2c8 Modeling Tool 5.3.50 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2022-05-31

Om du vill veta vad som är nytt i 2c8 Lite och tidigare versioner hittar du alla release notes här.

Nytt i version 5.3.50

 • Förbättring: Möjlighet att sortera om listor baserat på kolumner i det publicerade materialet.

Version 5.3.49

 • Korrigering: Workflowinformation i sidhuvudet blev centrerad i word-rapporter.
 • Korrigering: Stora bilder i beskrivningar blev avklippta i dela-rapporten.

Version 5.3.48

 • Korrigering: Bilder i dokument skrivna i 2c8 fungerade inte vid publicering till webb.
 • Korrigering: Vissa objekt inuti ramobjekt gömdes vid klick på ramobjektet i det publicerade materialet.
 • Korrigering: Dokument sorterades inte korrekt i utforskaren om titeln innehöll siffror.
 • Korrigering: Ikon sattes ej för dokument om man drog och släppte in dokument i vänsterpanelen.
 • Förbättring: Bättre felmeddelande varför outlook inte öppnas när man klickar på “dela”.
 • Förbättring: Ny komponent för att sätta workflowroller.

Version 5.3.47

 • Korrigering: Vissa nedbrytningar saknades vid publicering av endast godkända modeller.

Version 5.3.44

 • Korrigering: Publicering kraschade pga fält med objekt inuti.

Version 5.3.43

 • Korrigering: Programmet kraschade på MacOS 12.

Version 5.3.41

 • Korrigering: Kunde inte avsluta repository-namn med “.”.
 • Korrigering: Saknades mellanslag mellan prefix och modellnamn i modellträdet.
 • Korrigering: Etiketter på relationer doldes inte i webbpubliceringen om man dolde lagret så att relationen inte längre syntes.
 • Korrigering: Felstavning vid tillägg av relation i webbprofilen.
 • Korrigering: Brödsmulevägen och nedbrytningspilar saknades för vissa modeller i webbpubliceringen.
 • Korrigering: Objekt i dolda lager kunde synas i webbpubliceringen.
 • Korrigering: Gick ej att publicera med vissa språk.
 • Förbättring: Visa hela titeln vid hover i webbpubliceringens sökfunktion.
 • Förbättring: Tydliggörande av formuleringen av alternativ i webbprofilen som gör att publiceringen tar längre tid.
 • Förbättring: Modellträdet i webbprofilen hanterar modeller med långa modellnamn bättre.
 • Förbättring: Vid öppning av en webbpublicering på mobiltelefon är modellen mer utzoomad än tidigare.
 • Förbättring: Rullister i webbpubliceringen har högre kontrast.

Version 5.3.40

 • Korrigering: Tvingande relationer i informationsmodeller syntes ej i det publicerade materialet.
 • Korrigering: Checkboxar lyssnade inte korrekt i komponenten för export/publicering av modeller.
 • Korrigering: Liknande information vad olika formaterad i informationspanelerna i webbpubliceringen.
 • Korrigering: Sortering på prefix i relationer och egendefinierade relationer samt modellträdet var felaktig i det publicerade materialet.
 • Korrigering: Vid byte av språk uppdaterades inte modellträdet eller brödsmulevägen.
 • Förbättring: Menyns placering anpassas efter loggan i webbprofilen.
 • Förbättring: Datum när publiceringen skedde har gjorts tydligare i det publicerade materialet.
 • Förbättring: Kan öka timeout-tiden för individuella kunder som kräver längre uppstartstid av programmen.

Version 5.3.39

 • Korrigering: Utforskarfliken var ibland försvunnen.
 • Korrigering: Tecknet “<” syntes inte i modellnamn i modellträdet.

Version 5.3.38

 • Korrigering: Gick ej att ändra ikon för fält.
 • Korrigering: I gamla webbprofilen visades inte etiketter på relationer i andra lager än bakgrundslagret på rätt språk när man bytte språk i det publicerade materialet.
 • Korrigering: Kunde ej maximera fönstret på Mac.

Version 5.3.37

 • Korrigering: Error vid skapande av fält.
 • Korrigering: Dokumentikon sattes om vid ändring av filändelse även om man valt en egen ikon.
 • Korrigering: Import av exportfiler från Lite misslyckades.

