiguration.
 • Korrigering: Kunde inte scrolla i lista över användare i utforskaren.
 • Korrigering: Borttaget förifyllt default värdnamn för server.
 • Korrigering: Pilarna i rullisten fungerade ej som de ska.
 • Korrigering: Objekt som endast var refererade i fält kom ej med ut i publicering.
 • Korrigering: Text klipptes på knapp i versionshistoriken och för att sätta primärnyckel på entiteter.
 • Korrigering: Vissa objekt syntes inte i publiceringen.
 • Korrigering: Kunde ej nå OK-knapp för färgprofilen för skärmupplösning 1366×768.
 • Korrigering: Engelskt ord (type) när man la till publiceringsplats.
 • Korrigering: Vid modellering i ett översatt språk visades objektförslag på standardspråket.
 • Korrigering: Förhandsgranskning i webbprofilen sparade inställningarna.
 • Korrigering: Error när man försökte öppna “permission settings” i användarvyn genom högerklick.
 • Korrigering: Egenskapsdialogen blev långsam att arbeta med om man länkade till ett dokument från beskrivningen.
 • Korrigering: ÅÄÖ fungerade ej i workflow-notifieringar.
 • Korrigering: Relationer flyttade sig efter att modell godkänts.
 • Korrigering: Vid högerklick på öppen flik och klick på “Stäng andra” stängdes alla flikar utom den aktiva, även om man klickat på en annan.
 • Korrigering: “Snap” stängs nu av när “rutnät” slås på.
 • Korrigering: Lista som visas i vänsterpanelen och sedan öppnas kunde ej redigeras.
 • Korrigering: Värden i checklistor syntes ibland i publiceringen även om de var borttagna.
 • Korrigering: Objekt i fält som tagits bort eller inte inkluderas i filtret i webbprofilen visas ändå ibland i publiceringen.
 • Korrigering: Man kunde inte dra en rektangel med musen för att markera objekt i godkända modeller.
 • Korrigering: Kunde inte ändra namn på modell när filter är aktivt i vänsterpanelen.
 • Korrigering: Error om man la till en egendefinierad relation i matris utan att välja relation.
 • Korrigering: Om man la till en länk i en beskrivning men ingen annan text sparades ej beskrivningen.
 • Korrigering: När man bytte namn på en lista i vänsterpanelen uppdaterades inte den öppna fliken med listan.
 • Korrigering: Förslagen för att återanvända objekt uppdaterades inte om man bytte namn på ett objekt.
 • Korrigering: Error när man öppnade egenskaperna för objekt. Pga import av språk med samma UUID som ett existerande språk.
 • Korrigering: Objekt med prefix ritades ut flera gånger i publiceringen.
 • Korrigering: Error när man flyttade runt modellflikarna.
 • Korrigering: Error när man renderade relationer i BPMN-modeller.

Version 5.0.14

 • Korrigering: Modeller ritades ut felaktigt i publiceringen.
 • Korrigering: Kunde inte låsa upp tom modell.
 • Korrigering: Kunde inte skapa ny modellversion utan att låsa upp objekt.
 • Korrigering: Import misslyckades när informationsmodeller skulle skrivas över.
 • Korrigering: Databasuppdatering kraschade pga SQL som MySQL inte förstår.
 • Korrigering: Popup-dialogen visade inte bock- och kryssikoner förrän man hovrade över dem.
 • Korrigering: Filtrerade ej otillåtna tecken vid användarinmatning.
 • Korrigering: Dekorationer för information på symboler blev transparenta.
 • Korrigering: Popup-dialoger frös ibland på Mac.
 • Korrigering: I det publicerade materialet sorterades inte nedbrytningar efter prefix.
 • Förbättring: Visa splash screen innan java har laddats.

Version 5.0.13

 • Korrigering: Misslyckades med att starta meddelandetjänsten.
 • Korrigering: Programmet frös ibland av att stänga repository.
 • Korrigering: Tillåt inte import av dubbletter för webb-ID och prefix.
 • Korrigering: Prefix på dokument med fler än 20 tecken ledde till krasch.
 • Korrigering: Kunde inte skapa repository ibland.
 • Korrigering: Kunde inte stänga programmet efter publicering.
 • Korrigering: Kunde ej klistra in bild i beskrivning.
 • Korrigering: Bilder bifogade i beskrivningar blev suddiga.
 • Korrigering: Dokument som visas genom en egendefinierad relation syntes inte alltid i publiceringen.
 • Korrigering: Texteditorn blev snedställd ibland.
 • Förbättring: Samla in statistik kring användning.

