Klientinstallation - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Klientinstallation

Klientinstallation

2c8 erbjuder att paketera ett så kallat MSI-paket för klientinstallationer. Detta innebär att vi sätter i hop en konfiguration efter kundens önskemål och levererar ett MSI-paket med regelverk som direkt kan installeras. Regelverket består av inställningar, profiler och konfigurationer för att ge modellörerna gemensamma förutsättningar i 2c8 Modeling Tool. Följande är möjligt att påverka vid installation:

Applikationsprofil

  • Dölja funktioner i applikationen som inte används
  • Göra grundinställningar som är gemensamma för alla modellörer för licens, serverinställningar m.m.

Repositorykonfiguration

  • Exkludera modelltyper
  • Styra tillåtna objekt per modelltyp
  • Styra tillåtna relationstyper mellan objekt

Färgprofil

  • Styr färger per objekt eller relationstyp

Webbprofil

  • Styr utseende i form av layout, logotyp, färg och font
  • Styr funktionalitet i form av menyer m.m.
  • Styr filtrering av innehåll
  • Styr benämningar och titlar