Varför ledningssystemet är viktigare nu än någonsin - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Varför ledningssystemet är viktigare nu än någonsin

Orsaken till att många organisationer har ett ledningssystem på plats kan variera. Kanske är det ett krav från externa parter, eller så kanske man skapade ledningssystemet i första hand som ett stöd för medarbetarna. Oavsett orsaken till ledningssystemet uppkomst så kan vi i dessa tider se att det blir allt viktigare för medarbetare att finna information om verksamheten och dess processer online.

De senaste månaderna har varit omtumlande för oss alla, både privat och yrkesmässigt. När omvärlden förändras tvingas man göra saker på annorlunda vis, vilket ibland kan innebära stora omställningar.

Bygg ditt eget ledningssystem. Testa 2c8 Apps gratis i 30 dagar.

10123456789

Arbeta hemifrån

När allt fler börjar arbeta hemifrån så blir kraven på lättillgänglig information allt högre. När pratet från korridorer och lunchrum upphört så måste information nå medarbetare på annat sätt. Jobba hemifrån
Att samla all information med tillhörande dokument och länkar på ett ställe är ett bra sätt att göra informationen tillgänglig för en större mängd människor. Detta ger mottagaren möjlighet att finna information när det passar och där det passar.

10123456789

Förändrade processer och arbetssätt

De rutiner och arbetsuppgifter som vi alltid följt och utfört på samma vis kan under rådande omständigheter se helt annorlunda ut. Säkerhets- och hygienåtgärderna är ofta mer omfattande och man kanske måste behandla sådant som man tidigare inte behövt ägna en tanke åt. Att kommunicera ut dessa förändringar till alla medarbetare, även de ute i fält, kan vara en utmaning för organisationer. Ett visuellt ledningssystem hjälper dig att enkelt tillgängliggöra informationen, där medarbetarna får en tydlig bild över hur varje enskild process och aktivitet har förändrats. Genom att förvalta ledningssystemet känner man också en trygghet i att alltid ha uppdaterade dokument, arbetsbeskrivningar och policys kopplat till processerna.

10123456789

Omflyttande av resurser

I dessa tider krävs det att man värnar om de resurser man har och ser till att de finns där de behövs som mest. När nyckelpersoner inom organisationen av olika anledningar inte finns tillgängliga, så måste det finnas ersättare. Personal flyttas runt och utrustning måste tillgängliggöras där det behövs som mest. Genom kartläggning och visualisering av processerna får man en överskådlig bild av verksamheten som underlättar omorganiseringen av resurser. Kartläggningen hjälper dig identifiera vilka processer som är mest resurskrävande, vilka som är mest sårbara för personalbortfall och från vilket håll man kan hämta både personal och utrustning från ifall behovet skulle uppstå. Läs blogginlägget om hur Huddinge kommun arbetade med sitt ledningssystem under Corona-krisen.

Vikten av ett levande ledningssystem

Att ha ett ledningssystem som man förvaltar i tider av ständig förändring är alltså viktigare är någonsin. Låt ledningssystemet bli en plats där medarbetarna kan känna en trygghet i sitt arbete och där ni ser till att arbetsuppgifter utförs på rätt sätt, av rätt kompetens och med rätt resurser.