Version 5.0.12

 • Korrigering: Programmet krashade efter användaren varit inaktiv en tid.
 • Korrigering: Problem med att starta programmet.
 • Förbättring: DLL-filer blir nu digitalt signerade och flyttade från temp-mappen.

Version 5.0.11

 • Korrigering: Uppdaterad servermanual

Version 5.0.10

 • Korrigering: Fix av tabellen i lagerinställningar i webbprofilen.
 • Korrigering: Modellikoner syntes ej i dashboarden för Mac.
 • Korrigering: Relationspilar gick ej ända fram till objekt.
 • Korrigering: Problem med publicering vid borttagen dokumenttyp.
 • Korrigering: Relationspilar la sig fel vid flytt av flera objekt.
 • Korrigering: Snabbval tolkar 2c8 Admin Tool fel.
 • Korrigering: Ny revision av modell placerade gamla revisioner av objekt i papperskorgen.
 • Korrigering: Centuri 2-pluginet tappade ibland serverinställningarna.

Version 5.0.9

 • Korrigering: Titel på fält ändrades.
 • Korrigering: Den förra startmodellen gick ej att klicka ur i webbprofilen om man kopierade en webbprofil och satte en ny startmodell.
 • Korrigering: Tog lång tid att öppna publiceringsprofiler.
 • Korrigering: Etikettstorlek på objekt ändrade sig vid redigering av egenskaper för objekt.
 • Korrigering: Problem med att markera horisontella relationer.
 • Korrigering: Workflow-status gick ej att ändra ibland.
 • Korrigering: Problem med “ingår i” i kontextmeny.
 • Korrigering: Programmet tog för mycket minne och krashade.
 • Korrigering: Gick inte att publicera från kommandoprompten.
 • Korrigering: Fält som är checklistor eller rullgardiner sparade nycklar fel.
 • Förbättring: Bättre loggning i 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite.
 • Förbättring: Länk från hjälpdialogen i 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite till skärmdelning.

Version 5.0.8

 • Korrigering: 2c8 Admin Tool sparade repositorykonfigurationer i fel mapp.
 • Korrigering: Problem med att starta 2c8 Admin Tool från klienten.

Version 5.0.7

 • Korrigering: Ny version av modell tog lång tid att göra.
 • Korrigering: Ta bort man-individsymbolen från standardkonfigurationen.
 • Förbättring: Förkorta laddtiden för att öppna en modell.
 • Förbättring: Förkorta laddtiden för att starta applikationen.

Version 5.0.6

 • Korrigering: Kunde ej öppna manualen från 2c8 Lite.
 • Korrigering: Fonten som användes fungerade ej för vissa användare.
 • Korrigering: Lista fungerade inte alltid med relationsfiltret.

Version 5.0.5

 • Korrigering: Import av existerande lista och matris fungerade ej.

Version 5.0.4

 • Korrigering: Symboler blev förvrängda vid publicering.
 • Korrigering: Etiketter blev ibland avklippta om en symbol låg i ett lager.
 • Korrigering: Problem med att kopiera som bild.
 • Korrigering: Applikationsprofil laddades inte alltid korrekt.
 • Korrigering: Borttagna användare gav felmeddelande vid import.
 • Korrigering: Modellträdet visades inte korrekt på högupplösta skärmar.
 • Korrigering: Matriser ritades ibland ut snedställda.
 • Förbättring: Generera ej pdf:er per default av listor, då publiceringen tar lång tid pga det. Ett val lades till.

Version 5.0.3

 • Korrigering: Dokument kunde ej redigeras när rättigheter ej var påslaget.
 • Korrigering: RACI användes istället för HUKI i matriser när svenska var satt som applikationsspråk.
 • Korrigering: Problem med att avbryta publicering.

Version 5.0.2

 • Korrigering: Problem med att lägga till nya dokumentlänkar i 2c8 Lite.
 • Korrigering: Dela en modell öppnade ej Outlook.
 • Korrigering: Modell med mycket överlappande relationer var långsam att publicera.

Version 5.0.1

 • Korrigering: Manualen fungerade ej för kund.

Version 5.0