2c8 Modeling Tool 5.1.34 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2021-06-07

Om du vill veta vad som är nytt i 2c8 Lite och tidigare versioner hittar du alla release notes här.

Nytt i version 5.1.34

 • Korrigering: Kunde inte sortera på fält innehållande objekt i utforskaren och listor.
 • Korrigering: Beskrivningar kunde försvinna vid delning av modeller via pdf och pdf-rapporter.
 • Korrigering: Sorteringen av fält innehållande objekt var inte i alfabetisk ordning.
 • Förbättring: Rapportprofilen frågar inte längre om man vill spara ändringar när man stänger den och ej har gjort några ändringar.

Version 5.1.33

 • Korrigering: Rullningslisten i beskrivningseditorn såg annorlunda ut än alla andra ställen i applikationen.

Version 5.1.32

 • Korrigering: Gammalt sidhuvud användes i autogenererade pdf-filer för listor.
 • Förbättring: För tabeller med checkboxar har top-checkboxen tre lägen som visar på “alla ikryssade”, “ingen ikryssad” och “någon ikryssad”.

Version 5.1.31

 • Förbättring: Vid listning av entitetegenskaper från informationsmodeller finns nu kolumner för hem-modell och definition.

Version 5.1.30

 • Korrigering: Installerade plugins följer med vid uppgradering av klienten.
 • Korrigering: Om man tog bort en godkännare eller granskare kunde error förekomma.
 • Förbättring: Sista knappen vid import står det “Importera” på istället för “Nästa”.
 • Förbättring: Vid skapande av repository från exportfil står det nu “Bläddra” på knappen istället för “OK”.

Version 5.1.29

 • Korrigering: Programmet frös ibland vid uppstart och bundlecache-katalogen behövdes tas bort.

Version 5.1.27

 • Korrigering: Programmet startade inte ibland på Mac.
 • Korrigering: Egenskapsdialogen frågade ibland om användaren vill spara ändringarna trots att inga ändringar gjorts.
 • Förbättring: Ett varningsmeddelande visas nu när man exporterar en modell som bild om man håller på att skriva över en annan fil.

Version 5.1.26

 • Korrigering: Om en användare var både granskare och godkännare så visades modellen två gånger i dashboarden.
 • Korrigering: Informationsikoner på objekt med gammal Centuri-information visades i publiceringen.
 • Korrigering: Problem med dubbletter av properties på entiteter i informationsmodeller.
 • Förbättring: Man kan nu gömma etiketter även på ramobjekt.

Version 5.1.25

 • Korrigering: Länken för att ladda ner Payara i servermanualen länkade inte till rätt nedladdningssida.
 • Korrigering: FTP-uppladdningsprofil med “Ask for password” frågade inte efter lösenord.
 • Korrigering: Listan med open source bibliotek fungerade ej.

Version 5.1.24

 • Korrigering: Webbkomponenter gick inte att klicka på om de låg ovanpå textobjekt.
 • Korrigering: Om man inte ändrat egenskaper på textobjekt fick man ändå frågan om att spara ändringar.
 • Korrigering: Prefix sparades inte alltid för modeller.
 • Korrigering: Fel “missing symbol” kunde uppstå vid import och göra så att importen misslyckades.
 • Korrigering: När man skapade repository på Mac så kom en fråga om att uppgradera det nya repositoryt.
 • Korrigering: När man publicerade en word rapport och hade en lista i en tabell-cell så misslyckades rapporten.
 • Förbättring: Prefix på ramobjekt visas alltid vid etiketten på ramen.

Version 5.1.23

 • Korrigering: Dokumentmappen gick ej att skriva över vid publicering.
 • Korrigering: Repository som sparades på en hårddisk, USB eller annan minnesenhet som inte gick att nå senare genererades ett error.
 • Förbättring: Resultat i vänsterpanel och utforskare reagerar direkt på filtrering och ändring av kolumner.

