Ledningssystem konsultpaket - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Ledningssystem konsultpaket

Stöd med ledningssystem

I 2c8 Apps kan du bygga upp och förvalta ert ledningssystem. Modellerna skapas i ett visuellt gränssnitt och görs enkelt tillgängligt för medarbetare på webben.

Våra konsulter finns här för att hjälpa er under hela resan till ett digitalt ledningssystem i 2c8 Apps. Från att identifiera processer, skapa modeller och koppla information till att förvalta och slutligen publicera materialet.

För att underlätta arbetet har vi även tagit fram ett standardiserat modellpaket som ni kan använda som grund i arbetet och sedan anpassa efter just er verksamhet. Med hjälp av modellpaketet får ni en stadig grund att arbeta vidare på.

De modeller som ingår i modellpaketet är standardmodeller för ledningsprocesser och stödprocesser. Inga så kallade huvud-/kärn-/affärsprocesser är inkluderade, utan det kan du enkelt addera själv utifrån just er verksamhet. Självklart kan våra konsulter även hjälp till att fortsätta arbetet på modellerna i modellpaketet.

Modellpaketet består av följande: 

Ledningsprocesser

Planera verksamheten

 • Bedöma affärsidé och vision
 • Bedöma nya/ ändrade förutsättningar
 • Bedöma risker och möjligheter
 • Besluta kring övervakning och mätning
 • Bestämma krav på produkter och tjänster
 • Bestämma resurser
 • Bestämma risker och möjligheter
 • Bestämma styrning och kontroll av produkter och tjänster
 • Fastställa behov och förväntningar (krav)
 • Fastställa planer, mål, nyckeltal och organisation
 • Kommunicera förutsättningar
 • Kommunicera med medarbetare och intressenter
 • Planera uppföljning av efterlevnad av lagar och standarder
 • Planera verksamheten
 • Prioritera nya/ ändrade behov
 • Styra/ underhålla dokumenterad information
 • Ta fram revisionsplan
 • Upprätta mål och strategi
 • Upprätta policys och riktlinjer
 • Upprätta/ revidera affärsplan och budget

Följa upp verksamheten

 • Analysera avvikelser
 • Analysera kundtillfredsställelse
 • Analysera resultat av revisioner
 • Bereda ledningsmöte
 • Följa upp ekonomi
 • Följa upp lagar
 • Följa upp mål och nyckeltal
 • Följa upp och analysera efterlevnad
 • Följa upp produktion, konstruktion och utveckling
 • Följa upp projekt/ program
 • Följa upp verksamheten
 • Genomföra ledningsgruppsmöte
 • Planera och genomföra förändringar
 • Planera verksamheten
 • Se över kravöverensstämmelse
 • Styra/ underhålla dokumenterad information

Stödprocesser

 • Hantera avvikelser
 • Kompetensförsörja
 • Styra och kontrollera externt tillhandahållna processer
 • Kontinuerligt förbättra
 • Hantera synpunkter och förbättringsförslag
 • Styra/ underhålla dokumenterad information
 • Genomföra miljöutredning
 • Utvärdera kundnöjdhet
 • Genomföra revisioner

Andra modeller

 • Organisation
 • Intressent
 • Relation/ Krav
 • Möte/Forum
 • Mål
 • Riskanalys
 • SWOT -analys

I publiceringen nedan kan du se några av modellerna som ingår i modellpaketet.

Klicka här för att se publiceringen i ett eget fönster
Kontakta oss