2c8 Modeling Tool 5.4.10 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

2022-08-29

Om du vill veta vad som är nytt i 2c8 Lite och tidigare versioner hittar du alla release notes här.

Nytt i version 5.4.10

 • Korrigering: Att sätta någon som mottagare till utkast från Lite slog ej igenom förrän personen loggat in i 2c8 Modeling Tool.
 • Korrigering: Problem vid import av repository på server.
 • Korrigering: Vid klick på modeller i brödsmulevägen i det publicerade materialet ändrades brödsmulevägen.
 • Korrigering: Prefix blev inte inkluderade för objekt/dokument/modell i menyraden i webbprofilen om man hade prefix påslaget.
 • Korrigering: Fungerade ej att anpassa rubrik för listor i menyn i webbprofilen.
 • Korrigering: Modeller som ej var inkluderade i det publicerade materialet inkluderades i publicerade matriser.
 • Förbättring: Kolumnen “Används i” i listor innehåller länkar till modellerna.
 • Förbättring: Tydligare att objekt är klickbara i det publicerade materialet när man hovrar över dem.
 • Förbättring: Visa/dölj prefix för modeller, objekt och dokument individuellt i webbprofilen.
 • Förbättring: Tydligare vilken “flik” som är markerad när man redigerar webbprofilen.

Version 5.4.9

 • Korrigering: Lager doldes ibland i vänsterpanelen.
 • Korrigering: Applikationen kraschade vid uppstart om användarens bild inte kunde laddas.
 • Korrigering: Gick inte att klicka på objekt i webbpubliceringen när ID för webb var en tom sträng.
 • Förbättring: Möjlighet att bara använda färg på ramen på objekt när man klickar på objekt i webbprofilen.
 • Förbättring: Alternativ i webbprofilen att döpa om .html-filer till .aspx för att kunna lagra filerna i Sharepoint.

Version 5.4.6

 • Förbättring: Möjlighet att sortera om listor baserat på kolumner i det publicerade materialet.

Version 5.4.5

 • Korrigering: Dokument sorterades inte korrekt i utforskaren om titeln innehöll siffror.
 • Förbättring: Rättighetsdelen i egenskaper i vänsterpanelen togs bort för den visade ingen relevant information efter ändringarna kring rättighetsgrupper i 5.4. 

Version 5.4.4

 • Korrigering: Ikon sattes ej för dokument om man drog och släppte in dokument i vänsterpanelen.
 • Korrigering: Lista över relationer blev avklippt i Admin Tool.
 • Korrigering: “Ägare” borttaget från utforskaren.
 • Korrigering: Filtret “I valda modeller” i webbprofilen visade inte redan valda modeller.
 • Förbättring: Kom ihåg e-post om man klickar “Bakåt” i inloggningsrutan.
 • Förbättring: Användare visas i alfabetisk ordning i utforskaren.
 • Förbättring: Grupper visas i alfabetisk ordning.
 • Förbättring: Välj att jobba i gruppen “All users”.
 • Förbättring: Servrar visas i alfabetisk ordning.
 • Förbättring: Bättre felmeddelande varför outlook inte öppnas när man klickar på “dela”.

Version 5.4.3

 • Korrigering: Ikon för organisationsmodell var för liten i Admin Tool.
 • Korrigering: För många rader blev markerade i utforskaren när man sökte.
 • Korrigering: Fel storlek på ett input-fält i Admin Tool.
 • Förbättring: Visa bara knappar i toolbaren när de kan användas i repositoryhanteraren.
 • Förbättring: Ta bort meddelandetjänsten.
 • Förbättring: Enklare att ge användare eller grupp tillgång till repositoryn i repositoryhanteraren.

Version 5.4.2

 • Korrigering: Fel ikoner för listor på HiDPI-skärmar.
 • Korrigering: Koppling till server-dialogen hade ingen ram.
 • Korrigering: Modellväljare i webbprofilen hade ingen ram.
 • Korrigering: Felmeddelande vid start av programmet på Mac.
 • Korrigering: Menyer till vänster i dialoger var för breda.
 • Korrigering: Nya ikonen för underkänd modell användes inte i utforskaren.
 • Korrigering: Pop-up för att skriva meddelande och skicka en modell till nästa steg i förvaltningsflödet blev onödigt stor ibland.
 • Förbättring: Möjlighet att sätta individuell timeout för kunder vid uppstart av programmet.
 • Förbättring: Flera fönster av programmet kan inte starta samtidigt.

Version 5.4.1

 • Korrigering: Gick inte att starta applikationen på Mac arm64.

Version 5.4