Version 5.1.22

 • Korrigering: Admin Tool startades ej med samma flaggor som 2c8 Modeling Tool om man satt egna flaggor.
 • Korrigering: Användare kunder fortsätta modellera efter en felrapport kommit fram, vilket kunde förorsaka ytterligare problem.
 • Korrigering: Problem med att köra programmet på Mac efter 5.0.20.
 • Förbättring: Minimerat downtime för publicerat material vid ftp-publicering.
 • Förbättring: Möjlighet att filtrera listor, matriser och relationer i vänsterpanelen.

Version 5.1.21

 • Korrigering: Punkterna i punktlistor i beskrivningar ändra ej färg vid ändring av färg på texten.
 • Korrigering: Misslyckades med att skapa ny version av modeller ibland.
 • Korrigering: Stora bilder presenterades inte bra i rapportprofilen.

Version 5.1.20

 • Korrigering: Gammal ikon i bildväljaren.
 • Korrigering: Om man kopierade text från Word och klistrade in i beskrivningen kunde rapportpubliceringen misslyckas.
 • Korrigering: Orden “fälttyp” och “datatyp” användes i olika sammanhang för att beskriva samma sak.
 • Korrigering: Vid borttagning av dokumentrot får alla dokument som använde dokumentroten den tillagd i sin länk.
 • Korrigering: Fel färger i BPMN-modeller vid användning av standardfärgprofilen.
 • Korrigering: Man “klickade igenom” textobjekt och kunde inte välja textobjekt som låg ovanpå andra objekt.
 • Förbättring: Konsekvent använda formuleringar och knappar i “Ta bort” och “Osparade ändringar”-dialoger.

Version 5.1.19

 • Korrigering: Vid publicering till en mapp ärvde undermapparna inte rättigheterna från mappen.

Version 5.1.18

 • Korrigering: Objekt “Anpassning” hade ingen beskrivning i default-konfigurationen.
 • Korrigering: Vid publicering av Centuri-tabell var ej titel den första kolumnen.
 • Korrigering: Gick ej att se alla dokumenttyper om man hade många när man filtrerade dokument i vänsterpanelen eller dokumentväljare i egenskaper.
 • Korrigering: Gick ej att scrolla vid excelimport om man hade fler rader än vad som syntes på skärmen.
 • Korrigering: Fel vid inläsning av vissa fält med typen checklista och rullgardin.

Version 5.1.17

 • Korrigering: Fick felaktigt namn när man bytte namn på dokumentlänkar i vänsterpanelen.
 • Korrigering: Fastnade i splash screen-mode vid uppstart.
 • Korrigering: Error vid nedbrytning av relation.
 • Korrigering: Gick att välja “Senast godkänd version” vid export men exporten kunde ej hantera det.
 • Korrigering: Ibland syntes inte “bucklan” relationen gör när två relationer korsar varandra.
 • Korrigering: Admin Tool gick ej att öppna när man startade 2c8 Modeling Tool via launchern på Mac.
 • Korrigering: Validering efter ändring av storlekar på objekt förstörde relationerna.
 • Korrigering: Prefix hamnade på två rader för vissa användare.
 • Korrigering: Klonade repositoryn fastnade ibland i status “CLONING”.
 • Korrigering: Error om man tog bort läsrättigheter för sig själv på en modell och modellen var öppen.
 • Korrigering: Mer stabil beskrivningsredigerare på långsammare datorer.
 • Förbättring: Går att söka bland listor i vänsterpanelen.
 • Förbättring: Prefix hamnar ovanför objekt istället för ovanpå.
 • Förbättring: Dokument och objekt kan dras ut ur vänsterpanelen utan att först behöva markera dessa.
 • Förbättring: Tydligare objektdefinitioner som tooltip på engelska.
 • Förbättring: Enklare att arbeta med ramar – objekt som ligger i ramobjekt kan flyttas även om de ligger i ett lager under.
 • Förbättring: Mjukt bindestreck fungerar på ramobjekt.
 • Förbättring: Bubbeldialoger har samma avstånd från ram till innehåll.
 • Förbättring: Dialog som varnar för osparade ändringar vid publicering.

