2c8 Lite 5.1.6 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

I alla versioner av 2c8 Lite inkluderas generella fixar och funktioner som utvecklas för 2c8 Modeling Tool men som även rör 2c8 Lite. I dessa release notes specificeras bara det som är specifikt för 2c8 Lite.Om du vill veta vad som är nytt i 2c8 Modeling Tool och tidigare versioner hittar du alla release notes här.

Nytt i version version 5.1.6

  • Korrigering: Snap-funktionen stängdes av efter en nedbrytning skapats.
  • Korrigering: Språk-flaggan ändrades inte efter att man ändrat språk.

Version 5.1.5

  • Korrigering: Fungerade ej att dela modell.

Version 5.1.4

  • Korrigering: Splash screen på Mac sa 2c8 Modeling Tool.
  • Korrigering: Vid användning av dela-funktionen hamnade innehållstexten i “till”-fältet i Outlook.

Version 5.1.3

  • Korrigering: När man la till länk i beskrivningstext hamnade dialogen för att välja existerande länk bakom beskrivningseditorn.
  • Korrigering: Problem med att lägga till länk i beskrivningstext, “missing translation”.

Version 5.1

2c8