Peab - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Peab

Peab skapar struktur inom alla bolag med 2c8 Apps

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag som består av drygt 14 000 personer organiserade i flertalet bolag och varumärken.  Utmaningen för dem var att vända alla bolags viljor till en och samma och implementera ett övergripande ledningssystem i en stor koncern. Detta är man påväg att lyckas med mycket tack vare systemen 2c8 Modeling Tool och Centuri.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag och jobbar utifrån fyra strategiska affärsområden; bygg, anläggning, industri och projektutveckling. Uppdraget från ledningen var att skapa ordning och reda i Peabs ledningssystem utifrån koncernnivå, affärsområde och produktområde.

– Vi började med att alla kvalitetschefer för varje affärsområde enades om ett gemensamt ramverk för alla affärsområden. Vi hade alla olika ledningssystem som fungerade bra,  säger Ingela Söderlind, kvalitetschef på Peab, och den som varit med och infört 2c8 Modeling Tool i organisationen.

Valet av system föll på 2c8 Modeling Tool och deras partner Centuri och idag har Peab använt verktyget i två år.

Samsyn skapar engagemang

Något som var viktigt för Peab var att få ett system som kunde visualisera deras processer. Sedan tidigare hade de ett system som IT-avdelningen köpt in men som inte var lika användarvänligt för medarbetarna som de upplever att 2c8 Modeling Tool är.

– Det visade sig att ingen av kollegorna som deltog i utvärderingen av system ville använda det gamla systemet vilket ledningen lyssnade på. Det är otroligt viktigt för oss att ha en gemensam samsyn mellan alla affärsområden för att hitta ett gemensamt arbetssätt, säger Ingela Söderlind.

Ingela betonar fördelen med att ha ETT verktyg som kan användas av alla bolag, att få med sig medarbetarna, utbilda dem och skapa igenkänning i verktyget.

– Vi har ett stort engagemang i processarbetet och har fått bra feedback på verktyget från medarbetarna som ser många möjligheter med det. Med hjälp av färger har vi försökt kommunicera betydelsen av våra processer och hur de samverkar och låtit alla bolags grafiska profiler återspeglas i deras respektive processer.

Kvalitetsarbetet efterfrågas

Idag jobbar Peab främst med två typer av modeller för att hålla ordning och reda och de har även satt upp olika roller som granskar varje process för att kvalitetssäkra arbetet.

– Det är först när man visualiserar sina processer som man kan se över sina arbetssätt och föra diskussioner över hur man bäst utför ett visst arbete. Dessa två verktyg har verkligen hjälpt Peab på vägen, säger Ingela Söderlind.

En viktig lärdom är att utgå från användarnas behov och att ta hjälp av IT-kunnig kollega som kan fungera som en brygga mellan behoven och de tekniska förutsättningarna.

– Det är otroligt viktigt att beakta företagets historia och den kultur som råder för att veta vilka arbetssätt och verktyg man ska införa. Det är viktigt att alla kollegor förstår vad vi håller på med så att det nyttjas på rätt sätt. Nu efterfrågar våra kunder, som främst är linjeorganisationen (användarna), vårt arbete och det är särskilt kul, säger Ingela Söderlind.