Version 5.1.16

 • Korrigering: Krashade när man laddade modeller innehållande samma symboler.
 • Korrigering: Gick ej att öppna lokalt repository när man försöker skapa prenumeranter.
 • Korrigering: Gick ej att skapa nya värden för fältet “Status”.
 • Korrigering: SQL-server blev överbelastad vid publicering av “Senaste godkänd version” av modellerna.
 • Korrigering: Sök i utforskaren la till html-taggar i titeln på modeller.
 • Korrigering: Fetstilt text i word och pdf-rapporter skrev över mellanrum.
 • Förbättring: Se prefix framför modellnamn i modellflik.
 • Förbättring: Tydligare knapp för att spara listor.
 • Förbättring: Man kan uppdatera en lista i redigera-läge.
 • Förbättring: “Används i” används överallt istället för “Ingår i” på vissa ställen.
 • Förbättring: Tredjepartsbibliotek som används listas under Hjälp -> Om.

Version 5.1.15

 • Korrigering: Avstavning skrevs ut olika på modellytan och vid export till bild.
 • Korrigering: Error vid publicering med rapportprofil.

Version 5.1.14

 • Korrigering: 2c8 Modeling Tool startade inte pga timeout.

Version 5.1.13

 • Korrigering: Error när kortkommando för snabbval användes två gånger på raken.

Version 5.1.12

 • Korrigering: Error när ett till språk lagts till och man försökte lägga ut ett objekt som endast fanns i ena språket.
 • Korrigering: Om inga avstavningsfiler var installerade crashade avstavning.
 • Förbättring: Admin Tool kan nu anpassas efter mindre skärmstorlekar.

Version 5.1.11

 • Korrigering: Relationer flyttades runt av sig själv och hängde i luften.
 • Korrigering: Fel när bild sattes på objekt.
 • Korrigering: Problem med att klippa ut och klistra in objekt på modellytan, “Kunde inte få åktkomst till urklipp”.
 • Korrigering: Mellanslag i slutet på repositorynamn laddade inte publiceringsplatser.
 • Korrigering: Etikett bytte storlek vid nedbrytning.
 • Korrigering: I wordrapporter fortsatte tabeller i beskrivningar utanför sidan.
 • Korrigering: I rapporter skrev kolumner i listor över varandra istället för att bryta ord.

Version 5.1.10

 • Korrigering: Gick ej att importera, “duplicate entry färgprofil”
 • Korrigering: Det publicerade materialet kunde ibland inte placeras i en iframe.
 • Korrigering: Objektväljaren när man lägger ut nya objekt försökte lista objekt som användaren inte hade rättigheter att använda.
 • Korrigering: Publicering krashade när man använde citattecken i alternativen för fält med satta alternativ (t.ex. checklista).
 • Korrigering: Kunde inte stänga ett repository pga “updating versions” efter publicering.
 • Förbättring: Prefix finns som kolumn i entitetsegenskapslistor.

Version 5.1.9

 • Korrigering: Publicering via kommandorad fungerade inte.

Version 5.1.8

 • Korrigering: Programmet startade inte första gången efter aktivering.

Version 5.1.7

 • Korrigering: Vid användning av dela-funktionen hamnade innehållstexten i “till”-fältet i Outlook.

Version 5.1.6

 • Korrigering: Krash när relationer ritades ut i BPMN-modeller.

Version 5.1.5

 • Korrigering: Användare kolliderade (“username taken”) vid import.
 • Korrigering: Vid importering var knappen i sista steget utanför fönstret.
 • Korrigering: Fungerade inte att döpa om index.html till index.aspx
 • Korrigering: Krash när modell ritades ut.

Version 5.1.4

 • Korrigering: Löser felaktiga resultat från filtrering av lista baserat på fältvärden efter uppgradering till 5.1.

Version 5.1.3

 • Korrigering: Fältvärden skrevs ut på samma rad i rapporter, nu skrivs de ut på individuella rader.
 • Korrigering: Löser inkompatibilitet med serverversioner före 5.1-u3.
 • Förbättring: Uppdaterade system requirements.

Version 5.1.2

 • Korrigering: Simbanor som skapats tidigare än version 5.1 fick vit text efter uppgraderingen.
 • Förbättring: UI-förbättringar av notifierings/prenumerant-funktionen.

Version 5.1.1

 • Korrigering: Databasuppgradering misslyckades om det fanns dubbletter av revisioner.

Version 5.1