Krav-paket - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Krav-paket

Krav-paket

Tillsammans med SIS har 2c8 tagit fram ett färdigt kravpaket för dig som enkelt vill adressera ISO-krav direkt i 2c8 Apps.

Kravpaketet ger dig exportfiler innehållande en kravmodell med färdiga kravobjekt för den ISO-standard du önskar. Varje kravobjekt har en beskrivningstext som innehåller delar av standardtexten för att skapa förståelse för kravet. Kravobjekten du importerar kan du sedan addressera till era modeller
och objekt i 2c8 Apps.

Adressera krav - snabbt och enkelt

Kravpaketet ger dig: 

 • Tillgång till färdiga kravmodeller att importeras till 2c8 Apps.
 • Relevanta delar av standardtexter som beskrivning för varje kravobjekt.
 • Smidighet i att koppla samman de importerade kraven direkt till de modeller eller objekt de berör. 

Standarder

Du kan välja en eller flera av nedan standarder som du inkludera i ert paket.

 • SS-EN ISO 9001:2015
 • SS-EN ISO 14001:2015
 • SS-ISO 26000:2010
 • SIS-CEN/TR 16949:2016
 • SS-EN ISO 13485:2016
 • SS-EN ISO 22000:2019
 • SS-EN ISO/IEC 27001:2017
 • SS-EN ISO 50001:2018

Paketet hjälper er att snabbt komma igång med att adressera krav direkt i era modeller och få en översiktlig matris som visar vilka krav som ställs och var i verksamheten ni förväntas ha förmågan att uppfylla kraven. Vill du veta mer om kravpaketet?

Kontakta oss