Version 5.3.36

 • Korrigering: Gick ibland inte att starta Admin Tool.

Version 5.3.35

 • Korrigering: Gick ibland inte att starta Admin Tool.

Version 5.3.34

 • Korrigering: Ikonerna man kan sätta för dokument var ej samma i utforskaren som om man redigerar ett enskilt dokument.

Version 5.3.33

 • Korrigering: Relationer och objekt kunde hoppa runt hur som helst när man flyttade ett objekt.

Version 5.3.32

 • Korrigering: Att publicera fungerade ej korrekt efter borttagning av Log4j.

Version 5.3.31

 • Korrigering: Maximering på högupplösta skärmar fungerade inte som det ska.
 • Korrigering: Ångring av “centrera etiketter” gjorde att alla etiketter la sig ovanpå varandra.
 • Korrigering: Några ikoner för listor såg inte rätt ut på högupplösta skärmar.
 • Korrigering: Nedbrytnings-popup öppnades på fel position i det publicerade materialet. 
 • Korrigering: Gick ej att publicera pga en tom matris.
 • Förbättring: Log4j är helt borttaget. 
 • Förbättring: Användare får nu ett meddelande istället för en felrapport när flera redigerar samma modell samtidigt.
 • Förbättring: Nedbrytnings-popup är bredare för att få plats med längre modellnamn.
 • Förbättring: Titeln på nedbrytningsdialogen är nu “Bryter ned till”.

Version 5.3.30

 • Korrigering: Versionshistoriken visar modellen med skugga.
 • Korrigering: Texten “Det finns ingen information att visa” visades ibland när det inte skulle i det publicerade materialet.
 • Korrigering: Egedefinierade relationer sorterades inte i bokstavsordning i det publicerade materialet.
 • Korrigering: Under “Används i” för objekt i det publicerade materialet syntes aktuell modell.
 • Korrigering: Under “Bryter ned till” för objekt i det publicerade materialet syntes aktuell modell.
 • Korrigering: Modellbilden “hoppade till” när man klickade på olika objekt i det publicerade materialet.
 • Korrigering: Dokumentlänkar som öppnas i panel slutade aldrig att ladda i det publicerade materialet.

Version 5.3.29

 • Förbättring: Bättre säkerhet kring lösenord vid periodisk publicering.

Version 5.3.26

 • Korrigering: Objekt med ett fält som pekar på sig själv gjorde att publiceringen hängde sig.

Version 5.3.25

 • Korrigering: Sökning efter dokument från egenskapsdialogen fungerade inte.
 • Korrigering: Texteditorn för t.ex. beskrivningstexter gjorde innehållet oläsligt vid scroll för enstaka användare.
 • Korrigering: Periodisk publicering med gamla publiceringsprofilen fungerade inte för en kund.
 • Korrigering: Att gå tillbaka till tidigare version av modell fungerade inte.
 • Korrigering: Stora matriser fungerade inte i webbprofilen.
 • Korrigering: Filtrering på aktiv modell fungerade inte för matriser.
 • Korrigering: Namn på objekt, dokument och liknande som sträcker sig över flera rader blev centrerade i webbprofilen.
 • Korrigering: Ibland öppnades modeller utan informationspaneler synliga även fast de skulle vara synliga.
 • Korrigering: Gick ej att klicka på objekt i det publicerade materialet på Android-enheter.
 • Korrigering: Gick ej att sätta en startmodell som hade tomt värde för web-id i databasen.
 • Korrigering: Felmeddelande kom upp vid sparande av webbprofilen.
 • Korrigering: Gick att klicka på dolda lager i det publicerade materialet.
 • Förbättring: Objekt med bilder på sig får nu en pek-muspekar när man hänger över dem i det publicerade materialet.
 • Förbättring: Modellträdet finns nu att lägga till för objekt i webbprofilen.
 • Förbättring: Nya ikoner för listor.

