Handbok – Risk- och händelseanalys med 2c8 - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Handbok – Risk- och händelseanalys med 2c8

Handbok – Risk- och händelseanalys med 2c8

Denna handbok för risk- och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i landsting, regioner, kommuner och hos andra vårdgivare. Analysmetoderna som beskrivs i handboken är utvecklade för att identifiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten. Sveriges kommuner och landsting, SKL, är utgivare. Handboken finns tillgänglig som tryckt bok och som PDF och då via SKL.

Handbokens innehåll har nu tillgängliggjorts med 2c8 Apps. Syftet är att visa hur information från böcker kan återanvändas och göras mer tillgängligt och öka tydlighet genom att presentera samma innehåll via en klick- och sökbar struktur.

 

Klicka här för att se publiceringen i ett eget fönster