Arkivredovisning paket - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Arkivredovisning paket

Arkivredovisning paket

I 2c8 Apps kan du arbeta med processorienterad arkivredovisning genom att skapa lättlästa modeller som visar verksamhetsprocesserna och de handlingar som ingår i dem. Med hjälp av fält, relationer och rapporter som du får ut av modellerna kan du få en överskådlig vy över alla handlingar utifrån ett process- och verksamhetsperspektiv.

För att underlätta ditt arbete med arkivredovisning i 2c8 Apps har vi tagit fram en färdig lösning som levereras som en exportfil till er. I exportfilen finns färdiga fält och relationer som behövs för att arbeta med arkivredovisning i 2c8 Apps, som sedan kan anpassas helt utefter er verksamhet. Materialet kan även kompletteras med klassificeringsstrukturen KLASSA för verksamheten att utgå ifrån i uppbyggnaden av sin egen struktur. Tillsammans med någon av våra konsulter ingår en 4 timmars workshop för att ni ska kunna ta till er information om inställningar och även anpassa dem till er verksamhet. Efter workshopen levereras även dokumentation kring hur allt är uppsatt.

Om ni vill boka konsultstöd för att arbeta med arkivredovisning rekommenderar vi att någon inom din organisation har gått 2c8 Modeling Tool Nivå 2 eller har motsvarande kunskap för att kunna ta till sig informationen vid överlämnande på bästa sätt.

Vill ni ha hjälp med att arbeta med arkivredovisning i 2c8 Apps?

Kontakta oss