Version 5.3.24

 • Korrigering: Innehållet i flikarna vid byte av objekttyper vid inställning av färgprofilen hängde inte med korrekt.
 • Korrigering: Stora bilder i beskrivningar anpassades inte till sidan när man publicerade till Word.
 • Korrigering: Webbprofilen krashade ibland när man genererade PDFer för listor.
 • Korrigering: Manualen för informationsmodellering fungerade inte.
 • Korrigering: Fungerade ej att sätta “Web template” i Admin Tool.
 • Förbättring: Overlay på dialoger som öppnar ytterligare en dialog.
 • Förbättring: Prestandaförbättring för att visa versionshistorik.

Version 5.3.23

 • Korrigering: Pop-up-dialogen för att skapa nya versioner av modeller vid redigering av objekt som förekommer i godkända modeller var för bred.
 • Korrigering: Dialog för att välja modeller för validering var inte tillräckligt hög och fick en scrollbar i onödan.
 • Korrigering: Användare kunde inte öppna egenskapsdialog för en symbol pga dubblett-dokument från Sharepoint.
 • Korrigering: Centuri pluginet fungerade ej med SSO.
 • Korrigering: Error vid användning av en webbprofil som innehöll listor som inte existerade i repositoryt.
 • Korrigering: Användning av layout-filter i webbprofilen gjorde så att inställningarna för modellytan ej fungerade.
 • Korrigering: Modeller med ID för webb fungerade inte i menyn eller i sök i publiceringen.
 • Korrigering: Webbprofilsredigeraren krashade om man stängde den innan den laddat klart.
 • Korrigering: Listor och matriser respekterade inte att publicera endast godkända modeller.
 • Korrigering: Sök fungerade ej med prefix i webbprofilen.
 • Korrigering: Avstängning av prefix resulterade i att det fortfarande syntes.
 • Korrigering: Layout-filter respekterade ej publicering av endast godkända modeller.
 • Korrigering: Att klicka OK när man valde modeller att publicera orsakade en krash.
 • Korrigering: När man gjorde fönstret för att redigera webbprofilen mindre gömdes inställningarna till höger.
 • Korrigering: Vid generering av Excel-rapporter gjorde otillåtna tecken att publiceringen krashade.
 • Korrigering: Kunde inte lägga till “senaste ändringar” i menyn.
 • Korrigering: Egendefinierade relationer kunde inte läggas till i webbprofilen.
 • Korrigering: När man öppnade en webbprofil i ett tomt repository slutade det aldrig att ladda.
 • Korrigering: När man skapade en webbprofil i ett tomt repository och senare satte en startmodell så försvann startmodellen.
 • Korrigering: Om man la till ett filter för processmodeller i webbprofilen så matchade det alla modeller.
 • Korrigering: Kunde inte importera webbprofil.
 • Korrigering: Filter i menyn i webbprofilen fungerade inte.
 • Korrigering: Gick inte att ändra ID för webb efter att man lagt till en modell/objekt i menyn i webbprofilen.
 • Förbättring: Prestandaförbättring genom att inte kopiera dokument som har inställningen “kopiera vid publicering” vid förhandsgranskning.
 • Förbättring: Prestandaförbättring genom att inte ladda alla dokument i förhandsgranskningen.
 • Förbättring: Informationspaneler blir blockade när man börjar redigera dem i webbprofilen.
 • Förbättring: Prestandaförbättring genom att inte längre visa egendefinierade relationer i förhandsgranskningen.
 • Förbättring: Prestandaförbättring genom att bara ladda utvalda modeller vid redigering av webbprofilen.
 • Förbättring: I publiceringen visas hela titlar vid hover över menyval om de inte får plats i rullgardinsmenyn.
 • Förbättring: Vid laddning av webbprofilen visas en laddbild.
 • Förbättring: Prestandaförbättring genom att mappen pdfjs som skapas vid publicering är mindre.

Version 5.3.21

 • Förbättring: Markerad modell i utforskaren rensas inte när man sätter en workflow-roll.

Version 5.3.18

 • Korrigering: Publiceringen hängde sig när den innehöll länkar från externa källor såsom Sharepoint.
 • Korrigering: Krashade när objekt satt som ansvarig för dokument som ej är inkluderade i det publicerade materialet.

