Workshop - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Workshop

Workshop

Att kartlägga din verksamhet i 2c8 Apps under workshops erbjuder en rad fördelar och möjligheter för din organisation. Här är några av de viktigaste fördelarna:

Visuell representation: 2c8 Apps låter dig skapa visuella modeller av din verksamhets processer, arbetsflöden och affärsmodeller. Dessa visuella kartor gör det enklare för deltagarna att förstå och relatera till komplexa processer och samband.

Gemensam förståelse: Genom att samarbeta och kartlägga i realtid kan deltagarna i workshopen skapa en gemensam förståelse för verksamhetens processer och hur de är sammanlänkade. Detta bidrar till tydlighet och minskar risken för missförstånd och oklarheter.

Tydlig kommunikation: Med 2c8 Apps kan du tydligt kommunicera och dela information om ditt företags processer med alla deltagare. Detta underlättar kommunikationen och säkerställer att alla har tillgång till samma information och kan bidra till workshoppen på ett meningsfullt sätt.

Möjlighet till förbättring: Genom kartläggning i 2c8 Apps blir det enklare att identifiera flaskhalsar och förbättringsområden. Visualiseringen av processer gör det möjligt för medarbetarna se var det finns utrymme för optimering och implementera förändringar för att förbättra verksamheten.

Interaktivt samarbete och inkludering: 2c8 Apps möjliggör interaktivt samarbete under workshoppen. Deltagarna kan aktivt delta i kartläggningsprocessen, bidra med sina idéer och perspektiv, och samarbeta för att utforma och förbättra företagets processer. Detta skapar en engagerande och inkluderande workshopmiljö.

 

Våra konsulter hjälper er att dra nytta av 2c8 Apps och maximera värdet av era workshops.

Vi kan guida och stötta er genom hela processen, från att skapa och anpassa era modeller i 2c8 Apps till att effektivt använda dem i era workshops. Under workshoppen kan våra konsulter bidra med att skapa en strukturerad och engagerande miljö där alla deltagare kan delta och bidra till att utforma och förbättra processer. 

Vi hjälper självklart till att utbilda och coacha deltagarna i att använda 2c8 Apps på ett effektivt sätt. De kan hjälpa er att bli mer självständiga och självgående i er användning av verktygen, så att ni kan fortsätta att dra nytta av dem även efter workshoppen är avslutad.

Kontakta oss