Sandvikens kommun - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Sandvikens kommun

Sandvikens kommun

Kunskapsförvaltningen i Sandvikens kommun består av 26 förskolor, 16 grundskolor och 2 gymnasieskolor. En av gymnasieskolorna är kommunal och en är en friskola. Förskolorna är fördelade på tre olika områden, grundskolan är fördelad på fyra olika områden och gymnasieskolan är fördelad på en enhet. Inom förvaltningen finns det även grundsärskola och gymnasiesärskola.

2008 fick Eva Simonsson som då var rektor inom särskolan, numera kvalitetschef på kunskapsförvaltningen, frågan om hur hon som chef säkerställer att undervisningen utgår från styrdokumenten. Det var en laddad fråga som hon själv ansåg att hon skulle kunna svara på, men vilket hon inte kunde. 2010 fick hon ett erbjudande att delta som examinator för kvalitetutmärkelsen Bättre skola och det visade sig bli början på den viktigaste resan hon gjorde inom sitt rektorsliv. När examinationen var utförd hade hon kommit till insikt om att hon verkligen behövde få bättre koll på processer och att hon var i stort behov av utbildning, vilket var vägen hon sedan gick.

– Processarbetet är i högsta grad ett sätt att vara ”lat-smart”. Att göra rätt saker, i rätt tid, på rätt sätt och med minsta möjliga arbetsinsats, berättar Eva.

Nu blev helt plötsligt styrdokumenten väldigt intressanta och Eva läste dem på ett helt nytt sätt. Hur gjorde man på hennes skola verkstad av detta? Hon insåg snabbt därefter att detta var uppdraget och att det var detta hon som pedagogisk ledare skulle styra emot. Hennes uppdrag var att säkerställa att det fanns robusta processer som svarade upp mot styrdokumentens mål och intentioner. Detta behövde ingå i det vardagliga arbetet.

Verktyget som skulle visa på kvalité

I processarbetet insåg Eva och gymnasieledningen att det behövdes ett verktyg att rita processerna, som skulle fungera tillsammans med Stratsys där man följde upp kvalitetsarbetet. Det var då de fann 2c8 Apps.

– När gymnasieskolan kom igång med användandet av 2c8 och Stratsys upptäckte skolchefen vad lätt det var att göra rätt när man använde verktygen, säger Eva.

Man bestämde sig då för att arbetssättet skulle spridas i hela kunskapsförvaltningen. Så småningom insåg hela kommunkoncernen att man behövde digitala stödsystem, där det fortsatt blev 2c8 Apps som upphandlades för att visualisera processerna.

Svaret på frågan

Eva kände nu att hon började komma i mål, även om det var långt kvar. Hon visste äntligen vad hon skulle svara när någon frågade: ”Hur gör ni för att…?”.

– Jag kunde svara antingen ”den processen har vi inte definierat ännu, men vi kommer att göra det”, eller så sa jag ”jo, så här gör vi. Kom så ska du få se i 2c8”, berättar Eva.

Vill du veta mer om Sandvikens resa, eller vill du kika på vart de befinner sig idag i deras processarbete? Kolla in videon nedan med Sandvikens bidrag till Modelleringsforum 2020.