Version 5.3.17

 • Korrigering: Scrollbaren var för hög i utforskaren.
 • Förbättring: Laddar inte längre listor i förhandsgranskningen i webbprofilen för att förbättra prestandan.

Version 5.3.16

 • Korrigering: Modeller skalades fel när man skapade en rapport och hade dolda lager i modellen.
 • Korrigering: När man sökte i utforskaren och tog bort ett objekt scrollades man automatiskt upp till första sökresultatet igen.
 • Korrigering: Ikonen för dokument sattes inte längre baserat på filformatet på dokumentet.
 • Korrigering: Pop-up-dialoger fastnade på skärmen på Mac.
 • Korrigering: Periodisk publicering kunde ej hantera specialtecken.
 • Korrigering: Error “duplicate key”.
 • Korrigering: Information man la till i nya webbprofilen fick sitt språk baserat på applikationsspråket, inte på vilket språk man redigerar i webbprofilen.
 • Korrigering: Startmodellen i nya webbprofilen glömdes bort när modellen fick en ny version.
 • Korrigering: Ändra font i nya webbprofilen fungerade inte.
 • Korrigering: Fungerade ej att importera en webbprofil med språk som ej fanns tillgängliga i repositoryt.
 • Förbättring: I testlicensen finns nu exempelmodeller att utgå från.
 • Förbättring: Marginal mellan aktiv flik och överkanten på dialogen så att den inte flyter ihop.
 • Förbättring: Nya dokument syns direkt där man lägger till dokument utan att behöva klicka på refresh.

Version 5.3.15

 • Korrigering: Gick ej att publicera om objekt inom en egendefinierad relation inte är inkluderat i filtreringen i nya webbprofilen.

Version 5.3.13

 • Korrigering: Fungerade ej att publicera med gamla webbprofilen om dokument som har en “Ansvarig för” var exkluderade ur publiceringen.
 • Korrigering: Error om man publicerade med nya webbprofilen och hade Stratsys.
 • Korrigering: Nya webbprofilesredigeraren laddade väldigt länge om man har Centuri-pluginet.
 • Korrigering: Man kunde inte ändra ikon för nedbrytnings- och informationsikonen i nya webbprofilen.
 • Korrigering: Ibland syntes inte nedbrytningsikonen.
 • Förbättring: Användare med privilegiet att redigera språk kan nu redigera språk utan att också behöva ha privilegiet att “kasta ut användare” från servern om andra är inloggade samtidigt.
 • Förbättring: Bättre kvalitet på bilder i modeller i nya webbprofilen.

Version 5.3.12

 • Korrigering: Fanns ingen horisontell scrollbar för matriser i det publicerade materialet på Mac.
 • Korrigering: HTML-taggar syntes i vissa listor i det publicerade materialet. 
 • Korrigering: Kunde ej visa brödsmuleväg om man inte la till modellträdet i publiceringen.
 • Förbättring: Inställning för att gömma prefix i det publicerade materialet.
 • Förbättring: Ctrl+D fungerar nu att använda för att öppna egenskapsdialogen i både utforskaren och modellträdet.
 • Förbättring: Delete fungerar att använda genom hela programmet där man kan ta bort något.

Version 5.3.11

 • Korrigering: Splash screen var för stor på skärmar med hög upplösning.
 • Korrigering: Kunde inte scrolla sharepoint-filter.
 • Korrigering: Textobjekt blev osynliga i det publicerade materialet om man hade exkluderat beskrivning för objekt ur webbprofilen.
 • Korrigering: Nedbrytningar fungerade inte i förhandsgranskningen i webbprofilen.

