Simbanemodell - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Simbanemodell

Simbanemodell

Ett annat sätt att visualisera ansvar i en process utöver vår traditionella processmodell, är att låta flödet vandra mellan olika simbanor som representerar ansvaret. 

Simbanemodell

Visualisering av ansvarsflödet

I simbanemodeller arbetar man med att tydliggöra ansvaret med hjälp av simbanor. Då motsvarar simbanorna en organisatorisk enhet, befattning eller roll som i exemplet ovan, med aktiviteter i sig som flödar emellan simbanorna. Rollen är utförare för alla aktiviteter som ligger i dess simbanan.

Simbanemodeller används till fördel för att visualisera och tydliggöra hur exempelvis överlämningar och ansvar ska anordnas.

Visualisera med 2c8 Apps

Med 2c8 Apps kan du visualisera ansvarsflödet med hjälp av simbanor. Här kan du läsa mer om hur du kan använda 2c8 Apps i din verksamhet.