Version 5.3.10

 • Korrigering: Vid kopiering av objekt följde färg på relationspilar ej med om man ändrat färg på dem.
 • Korrigering: Error vid filtrering på “ingen förvatlare” i utforskaren.
 • Korrigering: Egen filtrering för att visa olika information i webbprofilen syntes inte när man öppnade filtret för redigering.
 • Korrigering: Inget resultat när man filtrerade på oanvända dokumentlänkar i utforskaren.
 • Korrigering: Nedbrytnings- och informationsikoner syntes ej igenom bilder om man placerade bilder ovanpå objekt.
 • Korrigering: Färgen på texten på textobjekt blev svart vid publicering med nya webbprofilen.
 • Korrigering: Dokumentlistor filtrerade på aktuell modell i webbprofilen fungerade inte.
 • Korrigering: Om man la till ett dokument i menyn i webbprofilen som inte var kopplat till en modell/objekt försvann det.
 • Korrigering: I det publicerade materialet visades relationen “flöde från” under rubriken “flöde till”.
 • Korrigering: Felaktiga lager kunde laddas till webbprofilen.
 • Korrigering: Vid visade av workflowinformation i webbprofilen var vissa termer på engelska.
 • Förbättring: Visa lagrets ikon framför namnet i menyn när man högerklickar på objekt och byter lager.
 • Förbättring: Länk till utbildningsplattform från programmet.
 • Förbättring: Bättre felmeddelade vid försök till ansutning till server av fel version.

Version 5.3.9

 • Korrigering: Word-rapporter fick fel typsnitt.
 • Korrigering: Informationsmodeller fastnade i valideringen pga ändrad storlek på objekt.
 • Korrigering: Dokument sorterades felaktigt på Å och Ä.
 • Korrigering: Vid kopiera och klistra in simbaneobjekt följde ej textfärg med.
 • Korrigering: Länk till testlicens i aktiveringsdialoger pekade fel.
 • Korrigering: Dialog för att ändra relationstyp visades på fel plats när modellen var inzoomad.
 • Korrigering: Programmet kunde krasha när man kopplade dokument till objekt från egenskapsdialogen.
 • Korrigering: Programmet kunde krasha om man godkände en modell för nära inpå att den blev skickad för godkännande.
 • Korrigering: Kunde ej högerklicka och klistra in sökväg vid skapandet av dokumentlänk.
 • Korrigering: Vid skapande av repository utifrån mall visade repositoryhanteraren alltid att ett repository hade 0 modeller.
 • Korrigering: Release notes i programmet fungerade ej för Mac.
 • Korrigering: Rapportprofiler publicerade endast startmodellen.
 • Korrigering: “Ny webbprofil”-popup frös på Mac.
 • Korrigering: Inkonsekvent muspekare vid hover över klickbara ytor.
 • Korrigering: Inkonsekvent ikon för att söka i ett repository.
 • Förbättring: Tydligare titel för att välja ikon som representerar relation i matris.
 • Förbättring: Varna för att notifiering ej fungerar om man inte har “Web URL” ifyllt på publiceringsplatsen.
 • Förbättring: Bättre ikon för att öppna repository.
 • Förbättring: Standardloggan i rapportprofilen har nu bättre kvalitet.

Version 5.3.7

 • Korrigering: Error vid arbete med rapportprofilen.

Version 5.3.6

 • Korrigering: Felaktigt felmeddelande visades när man försökte logga in mot server med felaktiga inloggningsuppgifter.

Version 5.3.5

 • Korrigering: Dokument skapade i version 5.3 följde ej med vid publicering till webb med gamla webbprofilen.

Version 5.3.4

 • Korrigering: Simbaneobjekt som är placerade inuti varandra fick felaktig relation.
 • Korrigering: För användare med Sharepoint-pluginet fungerade det ibland inte att välja Sharepoint-länkar från egenskapsdialogen.
 • Korrigering: Fungerade ej att söka på både förnamn och efternamn när man lägger till förvaltare/granskare/godkännare/prenumeranter.
 • Korrigering: Listor filtrerade på relation kunde förorsaka att nya listor skapades upp automatiskt.
 • Korrigering: Kunde inte öppna bildväljaren på Mac.

Version 5.3.3

 • Korrigering: Genomskinlighet-alternativ i färgväljaren som inte fungerar är borttaget.
 • Korrigering: Programmet ska ej bli större än skärmen.

Version 5.3.2

 • Korrigering: Publicering via FTPS fungerade inte till IIS.

Version 5.3.1

 • Korrigering: Tog bort alternativet att välja bort att hitta nya uppdateringar (som inte längre fungerar)
 • Korrigering: Dokumentpanelen var ibland tom när man öppnade ett repository.
 • Förbättring: Uppdaterade kapitel i manualen.

Version 5.3